Wijk 4 Wijk 4

Ouderling:
dhr. H. Koning (wijkcoördinator)
Diakenen:
mw. J. Hellinga
mw. T. Wiersma
Ouderling-kerkrentmeester:
dhr. A. Boerema
Wijkcontactpersonen:
mw. A. Boerema
mw. R.de Vries

 

terug