Musical Ruth 2019

Musical Ruth 2019

Weer een musical – U doet toch ook mee?
 
U leest het goed: We willen  voor de derde keer een Bijbelse musical gaan opvoeren in Leens. Bij het voorbereiden en opvoeren van een musical komt veel kijken. Het zal een groot project worden dat niet door een paar gemeenteleden kan worden uitgevoerd, maar waar we zoveel mogelijk mensen voor nodig hebben. Alleen door onze al dan niet verborgen talenten in te zetten kunnen we de musical tot een succes maken. Door onze krachten te bundelen, willen we de onderlinge verbondenheid versterken en dit gevoel van saamhorigheid uitdragen.
 
Eerst even terug naar de Musical Ruth. De teksten zijn geschreven door Erik Idema en Gerard van Midden en de muziek is gecomponeerd door  Gerard van Amstel.
 
Het verhaal in het kort
 
Het verhaal over Ruth is een prachtige vertelling, hoewel het ons niet alleen meeneemt naar een tijd van hongersnood en crisis, maar ook nog eens begint met de dood van drie personen. Het lijkt geen opwekkend begin, maar misschien gaat het eigenlijk over een einde dat geen einde is?
Net als in het Bijbelboek Ruth speelt Naomi, de schoonmoeder van de Moabitische Ruth, een belangrijke rol in de musical. Na alle ellende die haar overkomt verandert ze haar naam in Mara (‘de verbitterde’). Haar verdriet heeft een einde gemaakt aan wie ze ooit was. Later in het verhaal keert het tij en gaat Ruth een belangrijke rol spelen in haar geluk. Ruth verklaart met de woorden ‘Jouw land is mijn land, jouw God is mijn God’ intens diep met Naomi verbonden te zijn.
Het verhaal van Naomi en Ruth is niet alleen een verhaal van hongersnood en verdriet, maar bovenal een verhaal van hoop. Het is een verhaal van graf tot wieg in plaats van andersom. Het verhaal heeft diepere lagen maar is tegelijkertijd van een ontwapenend soort ‘alledaagsheid’. Je ziet het voor je, hoe de maaiers op het land aan het werk zijn en een paar vrouwen de overgebleven aren lezen. Het gewone krijgt in het verhaal volop aandacht. Misschien moet je zelfs zeggen dat het gewone leven de inzet is van deze geschiedenis. Maaiers die de oogst binnen halen, een kind dat geboren wordt... zo bijzonder is het allemaal niet, op wereldschaal bekeken. En tegelijk is het nogal wat. Het spreekt niet vanzelf en soms is het een wonder dat het gewone leven toch weer door kan gaan.
Aan het eind van het boek Ruth geeft de verteller zijn verhaal nog een extra dimensie: het kind Obed wordt de opa van David. In het koningschap van David zal altijd iets meeklinken van een vrouw uit Moab. Een vrouw die op het eerste gezicht geen toekomst meer had, een buitenlandse die in Bethlehem weinig te zoeken leek te hebben. Een buitenbeentje, iemand die niet meetelde. Een vrouw die we leerden kennen aan een graf. Zo gaat dat bij God: net anders dan je zou verwachten.
Een einde dat geen einde is…
 
Zoals u aan het begin al hebt kunnen lezen, hebben we voor het uitvoeren van de musical veel meer nodig dan een toneelgroep alleen.
 
Wat/wie zoeken we:
 toneelspelers

  • zangers (de kleine rollen kunnen door koorleden worden vertolkt)
  • musici
  • een kostuumcommissie
  • een decorcommissie
  • een opbouwploeg
  • een cateringcommissie
Kortom, voor elk wat wils. Het is de bedoeling om in september 2018 te beginnen met de repetities voor het koor. De toneelrepetities en de repetities van het combo zullen iets later van start gaan, waarschijnlijk half november. Verder kunt u maandagavond 25 juni alvast noteren in uw agenda. Dan zal er een informatieavond / gezellige eerste bijeenkomst worden gehouden om 20.00 uur in Pro Rege.
 
Als u tijdens het lezen van dit stuk enthousiast geworden bent, aarzel dan niet en geef u op!
Bij uw opgave graag vermelden welk(e) talent(en) u in wilt zetten.
 
U kunt zich opgeven bij Diana Spoelman
(572794 / 0622556773 / )
 
 
Vriendelijke groeten,
 
Janneke Berghuis, Bert Boven en Diana Spoelman              
 
 

 
Uitje diaconie

Uitje diaconie

Op zaterdag 26 mei organiseert de diaconiehet jaarlijkse uitje voor iedereen die zin heeft om mee te gaan! Dit jaar gaan we naar de museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen. 

We vertrekken om 13 uur bij Pro Rege. Eerst bezoeken we het museum. na koffie en thee volgt er een huifkarrentocht waarna er nog gelegenheid is om wat te drinken en na te praten. Om ongeveer 17.30 uur zullen we terug zijn in Leens.

Opgave tot 18 mei bij Klasiena de Vries.