Extra collecte slachtoffer Sulawesi op zondag 21 oktober Extra collecte slachtoffer Sulawesi op zondag 21 oktober

Eind september hebben we de beelden van de aardbeving en tsunami op Sulawesi kunnen zien. Dit natuurgeweld heeft vele slachtoffers gemaakt.
Vorige week hebben als groot koor in Nederland psalm 130 het eerste vers gezongen en er is voor iedere kerkbezoeker 1 euro gedoneerd.

De diaconie heeft besloten om op zondag 21 oktober een extra deurcollecte te houden voor de slachtoffers van Sulawesi en beveelt deze collecte van harte bij u aan.

 
Sing-in op zondag 7 oktober

Sing-in op zondag 7 oktober

Op zondagavond 7 oktober 2018 organiseren de GKV Leens en de PKN Leens-Mensingeweer een gezamenlijke zangavond. Meest bekende en vertrouwde liederen zullen deze avond de revue passeren.

Henk Vogel, organist,  zorgt voor de muzikale begeleiding. Emmy Datema leest een gedicht voor. Gastvrouw deze avond is Geertje Pruim

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: GKV Kerk,  Valge 16 te Leens.

(Aansluitend is er gelegenheid om samen koffie, thee of fris te drinken)

Noot: Mocht u slecht ter been zijn en niet in het bezit van vervoer, dan kan daar voor gezorgd worden.
Verzoeke in dit geval contact op te nemen met : Paul Lieffijn 0595-571443 of Geertje Pruim: 0595-571406.

 
Orgelvesper 16 september

Orgelvesper 16 september

Net als vorig jaar zal er door de Stichting Hinszorgel Leens en de beide kerken, GKV en PKN, een vesper georganiseerd worden. Deze zal plaatsvinden op zondag 16 september om 19.00u in de Petruskerk.
We nodigen ieder van harte uit om bij deze vesper aanwezig te zijn. De invulling van de vesper zal bestaan uit orgelspel, samenzang gebed en gesproken woord.
Organist is Dirk Molenaar, voorganger is Marinus Beute.

Stichting Hinszorgel Leens & GKV Leens & PKN Leens-Mensingeweer

 
Startweekend

Startweekend

Dit weekend is er het startweekend van de kerk! Dit jaar is het thema 'een goed gesprek'.

Op zaterdag is er van 10 tot 12 uur een gezellige morgen voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 in Pro Rege. Opgeven is niet nodig.

Om 13 uur begint de autopuzzeltocht. Inschrijven en vertrek is tussen 13 en 13.30 uur bij Pro Rege. Opgave is niet nodig.

's Avonds is er de jaarlijkse barbeque in de tuin van Pro Rege. Het begint om 18 uur. Je kunt je opgeven bij Hilda Veldman. Kosten: volwassen 7 euro, kinderen 3,50. Het is deels een American party; dus eigen drinken meenemen.

Zondag begint de startdienst rondom het thema om 9.30 uur in de Andreaskerk. Ds Michiel Pronk is de voorganger en de muziek wordt verzorgd door het combo. 

Na de dienst is er eerst koffie. Vervolgens willen we een wandeling maken door het dorp, op de manier zoals Jezus met de Emmaüsgangers ook deed. Voor de kinderen zijn er spelletjes en is er een springkussen. Afsluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd.

 
Musical Ruth 2019

Musical Ruth 2019

Weer een musical – U doet toch ook mee?
 
U leest het goed: We willen  voor de derde keer een Bijbelse musical gaan opvoeren in Leens. Bij het voorbereiden en opvoeren van een musical komt veel kijken. Het zal een groot project worden dat niet door een paar gemeenteleden kan worden uitgevoerd, maar waar we zoveel mogelijk mensen voor nodig hebben. Alleen door onze al dan niet verborgen talenten in te zetten kunnen we de musical tot een succes maken. Door onze krachten te bundelen, willen we de onderlinge verbondenheid versterken en dit gevoel van saamhorigheid uitdragen.
 
Eerst even terug naar de Musical Ruth. De teksten zijn geschreven door Erik Idema en Gerard van Midden en de muziek is gecomponeerd door  Gerard van Amstel.
 
Het verhaal in het kort
 
Het verhaal over Ruth is een prachtige vertelling, hoewel het ons niet alleen meeneemt naar een tijd van hongersnood en crisis, maar ook nog eens begint met de dood van drie personen. Het lijkt geen opwekkend begin, maar misschien gaat het eigenlijk over een einde dat geen einde is?
Net als in het Bijbelboek Ruth speelt Naomi, de schoonmoeder van de Moabitische Ruth, een belangrijke rol in de musical. Na alle ellende die haar overkomt verandert ze haar naam in Mara (‘de verbitterde’). Haar verdriet heeft een einde gemaakt aan wie ze ooit was. Later in het verhaal keert het tij en gaat Ruth een belangrijke rol spelen in haar geluk. Ruth verklaart met de woorden ‘Jouw land is mijn land, jouw God is mijn God’ intens diep met Naomi verbonden te zijn.
Het verhaal van Naomi en Ruth is niet alleen een verhaal van hongersnood en verdriet, maar bovenal een verhaal van hoop. Het is een verhaal van graf tot wieg in plaats van andersom. Het verhaal heeft diepere lagen maar is tegelijkertijd van een ontwapenend soort ‘alledaagsheid’. Je ziet het voor je, hoe de maaiers op het land aan het werk zijn en een paar vrouwen de overgebleven aren lezen. Het gewone krijgt in het verhaal volop aandacht. Misschien moet je zelfs zeggen dat het gewone leven de inzet is van deze geschiedenis. Maaiers die de oogst binnen halen, een kind dat geboren wordt... zo bijzonder is het allemaal niet, op wereldschaal bekeken. En tegelijk is het nogal wat. Het spreekt niet vanzelf en soms is het een wonder dat het gewone leven toch weer door kan gaan.
Aan het eind van het boek Ruth geeft de verteller zijn verhaal nog een extra dimensie: het kind Obed wordt de opa van David. In het koningschap van David zal altijd iets meeklinken van een vrouw uit Moab. Een vrouw die op het eerste gezicht geen toekomst meer had, een buitenlandse die in Bethlehem weinig te zoeken leek te hebben. Een buitenbeentje, iemand die niet meetelde. Een vrouw die we leerden kennen aan een graf. Zo gaat dat bij God: net anders dan je zou verwachten.
Een einde dat geen einde is…
 
Zoals u aan het begin al hebt kunnen lezen, hebben we voor het uitvoeren van de musical veel meer nodig dan een toneelgroep alleen.
 
Wat/wie zoeken we:
 toneelspelers

  • zangers (de kleine rollen kunnen door koorleden worden vertolkt)
  • musici
  • een kostuumcommissie
  • een decorcommissie
  • een opbouwploeg
  • een cateringcommissie
Kortom, voor elk wat wils. De eerste repetitie is op maandag 17 september om 19.30 uur in Pro Rege.
 
Als u tijdens het lezen van dit stuk enthousiast geworden bent, aarzel dan niet en geef u op!
Bij uw opgave graag vermelden welk(e) talent(en) u in wilt zetten.
 
U kunt zich opgeven bij Diana Spoelman
(572794 / 0622556773 / )
 
 
Vriendelijke groeten,
 
Janneke Berghuis, Bert Boven en Diana Spoelman