Uitje diaconie

Uitje diaconie

Op zaterdag 26 mei organiseert de diaconiehet jaarlijkse uitje voor iedereen die zin heeft om mee te gaan! Dit jaar gaan we naar de museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen. 

We vertrekken om 13 uur bij Pro Rege. Eerst bezoeken we het museum. na koffie en thee volgt er een huifkarrentocht waarna er nog gelegenheid is om wat te drinken en na te praten. Om ongeveer 17.30 uur zullen we terug zijn in Leens.

Opgave tot 18 mei bij Klasiena de Vries.

 
Goede Vrijdag: Onderwegens noar Poask

Goede Vrijdag: Onderwegens noar Poask

Op Goede Vrijdag luisteren we naar het indrukwekkende verhaal van het proces tegen Jezus, die onschuldig was en toch veroordeeld werd. Dat zou vandaag volop in het nieuws zijn, maar ja…..

Toch is het zeer actueel voor ons persoonlijk. De dood van Jezus betekent iets voor ons. Waarom liet Hij zich verwonden? Wie hebben U in deze ellende gestort? Hoe kan ik U dan uw liefdesdaden terugbetalen? Mijn ziel waarom ben je zo onrustig?

De sonore klanken van trombonekwartet ‘Vierspel’ onderstrepen het verhaal met koralen van Bach uit de Johannes Passion. De samenzang sluit aan op de gelezen tekst en daardoor raakt de gemeente er steeds meer bij betrokken.

Door naar dit evangelie ien t Grunnegers te luisteren, erover na te denken, en door zingend te bidden, schuld belijden, smeken om genade, lofprijzen en danken beleven we op een bijzonder manier het proces tegen Jezus, de veroordeling en het voltrekken van het vonnis.

Trombonekwartet ‘Vierspel’ bestaat uit Harry Koning, Johan Reitsema, Piet Reitsema en Gerard Spoelman. Hinderi Bosma is voorlezer.

 
Wereldgebedsdag Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis. Op de eerste vrijdag in maart gaat een gebed in 24 uur, telkens vanuit een ander land, rond de wereld.
Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen – in de 183 landen die meedoen – zich door gebed verenigd en bemoedigd.

In Nederland wordt sinds 1929 , nu in meer dan 500 plaatsen , meegedaan.
Ook in onze gemeente de Marne. Dit jaar is de liturgie gemaakt door vrouwen uit Suriname met als thema : En God zag dat het goed was …

Onze viering zal worden gehouden op VRIJDAG 2 MAART 2018 om 9.30 UUR in het ONTMOETINGSCENTRUM aan de Schapenweg 4 in ULRUM
(9971 AJ, tel. 0595-401829) en zal worden geleid door mevrouw J. van Wieren uit Zoutkamp, ook zullen leden van het comite Wereldgebedsdag in de gemeente de Marne deelnemen. Vanaf 9.00 uur ben U allen van harte welkom, en staat de koffie klaar!

Wij hopen op een goede opkomst , graag tot ziens ..
Comite Wereldgebedsdag in de gemeente de Marne

 
Wijkavond wijken 2 n 3 Wijkavond wijken 2 n 3

Als wijkteams van de wijken 2 (Mensingeweer, Wehe-den Hoorn en Eenrum e.o.) en 3 (Leens Noord) willen wij ook dit jaar graag weer een gezamenlijke wijkavond houden, waarvoor we u bij deze van harte uitnodigen. Het is de bedoeling dat we op deze avond met elkaar van gedachten gaan wisselen over kerk, geloof en andere dingen die u wilt delen met anderen.Het thema van deze avond is: “ Kerkproeverij “ . Tijdens deze avond kunnen we de onderlinge contacten ook weer wat versterken. Dit, zoals altijd, onder het genot van koffie en thee.

De wijkavond wordt gehouden op woensdag 7 maart 2018 in Pro Rege te Leens. Aanvang 20.00 uur. Na afloop (ongeveer 21.30 uur) is er een hapje en een drankje en kunnen we nog even napraten.

Mocht u graag opgehaald en later op de avond weer thuisgebracht willen worden, dan kunt u zich bij een van onderstaande personen opgeven voor vervoer.

Een hartelijke groet van uw wijkteam en graag tot ziens op 7 maart a.s.
Hilda Veldman: telefoon 0595 571957
Dia Werkman : telefoon 0595 49144

 
Enquête over de Paperclip

Enquête over de Paperclip

Sinds enkele maanden zit ons kerkblad in een nieuw jasje. Nu is het tijd om te inventariseren wat u/jij, de lezer, van het kerkblad vindt. Daarom houden we samen met de Protestantse Kerk een enquete. Doe je mee? Dat kan tot 1 februari.

Het project Kerkblad 2017 van de PKN heeft ons in staat gesteld om onder begeleiding van de Zalige Zalm (bureau voor geloofscommunicatie) het kerkblad zo te vernieuwen dat het een lezenswaardig blad is. Met nieuwe onderwerpen en rubrieken, full colour en in een nieuwe lay-out. Dit alles in combinatie met de app Protestant.

De redactie van Paperclip streeft ernaar dat iedereen het kerkblad graag leest en dat iedereen zich daardoor betrokken voelt bij de gemeente. We horen daarom graag hoe het kerkblad nu ervaren wordt en nodigen iedereen daarom uit om mee te doen aan het lezersonderzoek.

Klik hier om deel te nemen aan de enquete. 

 
Actie schoenmaatje

Actie schoenmaatje

In onze kerk vindt vanaf nu tot en met 3 december actie schoenmaatje plaats.
Schoenmaatjes is een actie van Edukans. Met de schoolspullen in jouw schoenendoos help je de kinderen op school. Heel belangrijk , omdat je op school leert hoe je later voor jezelf kan zorgen.

Het is ook mogelijk om “losse” spulletjes in te leveren. Hierbij moet u denken aan schoolspullen, knuffels, tandenborstel enz. Deze informatie staat ook in de folder. Daarnaast is een financiële bijdrage ook van harte welkom. Een pakje verzenden in Nederland kost veel geld. Een schoenendoos versturen naar een ver land kost nog meer geld, daarom is een financiële bijdrage van harte welkom.

Voor de meegebrachte spulletjes staat er een krat in de hal van de kerk. Voor een financiële bijdrage komt een dichte doos in de hal van de kerk, waarin u uw bijdrage in kunt deponeren. De uiterste inleverdatum van de “losse” spullen is zondag 3 december a.s. De uiterste inleverdatum van de schoenendoos en/of financiële bijdrage is 10 december a.s. Voor eventuele vragen kunt u bij Aaf de Weerd of bij Naomi Koning terecht. Wij hopen op een goede opbrengst!

 
Kerstwandeling Leens 16 december

Kerstwandeling Leens 16 december

Op zaterdag 16 december organiseren de beide kerken van Leens samen met dorpsbelangen een kerstwandeling door het dorp. Vanaf de parkeerplaats van de gereformeerde kerk vrijgemaakt loop je langs onder andere het gemeentehuis, de Petruskerk en de muziektempel. Onderweg worden scenes uit het kerstverhaal uitgebeeld en is er volop muziek. Ook wordt onderweg de inwendige mens verzorgd.

We hopen op veel belangstelling tijdens deze gezellige en sfeervolle wandeling. Starten kan tussen 16 en 17 uur. De wandeling duurt ongeveer een uur en deelname is gratis.

De organisatie is nog op zoek naar mensen die mee willen werken. Maak je muziek of wil je graag meespelen in één van scenes? Meld je dan aan bij Bert Boven, Margriet van Duinen, Judith Veenstra of Gerard Spoelman.

 
Extra inzameling voedselbank 5 november

Extra inzameling voedselbank 5 november

Voor de oogstdienst op a.s. zondag 5 november  wordt u allemaal van harte uitgenodigd een bijdrage te doen aan een extra inzameling voor de Voedselbank.

U kunt hiervoor zelf een keuze maken wat u mee wilt nemen met behulp van de bijgevoegde lijst:
koffie, thee, suiker, koffiemelk,
rijst, pasta, worsten, bak- en braadproducten, kuipjes boter, blikgroenten, houdbare melk, pannenkoekmix, wasmiddelen.

U kunt ook meenemen wat u toevallig in huis hebt. Het moeten dan wel houdbare producten zijn.

Uw bijdrage wordt deze keer voorin de kerk verwelkomd, naast de Oogstdienstbloemschikking.

Namens de diaconie hartelijk dank!

 
Organisten Hinszorgel in het zonnetje gezet

Organisten Hinszorgel in het zonnetje gezet

Op zondag 10 september 2017 heeft de Stichting Hinszorgel Leens i.s.m. de beide kerken in het dorp een afsluitende vesper georganiseerd.
In een goed gevulde kerk werkten de beide organisten van de Petruskerk een heel aansprekende vesper af o.l.v de predikant van de PKN gemeente Michiel Pronk.

lees meer »
 
Deurcollecte 24 september: Noodhulp aan Sint Maarten

Deurcollecte 24 september: Noodhulp aan Sint Maarten

We hebben allemaal de verwoestende beelden gezien die door de orkaan Irma zijn ontstaan. Vele mensen hebben geen onderdak meer en er is een ernstig tekort aan water en voedsel. De diaconie heeft daarom besloten om de deurcollecte van 24 september hiervoor te gebruiken. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

De geplande collecte voor de stichting Vluchteling komt hiermee te vervallen. De diaconie heeft besloten in plaats van deze collecte hiervoor een gift over te maken.
 

 
Uitslag Sirkelslag 2017

Uitslag Sirkelslag 2017

Op 3 februari deed de club 12-17 jaar mee aan Sirkelsag. Ze namen het op tegen ruim 6000 jongeren verdeeld over 462 groepen in Nederland. De club is landelijk geëindigd als nummer 12 en was winnaar van de provincie Groningen!

Bekijk het fotoalbum voor een reportage.