Petrus Petrus
 
GroeneKerken

GroeneKerken
GroeneKerken (https://groenekerken.nl/) is een initiatief van Kerk in Actie, Tear en de Maatschappij van Welstand en is opgericht om kerken te motiveren hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor de schepping. Er zijn momenteel al meer dan 450 groene kerken in Nederland en de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer is daar één van.

Dat het concept ook leeft bij onze jeugd, kwam duidelijk naar voren toen de jongeren op eigen initiatief met het voorstel kwam om een jeugddienst met als thema “De groene kerk” te houden en het thema ook zeer duidelijk hebben gepresenteerd aan de rest van de gemeente.

Nu mag een kerk zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.

Afgelopen jaar hebben we diverse duurzame stappen kunnen zetten in het kader van de verduurzaming van gebouw Pro Rege en de Andreaskerk.
Ook dit jaar zullen we ons actief blijven bezighouden met duurzaamheid en zullen er nieuwe stappen worden voorbereid, zodat we niet alleen een groene kerk zijn maar óók blijven.
 
 
Enquête ‘Ik wil wel wat doen voor de kerk’ Enquête ‘Ik wil wel wat doen voor de kerk’
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer vroeg alle gemeenteleden om de enquête 'ik wil wel wat doen voor de kerk' in te vullen. In de gemeente is veel talent aanwezig; dit wilde de kerkenraad graag beter en compleet in beeld brengen. Een belangrijk uitgangspunt is het vergroten van betrokkenheid van gemeenteleden. De aanleiding is dat er door de commissie kerkstructuur wordt gewerkt aan een nieuwe en toekomstbestendige structuur in de kerk, waarmee de taken beter worden verdeeld. Naar verwachting wordt de structuur halverwege dit jaar ingevoerd. Eerder werd gemeld dat deze commissie daarom een enquête heeft gemaakt. Deze kon tot en met 10 februari worden ingevuld.

Allemaal bedankt voor het invullen ervan; samen zetten we de schouders eronder!
 
 
Zoekersgroep

Zoekersgroep
Inmiddels is de Zoekersgroep al verschillende keren bijeen geweest. De volgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 20 juni om 20.30 uur.
 
Commissie Kerkstructuur

Commissie Kerkstructuur
Klik op deze link om het organogram in het groot te downloaden in pdf. Zie voor meer informatie het aprilnummer van de Paperclip of deze pagina voor de uitwerking van het organogram.