Tien tips voor de Nationale Herdenking op 4 mei

Hoe kan uw gemeente meedoen?

1. Geef op zondag 5 mei in uw eigen kerkelijke gemeente aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Zoek hiervoor bijvoorbeeld naar lokale geschiedenis (plekken en verhalen). Geef ze een plek in de kerkdienst of tijdens een speciaal ‘herdenkingsprogramma’ daarna. Of laat mensen in de kerk die de oorlog hebben meegemaakt daar onder ‘leiding’ van een interviewer over vertellen, tijdens de dienst of een speciaal ‘herdenkingsprogramma’ daarna.

2. Dit jaar is het 74 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd zijn er miljoenen mensen wereldwijd die niet in vrijheid leven. In Syrië lijden bijvoorbeeld miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Daarom heeft Kerk in Actie op zondag 5 mei 2019 een speciale bevrijdingscollecte voor de mensen in Syrië die niet in vrijheid leven. Uw gemeente kan deze collecte uiteraard ook houden.

3. Ga op zoek naar joods leven in de omgeving. In veel plaatsen was er vóór de oorlog een joodse gemeenschap. Vertel hun verhaal in of na de dienst op 5 mei, en herdenk op deze wijze de joodse slachtoffers van de shoah.

4. Organiseer een wandeling, bijvoorbeeld op zaterdag 4 of zondag 5 mei, naar concrete plekken in uw woonplaats die een rol hadden in/een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. Denk aan stolpersteine (struikelstenen), gebouwen, een monument.

5. Hoe legt u de Dodenherdenking uit aan een kind? En wat doet u om 5 mei een gedenkwaardige dag te laten zijn voor kinderen? Lees deze zeven tips om met kinderen stil te staan bij 4 mei en bekijk de drie werkvormen die passen bij Bevrijdingsdag.

6. Bekijk het Rotterdamse project 'Jij hoort in onze klas,' waarbij schoolkinderen de levens van joodse kinderen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd in kaart brengen. Misschien is een soortgelijk project in uw omgeving ook mogelijk.

7. Organiseer, samen met andere kerken en organisaties in uw woonplaats, een vrijheidsmaaltijd. Kijk hier hoe u zo’n maaltijd organiseert.

8. Leer van de oorlog. Zie dit bijzondere project in Winterswijk.

9. Waarschijnlijk is dit op de meeste plekken in Nederland al het geval, maar mocht dat niet zo zijn, sluit dan als kerk aan bij de plaatselijke herdenking van 4 mei. Kijk waar de kerk een aanvullende rol kan spelen, bijvoorbeeld in het organiseren van een (gebeds)bijeenkomst voorafgaand aan de herdenking. Wordt plaatselijk geen herdenking gehouden, neem dan als kerk het initiatief om een herdenking te organiseren. Zoek partners, zoals andere kerkgenootschappen, de burgerlijke gemeente en scholen.

10. Kijk op de website van 4 en 5 mei voor meer informatie en inspiratie.

Een extra tip:

De Raad van Kerken heeft liturgisch materiaal ontwikkeld voor de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei.

 »lees verder»

 

Preken in het buitenland

Oostenrijk

Voor de Nederlandstalige zomerkerkdiensten in Maishofen (Oostenrijk) wordt er gezocht naar mannelijke predikanten of evangelisten die in deze omgeving op vakantie zijn en zouden willen voorgaan. Het gaat om de periode 7 juli tot en met 25 augustus. U kunt mailen naar info@apartmentswaldemar.at voor tijden en meer informatie.

Spanje, Portugal en Turkije

Ook de IPNZE (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa) is nog op zoek naar nieuwe predikanten, voor een periode van twee tot drie maanden. IPNZE ondersteunt vanuit Nederland twaalf Nederlandstalige gemeenten in Spanje, Portugal en Turkije. In deze gemeenten worden wekelijks Nederlandstalige interkerkelijke kerkdiensten gehouden.

Geïnteresseerde predikanten kunnen solliciteren via de website van de IPNZE; de gemeenten beslissen vervolgens zelf wie ze uitnodigen. Meer over de IPNZE vindt u op http://www.ipnze.nl/. Op http://www.ipnze.nl/predikanten/solliciteren/ kunt u de criteria voor predikanten vinden. Er wordt een leeftijdsgrens van 73 jaar gehanteerd.

Zuid-Frankrijk

Liever wat vrijblijvender? In Anduze in Zuid-Frankrijk worden elke zomer verschillende predikanten gezocht voor een preekbeurt in het kerkgebouw Le Grand Temple de l’Eglise Réformée Evangèlique. Voor 11 en 18 augustus zoeken ze nog een predikant. Alles over de kerkdiensten in Anduze vindt u op www.kerkdienstinanduze.nl. Geïnteresseerde predikanten kunnen contact opnemen via info@kerkdienstinanduze.nl.

Liever onder het gehoor zitten?

De website www.kerkdienstenbuitenland.nl biedt een overzicht van Nederlandstalige en plaatselijke kerkdiensten in heel Europa.

 »lees verder»

 

Vakantieboekje Op reis met Petrus: Vraag nu gratis aan!

Op vakantie gaan is een prettig vooruitzicht! Tijd voor ontspanning, een boek lezen, een puzzel maken, spelletjes doen én een nieuwe omgeving verkennen. Een heerlijke tijd om er tussenuit te zijn. Even weg uit de vertrouwde omgeving, nieuwe wegen ontdekken.

In dit vakantieboekje vindt u voor iedere dag een bijbeltekst over geloof, hoop of liefde. Zo ontdekt u 28 dagen lang het goede verhaal dat de Bijbel ons wil vertellen. Daarnaast is er voor iedere dag een vraag om over na te denken of een oproep om zelf aan de slag te gaan.

U kunt een gratis exemplaar van het vakantieboekje Op reis met Petrus aanvragen via www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.

Het vakantieboekje bestellen voor uw gemeente

Misschien wilt u als kerk uw gemeenteleden verrassen met een vakantieboekje. Op reis met Petrus kost vanaf twee en meer exemplaren 0,50 eurocent per stuk en is te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk. Vanaf half juni a.s. wordt het boekje naar u toegestuurd.

Vraag het vakantieboekje gratis aan »lees verder»

 

Hoe een vraag van de diaconie aan de school een hele wijk in beweging zet

Contact is er altijd geweest tussen de Protestantse Ontmoetingskerk en basisschool de Piramide. De panden huizen naast elkaar en toen de school werd verbouwd, huurde de school een ruimte in de kerk voor de speel-o-theek, ouderbijeenkomsten en koffie-ochtenden. Diaken Immy Nieboer hoorde vanuit een missionaire cursus inspirerende voorbeelden van kerken die samenwerkingen zochten met scholen. Denk aan huiswerkbegeleiding. “Op De Piramide was geen huiswerkbegeleiding nodig, maar werd de vraag gesteld of we wilden knutselen met de kinderen.”

Breien, punniken, schilderen en knutselen

"De basisschool vond onze vraag of we als gemeente iets voor hen konden betekenen, heel leuk. In de klas werd niet zo veel geknutseld, maar de kinderen hadden er wel behoefte aan. Onder leiding van de (toenmalige) jeugdwerker werd er op woensdagmiddag een knutselsactiviteit georganiseerd. Twee keer in het schoolgebouw en tweemaal in een van de kerkzalen."

Seizoensknutsels

"Vanuit de gemeente is er een oproep gedaan en tal van ouderen waren enthousiast om te helpen. Gemeente en school werden verrast door het succes. Het duurde niet lang of de groep paste niet meer in een klaslokaal. Inmiddels worden de voorbereidingen van de knutselmiddag gedaan door de diaconale werker en een vrijwilliger (voormalige lerares). In het najaar hebben de kinderen vogelhuisjes gemaakt van melkpakken, ze maakten uiltjes van dennenappels en versierden jampotjes. Ze knutselen steeds vier weken, dan enkele weken pauze, om daarna weer te starten."

Sneeuwbaleffect

De school staat midden in de multiculturele wijk Schalkwijk, met een diversiteit aan bewoners. De kinderen betalen € 1,- voor de activiteit. De moeders komen ook mee, omdat het een ouder-kindactiviteit is. Veel moeders van Turkse en Marokkaanse afkomst knutselen enthousiast mee. Ze helpen de kinderen tijdens het knutselen, ruimen mee op en er wordt heel wat afgekletst. Immy: “We merken dat de moeders behoefte hebben aan ontmoeting, ze genieten ervan om samen met hun kinderen bezig te zijn. Opvallend is dat ze ook heel graag leren knutselen. En wat ze leren, pakken ze ook thuis op. Ze maken dan nog een vogelhuisje van een pak melk en wat knijpers.

Vrouwen koken voor ouderen

Louiza El Aichi en Marja Stam, werkzaam op de basisschool, geven taallessen en zetten zich in voor de vrouwen in de wijk. Zij kwamen met het voorstel om een kookactiviteit te organiseren voor de ouderen in de wijk. Immy: “Dat soort ideeën omarmen we vanuit de diaconie natuurlijk! We hebben een dag afgesproken en de vrouwen hebben heerlijk gekookt voor zo’n vijftig senioren in de wijk. We zaten met elkaar aan een lange tafel, het was gezellig en we hebben gesmuld."

Brede samenwerking

Immy: “Het is bijzonder om te merken dat we als kerkgemeenschap vergrijzen, maar er op onverwachte wijze moeders op ons pad komen die van alles willen doen. Maar dit soort initiatieven gebeuren niet allemaal gelijk. Tijdens het project 'Week van het geloof' hebben de kleuters van basisschool De Piramide een rondleiding door de kerk gekregen en uitleg bij het doopvont en de paaskaars. Kortom, de kerk was vertrouwd terrein voor ze. We werken al jaren vanuit relaties. En als kerk zoeken we ook samenwerking op het diaconale vlak, met de Marokkaanse Vereniging, de Mormonen, het Apostolisch Genootschap, de Rooms-Katholieke Kerk, de Voedselbank, enz. Met elkaar verzorgen we de Actie Vakantietas van Kerk in Actie en iedere organisatie neemt een aantal tasjes voor zijn rekening. Er wordt dus eigenlijk al jaren prachtig samengewerkt in de wijk!"

 »lees verder»

 

Ruim veertig Nederlandse kerken tekenen eenheidsverklaring

De essentie van de verklaring van verbondenheid te vinden in het volgende citaat: “Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben en op elkaar rekenen en dat wij bereid zijn elkaar te helpen. In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin christen-zijn betekent tot een minderheid in ons land te horen. Wij verootmoedigen ons en wij verklaren dat wij elkaar blijvend zullen zoeken.”

¨De aanleiding voor het opstellen van deze verklaring is de ervaring van tien jaar gezegend samenwerken binnen de stuurgroep Nationale Synode”, aldus ds. Barend Kamphuis, lid van deze stuurgroep.

Herkennen in het geloof in Jezus Christus

“In deze stuurgroep zitten mensen uit alle hoeken van het protestantisme: protestant, remonstrant, pentecostaal, migrant, gereformeerd, baptist. Er bleek heel goede samenwerking mogelijk. Er was veel meer dat ons verbindt dan wat ons scheidt. We hebben een gezamenlijk 'Credo' kunnen opstellen, we hebben tot nu toe drie maal prachtige vieringen in Dordrecht kunnen organiseren, met een geweldige opkomst. We hebben 'geloofsgesprekken'  kunnen organiseren, waarin christenen van heel verschillende herkomst elkaar herkennen in het geloof in Jezus Christus. Het werd onze overtuiging dat wij na de afsluiting van de herdenking van de Synode van Dordrecht niet zomaar uit elkaar konden gaan en weer als vanouds langs elkaar heen konden gaan leven. Dat heeft ons ertoe gebracht deze verklaring op te stellen.”

De stichting Nationale Synode heeft als doelstelling de verbrokkelde protestantse kerken in Nederland dichterbij elkaar te brengen. Initiatiefnemer daartoe was voormalig voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland ds. Gerrit de Fijter. Het moderamen van die kerk riep een interkerkelijke stuurgroep in het leven die vervolgens een credotekst opstelde. Deze stuurgroep organiseerde geloofsgesprekken en grote bijeenkomsten in Dordrecht in 2010, 2013 en 2016, waar leden en vertegenwoordigers en leden van tientallen kerkgenootschappen aanwezig waren. Ook de migrantenkerken zijn betrokken. Met de ondertekening van een ‘Verklaring van verbondenheid’ worden de goede bedoelingen die in die bijeenkomsten zijn uitgesproken, voor het eerst geformaliseerd. Na tien jaar voorbereidingen legt de stichting op 29 mei met genoemde verklaring het werk in handen van de officiële kerken en geloofsgemeenschappen zelf.

Kamphuis: “De tijd is voorbij dat we als christenen in Nederland onze kracht kunnen zoeken in het benadrukken van verschillen. We kunnen elkaar werkelijk niet missen. We zullen nog veel meer bereid moeten zijn van elkaar te leren en met elkaar samen te werken. We geloven in de katholiciteit van de kerk. Ik ben ervan overtuigd dat dat geloof niet beschaamd zal worden, dankzij de kracht van de Geest van onze Heer Jezus Christus.”

Bijwonen?

De Nationale Synode vindt plaats in de Grote Kerk in Dordrecht. Woensdag 29 mei van 13.00-17.30 uur. Deze bijeenkomst is vrij en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden kan hier.

 »lees verder»

 

Dorpskerkenbeweging voorziet in behoefte

Sinds de start van de dorpskerkenbeweging in september vorig jaar is heel wat gebeurd. De beweging voorziet duidelijk in een behoefte. De dorpskerkambassadeurs reizen het hele land door. Ze gaan van gemeenteavond naar ringbijeenkomst, van netwerken Veilig Platteland naar de landelijke pastorale dag. Sinds de start van de beweging hebben de dorpskerkambassadeurs al met ruim 250 dorpskerken contact gehad. En nu ik toch met getallen bezig ben: er zijn 300 mensen lid van de facebookgroep en bijna 600 mensen ontvangen de nieuwsbrief. En inmiddels is het boek Sporen van God in het dorp toe aan een tweede druk.

Het team van de dorpskerkenbeweging bestaat uit drie dorpskerkambassadeurs (Jolanda Tuma, Mathilde Meulensteen en Betsy Nobel) en ikzelf als projectleider. Mijn taak is om de dorpskerkenbeweging op de kaart te zetten. Omdat het dorpskerkelijk leven gaat over diaconaat, pastoraat, jeugdwerk, vieren en kerkgebouwen is het goed om geregeld overleg te hebben met collega’s in de dienstenorganisatie die op deze terreinen werkzaam zijn. Maar ook daarbuiten onderhoud ik contact met tal van organisaties en initiatieven die van belang zijn voor dorpskerken, en andersom. Dat varieert van het praktijkcentrum van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt tot het Katholiek Nieuwsblad. Maar ook andere organisaties zoals de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en Kerkelijk Waardebeheer, waarmee raakvlakken zijn. Onlangs had ik een video-conferentie met de Engelse Revd. Elizabeth Clark, die vanuit de United Reformed Church en de Methodist Church is aangesteld als national rural officer bij het Arthur Rank Centre. Het Arthur Rank Centre heeft bijvoorbeeld informatiefolders voor dorpskerken over open kerk-zijn, toegankelijkheid voor minder-validen en een toolkit over sociaal isolement en eenzaamheid. Prachtig materiaal dat heel goed bewerkt zou kunnen worden voor de Nederlandse context.

Ik probeer ervoor te zorgen dat de ambassadeurs de handen vrij hebben om in dorpskerken te zijn. Ik ben blij om te zien dat dorpskerken de ambassadeurs goed weten te vinden. Soms zelfs zo goed dat ze op één avond gevraagd worden voor een gemeenteavond, een ringbijeenkomst én een vergadering van een classis. Hoewel de dorpskerkambassadeurs heel flexibel zijn, is hun agenda dat niet altijd. Daarom is het goed om tijdig contact op te nemen met de ambassadeur in uw regio om een afspraak te maken. De ambassadeurs reizen heel wat af en leren hun eigen regio goed kennen. Om te zorgen dat dorpskerken zoveel mogelijk hebben aan het netwerk dat de ambassadeurs opbouwen, concentreren ze zich op hun eigen regio. Hier vindt u welke ambassadeur in uw provincie actief is. Landelijke bijeenkomsten verdelen we in onderling overleg.

Samen bundelen we de vragen en verhalen, om zo de eigenheid van kerk op het dorp op het spoor te komen, hun unieke waarde, en de theologische aanknopingspunten die het mogelijk maken om kerk in het dorp te zijn.

Jacobine Gelderloos, projectleider dorpskerkenbeweging

 »lees verder»

 

Materiaal Startzondag 2019 beschikbaar

‘Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema van vorig jaar, ‘een goed gesprek’, licht projectleider Floor Barnhoorn toe. Prof. dr. Maarten Wisse schreef op verzoek van de synode een nota over het geloofsgesprek, met de titel ‘De Bijbel in het midden’. “Daarin pleit hij ervoor geloofsgesprekken te voeren rondom de Bijbel. De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden.” Het voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend, ziet Barnhoorn. “In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als ‘goed verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel een spiegel voor ons dagelijks leven.”

Aanbod

Rond het thema ‘Een goed verhaal’ wordt allerlei materiaal aangeboden. “Vrijwel elke gemeente heeft met de predikant of kerkelijk werker natuurlijk al een expert in huis als het gaat om de Bijbel. Die doet elke zondag haar of zijn best om ‘het goede verhaal’ bij de mensen te brengen. De materialen die de dienstenorganisatie aanbiedt, zijn een aanvulling daarop. Allereerst is er allerlei bijbelstudiemateriaal beschikbaar, waaruit gemeenten kunnen kiezen. Maar er worden ook werkvormen aangeboden om op een nieuwe, levendige manier met de Bijbel aan de slag te gaan, in de kerk en daarbuiten. Zo zijn er werkvormen beschikbaar die gebaseerd zijn op bibliodrama. Daarbij stap je letterlijk in een verhaal: je verplaatst je in een bijbels personage en stelt je voor: wat zou deze persoon denken, voelen en zeggen? Ook worden meditatieve werkvormen aangeboden, waarbij het gaat om stil worden, een tekst lezen en herlezen, en afdalen in je binnenste. Je vraagt je af: ‘Wat heeft deze tekst mij te zeggen?’ Of: ‘Wat heeft God mij door deze tekst te zeggen?’”

Voor de hele gemeente

Naast creatieve en meditatieve werkvormen zijn er werkvormen voor kinderen en jongeren, liturgische suggesties voor de kerkdienst en een spel dat met de hele gemeente gespeeld kan worden. Barnhoorn: “Daarnaast is er materiaal voor het nieuwe seizoen dat in september van start gaat. Zo is er bijvoorbeeld een opzet beschikbaar voor groothuisbezoek en worden er ideeën aangeboden voor bijbelgebruik in het pastoraat.” Het aanbod is divers en gemeenten kunnen zelf kiezen van welk materiaal ze gebruik willen maken, benadrukt hij. “Het zou mooi zijn als het aanbod gemeenten stimuleert om vaker de Bijbel te openen.”

Op protestantsekerk.nl/startzondag vindt u alle materialen bij de Startzondag.

 »lees verder»

 

Bent u tevreden over het functioneren van uw kerkenraad?

Zomaar wat vragen die ter sprake komen tijdens de bijeenkomst 'Kerkenraad 2025' op 20 mei in Duiven.

Voorbeelden uit Enschede en Duiven

Sommige kerkenraden hebben de bakens verzet of zitten in een veranderingsproces. Zij willen efficiënter besturen en meer de tijd nemen voor ontmoeting en gesprek. Bijvoorbeeld de kerkenraden van de protestantse gemeente Enschede en de protestantse gemeente Duiven.

Vertegenwoordigers van deze kerkenraden vertellen over de veranderingen die zij hebben ingevoerd, wat het hen heeft opgeleverd en waar zij tegenaan lopen. Vanuit het spoor van ’Kerk 2025’ zoeken deze lokale kerkgemeenten naar hun manier om eenvoudiger kerk te zijn en toe te komen aan waar het om gaat. In de presentaties komen organisatieverandering, kerkenraadsmodel, draagvlak, leiderschap, en imago van het ambt aan de orde.

Ds. B. Olde vertelt over ervaringen van andere kerkenraden in Nederland. Aan het eind van de bijeenkomst gaat u met behulpzame handvatten naar huis.

Van harte welkom! 

Aanmelden

 »lees verder»

 

Zeven opdrachten in zeven gemeenten vormen samen pinksterviering

De protestantse kerk in Duiven vouwt honderden papieren duiven die in de kerk komen te hangen. In Denekamp wordt het pinksterverhaal in graffiti uitgebeeld, dat te zien is tijdens de schriftlezing. De Kruispuntgemeente in Amersfoort zamelt kaarsvet in voor de grote pinksterkaars en vóór de kerk komt een mozaïek van bloemen te liggen uit Rijnsburg. De protestantse gemeente Poortugaal en gereformeerde kerk Rhoon decoreren de stola van de predikant en het kleed op de liturgische tafel in de kleuren en symboliek die passen bij Pinksteren.

De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver, preekt over het thema ‘Verstaan wij elkaar?’. In reactie op de preek is een spoken word te horen door mensen uit de Veenkerk in Amersfoort.

Tijdens de viering brengt zanger Stef Bos een moderne bewerking van het bekende pinksterlied Geest van Hierboven ten gehore, met Jongerenkoor Samen Op Weg uit Houten onder leiding van dirigent Rienk Bakker. De muzikale begeleiding van de samenzang wordt verzorgd door Frank van Essen en combo. 

Pinksteren is een christelijke feestdag, waarop de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd.

De Met hart en ziel Pinksterviering is een samenwerking van de KRO-NCRV met de Protestantse Kerk in Nederland.

Met hart en ziel Pinksterviering, zaterdag 8 juni om 17.10 uur op NPO2.
Herhaling: donderdag 13 juni om 16.10 uur op NPO2.
Commentaar tijdens de viering: presentator Jos van Oord.

Onderweg naar Pinksteren

De voorbereidingen van alle gemeenten zijn in de weken vooraf te zien in het televisieprogramma Met hart en ziel. Dit programma wordt wekelijks uitgezonden op donderdagmiddag om 16.10 uur op NPO2.

Afleveringen

  • 2 mei Honderden papieren duiven, Duiven
  • 9 mei De grootste pinksterkaars, Amersfoort
  • 16 mei Pinksterverhaal in graffiti, Denekamp
  • 23 mei Bloemenmozaïek, Rijnsburg
  • 30 mei Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg, Houten
  • 6 juni Compilatie: zeven kerken, zeven opdrachten voor de Met hart en ziel Pinksterviering

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/met-hart-en-ziel

 »lees verder»

 

Let op: nog maar acht weken om uw ANBI-gegevens te publiceren

1. Wat houdt de ANBI-status in?
“ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je een ANBI bent mogen mensen die jou een gift geven, deze aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien hoef je als ANBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over erfenissen of legaten. Ook op andere vlakken levert de ANBI-status voordeel op: zo hoeven gemeenten bij een fusie geen overdrachtsbelasting over registergoederen te betalen.”

2. Hebben gemeenten automatisch een ANBI-status?
“De Protestantse Kerk heeft een ANBI-groepsbeschikking gekregen. Die geldt voor alle onderdelen van de Protestantse Kerk, dus voor de landelijke kerk, voor de classicale vergaderingen en voor alle gemeenten en diaconieën. Als aparte rechtspersonen hebben die laatste twee een aparte ANBI-status.”

3. Wat voor verplichtingen brengt de ANBI-status met zich mee?
“Elke ANBI-instelling is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Voor gemeenten en diaconieën zijn veel van die onderwerpen al geregeld: zo kunnen ze verwijzen naar het landelijke beleidsplan en beloningsbeleid. De belangrijkste verplichting voor hen is om elk jaar vóór 1 juli een verkorte staat van baten en lasten over het voorgaande jaar te publiceren, op hun eigen website of op een gezamenlijke website. De URL van die webpagina moet vervolgens ingevuld worden op een speciale LRP-pagina. De dienstenorganisatie geeft de link daarna door aan de Belastingdienst, die deze opneemt in het ANBI-register. Zo kunnen gevers een indruk krijgen waaraan hun bijdrage wordt besteed.”

4. Kan de ANBI-status ook worden ingetrokken?
“Ja, als gemeenten of diaconieën hun gegevens niet op tijd publiceren kunnen ze hun ANBI-status kwijtraken. Voor penningmeesters van kerkrentmeesters en diaconieën zou het dan ook een automatisme moeten zijn om meteen na het vaststellen van de jaarrekening de verkorte staat van baten en lasten op hun website te laten plaatsen.”

5. Waar kunnen gemeenten meer informatie vinden?
“Op protestantsekerk.nl/anbigemeenten is aangegeven welke informatie gemeenten en diaconieën moeten publiceren. Ook zijn er voorbeeldteksten en formats beschikbaar. Gemeenten hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden!”

 »lees verder»