Protestantse Kerk lanceert studiefonds voor toekomstige predikanten

Financiële ondersteuning

Het belangrijkste doel van het nieuwe fonds ‘Studieondersteuning toekomstige predikanten’ is de financiële ondersteuning van studenten (zij-instromers) die de studie theologie willen volgen om gemeentepredikant in de Protestantse Kerk te worden. De Protestantse Kerk wil mensen die deze studie willen gaan doen financieel ondersteunen. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, is blij met dit nieuwe fonds: “Vaak is het collegegeld een drempel, zeker als het een tweede studie betreft en studiefinanciering niet meer mogelijk is. Met dit fonds hopen we de studie theologie toegankelijk te maken voor potentiële studenten.”

Zij-instromers

De Protestantse Kerk in Nederland heeft te maken met een tekort aan predikanten. Daarom is het van belang dat meer mensen de master gemeentepredikant gaan volgen om daarna predikant te worden. Zij-instromers zijn daarbij een belangrijke doelgroep. De theologie-opleiding valt niet onder de uitzonderingen zoals bij zij-instromers voor zorg- en onderwijsopleidingen. Zij moeten het collegegeld geheel uit eigen middelen bekostigen.

Toekomstgerichte visie

De Protestantse Kerk in Nederland wil haar rol in de samenleving op een goede en relevante manier blijven innemen. De lancering van het nieuwe fonds is een onderdeel van de toekomstgerichte visie van de kerk. Hiermee wil ze mensen die nadenken over hun toekomst of hun roeping, stimuleren de stap te zetten richting een studie theologie. Veelal zijn dat mensen die al een studie hebben gevolgd, nu een studie volgen of een baan hebben. Het nieuwe fonds wordt naar verwachting 1 februari 2024 actief.

Interesse?

Overweeg jij een (master)studie theologie en ben je geïnteresseerd in de financieringsmogelijkheden van het nieuwe fonds ‘Studieondersteuning toekomstige predikanten’? Vul je gegevens in onderstaand interesseformulier in. Wij nemen dan te zijner tijd contact op. 

Formulier

Interesse in fonds Studienondersteuning toekomstige predikanten  lees verder
 
Gesprekssuggesties bij indringende verhalen uit Lampedusa

Op 3 oktober 2013 sloeg een vluchtelingenboot om bij het Italiaanse eiland Lampedusa. Het met meer dan 500 mensen volgepakte schip van slechts 20 meter lang was dicht bij de kust in moeilijkheden geraakt. Nadat men met een brandende deken de aandacht van andere schepen had proberen te trekken, brak brand uit. Het schip kapseisde en 368 vluchtelingen overleefden de ramp niet. De ramp trok internationaal de aandacht. En nu, tien jaar later? De IOM (International Organisation for Migration) meldt op haar website Missing Migrants dat sinds 2014 al meer dan 28.000 mensen zijn omgekomen op de Middellandse Zee. Ook in 2023 al meer dan 2.300.

Persoonlijke verhalen

Wie zijn de mensen die over de Middellandse Zee vluchten? Wie komen voor hen op? In het boek Droomland Italië noteert schrijfster Rosita Steenbeek op Lampedusa en andere plaatsen in Italië hun verhalen. Verhalen van mensen die vluchten, van hulpverleners en vrijwilligers. Dat doet ze heel persoonlijk en indrukwekkend. Naast alle leed is er ook hoop: Mediterranean Hope. In dit bemoedigende initiatief van onze zusterkerk de FCEI (Federatie van Protestantse Kerken in Italië) verbinden hulpverleners en vrijwilligers zich met mensen op zoek naar veiligheid in Italië. 

Gesprekssuggesties

Om stil te staan bij de ramp die 10 jaar geleden zoveel mensen trof, maar zich ook zo vaak herhaalt, biedt Kerk in Actie gesprekssuggesties aan om in een groep het boek Droomland Italië te bespreken. De gesprekssuggesties helpen om je in te leven in de mensen om wie het gaat. Er worden ideeën gegeven over hoe je met het thema ‘mensen op zoek naar een veilig bestaan’ verder kunt. Ook geschikt als vergaderopening.

Download de gesprekssuggesties

Bestel het boek Droomland Italië

 

 lees verder
 
Nieuw: gratis pictogrammen voor gemeenten

Voor alle onderdelen van de liturgie in de kerkdienst zijn pictogrammen gemaakt. Van collecte tot preek, van gebed voor de wereld tot de zegen, aan alle elementen is gedacht. De pictogrammen zijn geschikt om te gebruiken op de beamer naast de woorden van de dienst. 

Herkenbare afbeeldingen

Het idee om pictogrammen te maken die alle gemeenten kunnen gebruiken ontstond na een oproep van ds. Harmke Heuver van de Protestantse Gemeente Lexmond in een facebookgroep voor predikanten. Ze vroeg of de afbeeldingen in de online serie over de orde van dienst ook in lokale kerken gebruikt mochten worden. Naar aanleiding daarvan is een set pictogrammen in zwart-wit gemaakt die nu beschikbaar is voor alle gemeenten. De afbeeldingen komen overeen met die in de online serie. Een pré, volgens ds. Den Hertog. “Het beeld bekrachtigt dat wat gezegd wordt, en het gebruik van dezelfde afbeeldingen vergroot de herkenbaarheid. Dat is belangrijk voor het geloofsonderwijs in de kerk.”

Stickervel

Den Hertog is predikant in de Protestantse Gemeente Vorden en gebruikt de pictogrammen in gezinsdiensten. De reacties zijn positief: “Gemeenteleden vinden dit een mooie manier om de kinderen bij de dienst te betrekken. Ze weten nu precies wat het volgende onderdeel is in de dienst.”Om de pictogrammen te introduceren in zijn gemeente, maakte ds. Den Hertog een stickervel. Tijdens een gezinsdienst deelde hij het stickervel met alle pictogrammen uit. Als het plaatje tijdens de dienst op de beamer in beeld kwam, konden de kinderen het betreffende pictogram op hun kaart plakken. “Als de kaart vol was, kregen ze een prijsje. Het was een leuke manier om de pictogrammen te introduceren.”

Visueel ingesteld

De kerkleden van de Protestantse Gemeente Vorden zijn inmiddels helemaal vertrouwd met de pictogrammen. Ds. den Hertog kan het andere gemeenten aanraden de plaatjes te gebruiken. “De samenleving is steeds meer visueel ingesteld. Vooral bij kinderen en jongeren spelen plaatjes en beelden een steeds grotere rol. Met deze pictogrammen geef je in een oogopslag meer informatie dan met gesproken woorden. Dat geeft ook verdieping in het geloofsonderwijs.”

Gratis downloaden

De pictogrammen ook gebruiken in je kerkdienst? Je kunt ze gratis downloaden.

Download pictogrammen

 

 

 lees verder
 
Doe mee aan de actieweek voor de voedselbank!

Actieweek in januari

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is.

Leuke actie met de jeugd

Deze actie kan ook heel goed gekoppeld worden aan spellen als sirkelslag, KerstChallenge of de PaasChallenge. Samen met kinderen en tieners diaconaal bezig zijn, is heel inspirerend. 

Hoe gaat de actie in zijn werk?

Kerk in Actie stelt gratis dozen beschikbaar waar die in verzameld kunnen worden. Kerk in Actie zorgt er in samenwerking met de Voedselbank voor dat de dozen terecht komen op de plekken waar er tekorten zijn. Dat kan dus een andere voedselbank zijn dan de voedselbank waar uw gemeente contact mee heeft. 

Toezegging aantal dozen in actieweek

Laat via onderstaand formulier weten dat je meedoet aan de actieweek. Let op: dit is nog geen daadwerkelijke bestelling, maar een inventarisatie. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er in januari voldoende dozen beschikbaar zijn. Het daadwerkelijk bestellen van de dozen doe je later. De dozen zijn per 25 stuks te bestellen.

Formulier

Actieweek toezegging  lees verder
 
Protestantse Kerk en PThU geven doorstart aan missionaire opleiding 'Kerk naar buiten'

Online startmodules

De opleiding 'Kerk naar buiten' start vanaf oktober 2023 met drie online startmodules. De modules zijn op twee momenten te volgen en zijn de opmaat naar het verdiepingsjaar dat in september 2024 start.  

 • 13 oktober of 27 oktober 2023 (9.00 - 12.30 uur): Startmodule A: Actuele missiologie en contextualisatie (Docent: Gert-Jan Roest)  
 • 24 november of 1 december 2023: Startmodule B: Leiderschap bij verandering (Docent: Sake Stoppels)  
 • 12 januari of 19 januari 2024: Startmodule C: Kerk als Mozaïek 

Ontdekken van de Missio Dei

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in een gemeente en op zoek zijn naar een actuele opleiding met grote impact op hun werk. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en de doorvertaling naar de praktijk. Het doel van de opleiding is om in de gemeente een missionaire cultuur te versterken, en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden. 

Opbouw van de opleiding

De opleiding begint met drie online startmodules waarin de inhoudelijke basis wordt gelegd en de praktijk wordt verkend. Deze startmodules zijn onderdeel van de opleiding als geheel, maar kunnen ook los gevolgd worden. Op 13 oktober 2023 start de module 'Actuele missiologie en contextualisatie'. Deelnemers worden geïntroduceerd in het veld van de missiologie en de contextualisatie, zodat voor hen duidelijk wordt hoe relevant deze velden zijn voor het functioneren van de lokale kerk. Er wordt nagedacht en gedebatteerd over de plek van de kerk in Gods missie en hoe je als lokale kerk bezig bent met contextualisatie.

Het verdiepingsjaar volgt nadat de drie startmodules zijn afgerond en biedt verdieping van de kennis uit de startmodules, is persoonlijk en raakt stevig aan de gemeentepraktijk. Tijdens dit jaar wordt opgetrokken met een vaste groep predikanten en kerkelijk werkers. De volledige opleiding (inclusief startmodules) kan binnen anderhalf jaar worden afgerond en kost gemiddeld een dag per week.

Voor predikanten en kerkelijk werkers

De opleiding richt zich op predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk. Soms doen ook mensen uit andere kerkgenootschappen mee. Voorwaarde om deel te nemen is dat eerder een theologische opleiding (HBO of universitair) is afgerond en de predikant of kerkelijk werker minimaal enkele jaren werkervaring heeft. De gemeente en de kerkenraad zijn deel van het leerproces tijdens het verdiepingsjaar. Ds. Robert Eisinga, deelnemer aan een eerdere opleiding missionaire specialisatie, kan deelname aan iedereen aanraden: “De opleiding geeft je goede handvatten en tools waarmee je mensen in je gemeente en daarbuiten kunt raken en in beweging zetten.”

Aanmelden

De opleiding omvat in totaal 400 studiebelastingsuren (SBU). Daarvan zijn 84 SBU deel van de drie startmodules en 316 SBU zijn deel van het verdiepingsjaar. De opleiding valt onder het aangestuurd aanbod, het volledige PE-budget is hiervoor inzetbaar. Meer informatie en aanmelden opleiding 'Kerk naar buiten'

 lees verder
 
8 tips ter voorbereiding op Dankdag

Al eeuwenlang vieren veel protestantse gemeenten jaarlijks een ‘dankdag’, samen met biddag een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. In een avonddienst wordt op dankdag gedankt voor de ontvangen zegen over het afgelopen jaar. 

1. Liturgiesuggesties voor dankdag

Het uitspreken van onze dankbaarheid aan de Schepper is een erkenning van onze afhankelijkheid. Tijdens Dankdag onderstrepen we dat in de kerkdienst waarin we danken voor alles wat we uit Gods hand hebben ontvangen in het afgelopen jaar. Bij dit thema zijn enkele liturgiesuggesties verzameld.

2. Dankdagcollecte - Rwanda

Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Meer informatie over dit collectedoel.

3. Dankdagmap 'Wie dank jij?'

Bestel de dankdagmap van de HGJB met als thema 'Waar kijk jij naar?' Johannes 6:1-15 is gekozen als centraal bijbelgedeelte. In dit verhaal vraagt Andreas zich af hoe 5 broden en 2 vissen ooit genoeg kunnen zijn voor zoveel mensen. Maar Gods antwoord is ‘genoeg’. Deze dankdag mogen we onze dank bij God brengen. Voor de scheppingskracht in de natuur die het graan laat groeien. En we mogen stil staan bij datgene dat we zelf kunnen geven om uit te delen in het vertrouwen dat de Heere God het zal gebruiken tot Zijn eer. Bestel hier de dankdagmap.

4. Seizoenspakketten voor kinderen en jongeren

In dit programma vind je overzicht aan activiteiten voor kinderen en jongeren voor de maand november. Je vindt er werkvormen en programma’s bij verschillende thema’s of dagen, waaronder dankdag. Start met de voorbereiding en gebruik daarvoor de handleiding. Kies daarna werkvormen die passen bij jouw groep. Ze zijn er voor verschillende leeftijdscategorieën:Jonge kinderenOudere kinderen Tieners Jongeren vanaf 16 jaarIntergenerationeel

5. Aan tafel: Proeven en praten over ons dagelijks brood

Waar komt jouw dagelijkse brood vandaan? Met dit complete programma krijg je op een gezellige en leerzame manier inzicht te krijgen in ons complexe voedselsysteem. Samen eet je een driegangenmenu, en luistert tijdens de maaltijd welke weg de producten op je bord hebben afgelegd. Klik hier om een indruk te krijgen van het programma. Download hier het gratis materiaal. 

6. Reisgenoten: op zoek naar eenvoud

Is je leven soms ook te vol geworden? Merk je dat je steeds meer wilt kopen, meer ervaren, meer doen om gelukkig te worden? Maak de reis 'Op zoek naar eenvoud'. Deze reis neemt je in 3 avonden mee, en brengt je in beweging om jezelf minder als consument te zien, en meer als ontvanger en deler van de overvloed die je zomaar wordt gegeven. Download hier het materiaal.

7. Pelgrimage

Een voorbeeld voor een pelgrimage, startend en eindigend in je dorpskerk, waarbij onderweg één of meer kerken, een boerenbedrijf en eventueel een dorpstuin worden bezocht. Tijdens deze tocht wordt stilgestaan bij gewas, arbeid en eerbied voor de schepping. Het is een dag voor bezinning en dankbaarheid. Download de werkvorm.

8. Dankbaarheidsmarkt

Organiseer rond de dankdagviering een dankbaarheidsmarkt voor de hele gemeente. Gemeenteleden nemen mee dat op de markt weggegeven mag worden. Dit kan een zelfgebakken cake zijn, een pompoen, boontjes of bloemen uit de tuin, zelfgemaakte kaartjes: alles is goed. Download hier tips voor de dankbaarheidsmarkt. 

Tot slot: een gebed voor dankdag

Jouw werk is niet voor niets.Ook al is de grond onder je voeten vervloekten zal jouw planten en oogsten nooit meer hetzelfde zijn:jouw werk is niet voor niets.Want Ik ben bij je. Ik heb je bij je naam geroepen. Jouw werk is niet voor niets.

(Vertaald fragment uit Your labour is not invain (Porters Gate, Worksongs)

Lees meer:

Biddag & Dankdag

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Adventskalender 2023: ‘Het verhaal doorgeven over God die dichtbij komt’

De boodschap van Advent is even urgent als positief. Dat is de ervaring van ds. Helmert-Jan van Maanen, predikant van de Protestantse Gemeente Lopik. “God komt eraan, Christus verschijnt. Oude beloften worden werkelijkheid. Maar ook: deze wereld ligt niet op koers en moet veranderen.” Daarom roepen de profeten op tot actie, benoemt Van Maanen in zijn adventsteksten. “Bereid de weg van de Heer, klinkt het in de woestijn van Judea. Als wij de urgentie en positiviteit van Advent voelen, komen we ook nu in actie.” 

Met Kerst komt God dicht bij mensen. Wat zegt dit u persoonlijk? 

“De boodschap van Kerst geeft hoop! In het geloof vind ik dat een belangrijk woord. Het ligt dicht aan tegen een belofte: er is iets dat er nog niet is, maar wel komt. Dat motiveert en helpt om in het heden onderweg te zijn. De belofte van Kerst geeft richting aan deze wereld en aan mensen.”

Kunnen wij het licht van Kerst doorgeven?

“Jazeker! Het zou hopeloos zijn als we dat niet kunnen. Met Kerst kun je het verhaal doorgeven over God die dichtbij komt, over een belofte voor de toekomst. Sommige kleine dingen die je doet, worden dan ineens heel groot. Koken voor iemand die het nodig heeft bijvoorbeeld. De wereld staat in brand en wij brengen een pannetje soep naar iemand. Dat is eigenlijk pas echt iets groots.” 

Hoe kan de kerk de woorden ‘vrede op aarde’ zichtbaar maken in de eigen buurt?

“Vrede betekent voor mij dat je probeert problemen als ruzie en eenzaamheid te verminderen en op te lossen. Dat doen we al, maar er is nog veel werk te verrichten. Als ik verhalen hoor van mensen in de kerk die mooie dingen voor elkaar doen, vervult me dat met trots. Maar er gaat ook meer dan genoeg mis. We moeten ook voorzichtig en bescheiden blijven.” 

In uw vorige gemeente IJsselmuiden ving de kerk veel gevluchte Oekraïners op. Ook in de gemeente Lopik wordt dit gedaan. Waarom is het belangrijk dat de kerk in actie komt?

“God zorgt voor mensen, ook als ze op de vlucht moeten. Maar de hulp wordt uitgevoerd door mensen, in zijn naam. Ieder mens is waardevol. Daarom moet je omzien naar mensen in nood, de ander is niet minder dan jezelf. Het verhaal van Kerst geeft dat extra betekenis. Jozef en Maria moesten ook met baby Jezus op de vlucht naar Egypte. Zij vonden daar een veilige plek. Jezus werd zelf ook vluchteling.” 

Bestel de adventskalender 2023

De adventskalender van de Protestantse Kerk sluit aan bij het jaarthema ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Voor elke dag is er een korte overdenking bij een bijbeltekst, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen. Wil je de kalender uitdelen in je gemeente? Vanaf 2 of meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk. Bestel de exemplaren tijdig via petrus.protestantsekerk.nl/kalenderbestellen of abonneer op de online versie. 

Bestel de adventskalender 2023

 

 lees verder
 
10 jaar mobiliteitspool voor lokale gemeenten en werkers in de kerk

De mobiliteitspool

De behoefte om tijdelijk een predikant aan te kunnen stellen viel zo’n beetje samen met de wens van de dienstenorganisatie om proponenten, afgestudeerde theologen, te helpen. Zij konden soms moeilijk een plek vinden in een gemeente. Heleen Haasdijk: “De dienstenorganisatie wilde daar wat aan doen door het voor gemeenten mogelijk te maken om deze beginnende predikanten tijdelijk aan te stellen. Zo konden ze ervaring opdoen, in dienst van de dienstenorganisatie. Daarnaast hadden we nog de predikanten die tijdelijk, als interim-predikant, werden uitgeleend als er huiswerk te doen was in een gemeente, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, of bij het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie. Ook werden de jeugdwerkers die in dienst waren toegevoegd. Zo hadden we een pool van tijdelijke werkers.” De mobiliteitspool was geboren.

Ambulant predikanten

In het begin was de mobiliteitspool er met name voor de ondersteuning van gemeenten. Haasdijk: “Daarbij gaat het erom maatwerk te leveren. Waar is behoefte aan? Wat kunnen we daaraan doen?” Om gemeenten structureel te kunnen helpen aan een predikant die tijdelijk uitgeleend kan worden, deed de mobiliteitspool een oproep voor dit zogenaamde ambulant predikantschap. “Er meldden zich meer dan honderd predikanten. Nu bedienen we continu zo’n honderd gemeenten met een ambulant predikant.Verder lezen4 ambulant predikanten in Haarlem: “Door jouw werk kan de gemeente doorgaan” Door het landelijke gebrek aan predikanten is dit ambulant predikantschap enorm populair, maar ook omdat veel gemeenten in vacaturetijd even pas op de plaats willen maken en een predikant voor ‘de tussentijd’ zoeken. Een paar weken geleden zijn we daarom gestart om emeritus predikantenVerder lezenEmeriti kunnen voortaan ambulant predikant worden te werven als ambulant predikant.” De eerste drie zijn inmiddels aan het werk.

Ontzorgen

De mobiliteitspool regelt alles voor de gemeenten die een tijdelijke beroepskracht willen: de werving en selectie, de matching, de contracten. “Wij hebben het netwerk”, zegt Haasdijk, “en bij gedoe zijn we er ook, wij zijn immers de werkgever. Gemeenten kunnen ook zelf beroepen of iemand aanstellen via de zogenaamde structurele hulpdienst. Maar dan moeten ze alles zelf doen en dat kan voor gemeenten best een hele klus zijn. De meeste gemeenten geven het graag uit handen. Ook omdat de bestuurskracht in gemeenten afneemt, zo hoef je niemand hiermee te belasten. De mobiliteitspool ontzorgt.”

Loopbaan predikanten speelt een rol

Er is nog een ontwikkeling gaande. In de loop der jaren krijgt de mobiliteitspool steeds meer vragen van predikanten.Verder lezenPier Prins zag pensioendatum naderen en werd ambulant predikant Bijvoorbeeld van predikanten die nog een paar jaar voor de boeg hebben tot hun emeritaat maar het hele pakket van gemeentepredikant best zwaar vinden. “Voor hen kan het fijn zijn om ambulant predikant te worden, dan doen ze alleen de reguliere taken, zoals pastoraat en voorgaan.” En voor predikanten met een parttime aanstelling kan het ambulant predikantschap een aanvulling zijn. Daarnaast ziet de mobiliteitspool dat het voor geestelijk verzorgers die misschien wel weer de gemeente in willen, een opstap kan zijn. “De loopbaan van predikanten gaat meespelen. De mobiliteitspool kan hierop flexibel inspelen.”

Kerkelijk werkers

Ook voor kerkelijk werkers en jeugdwerkers biedt de mobiliteitspool ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vinden van de plek die bij hen past. In de regel worden zij door de gemeente zelf in dienst genomen, ze hoeven niet beroepen te worden. Maar ze kunnen ook in dienst van de dienstenorganisatie komen en worden gedetacheerd naar een gemeente.Verder lezenOostvoorne en Maassluis hebben een gedeelde jeugdwerker via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk Voor gemeenten die op zoek zijn naar een kerkelijk werker of jeugdwerker kan de mobiliteitspool ook de werving en selectie doen. 

Een wens

Na 10 jaar is de mobiliteitspool niet meer weg te denken als het gaat om het ondersteunen en ontzorgen van gemeenten en werkers in de kerk. Haasdijk: “Voor toekomstgericht kerk-zijn is maatwerk nodig, en dat leveren wij.” Met het oog daarop heeft de mobiliteitspool nog wel een wens: “We zouden wel meer willen betekenen voor de pioniers en de pioniersplekken. Wie weet in de vorm van een pionierspool.”

Alles wat je wilt weten over de mobiliteitspool vind je hier:

Werken in de kerk als predikant of kerkelijk werker?

 

 lees verder
 
Gebed voor inwoners Nagorno-Karabach

Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon, geeft in Beiroet les aan theologiestudenten uit de hele regio, waaronder jongeren uit Armenië. Onlangs bezocht hij Armenië. Hij schreef een gebed voor de inwoners van Nagorno-Karabach. Bid mee:

Gebed voor Nagorno-Karabach

Rechtvaardige en barmhartige God,

Uw Zoon Jezus kwam om vrede te verkondigen.Hij brak vijandschap en verdeeldheid af;door Zijn kruis bracht Hij verzoening. 

Wij bidden voor de mensen in Nagorno-Karabach.Na een tijd van voedseltekort, van vreesen het verlies van geliefden, land en inkomen,staan zij nu voor een onzekere toekomst. 

We bidden om gerechtigheid voor hen,en het herstel van veiligheid en vertrouwen,zodat de volken weer in vrede kunnen samenleven.Door Christus, die onze vrede is.

Amen. 

Hulp Kerk in Actie

Kerk in Actie zal 50.000 euro bijdragen aan humanitaire hulp voor mensen die de enclave Nagorno-Karabach zijn ontvlucht naar Armenië. Op dit moment brengt Action by Churches Together (ACT) Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken, de behoeften van deze mensen in kaart. Daarna zal de hulpverlening zo snel mogelijk starten.

Geef voor dit werk

Solidariteit Wereldraad van Kerken

Ook de Wereldraad van Kerken leeft mee met de inwoners van Nagorno-Karabach. Een delegatie van de Wereldraad bracht een solidariteitsbezoek aan de regio en sprak met inwoners bij de Laçın-corridor, een bergachtig gebied in Azerbeidzjan waar de verbindingsweg tussen Armenië en Nagorno-Karabach doorheen verloopt. Inwoners deelden hun hoop en angsten met de delegatieleden.

 

 

 lees verder
 
Kom naar de Kerk in Actiedagen!

We zien je graag op:

 • 11 november in Apeldoorn, Gebouw 055, Condorweg 1
 • 25 november in Gouda, De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105

We organiseren de Kerk in Actiedagen in 2 plaatsen, zodat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn om te komen. Je kunt de voor jou meest geschikte locatie kiezen.

Meld je hier aan

Wat zijn de Kerk in Actiedagen?

Aansluitend bij het jaarthema van de Protestantse Kerk organiseert Kerk in Actie 2 Kerk in Actiedagen rond het thema ‘Ga mee! Wereldwijd samen in actie’. Door de eeuwen heen en op vele plaatsen wereldwijd loopt een stoet van gelovigen die wil delen van wat ze heeft ontvangen: geloof, hoop en liefde, dat zich vaak vertaalt naar diaconaat in heel praktische vorm. Op de Kerk in Actiedagen bieden we iedereen die diaconaal betrokken is inspiratie, bemoediging en ontmoeting. Het zijn dagen waarop je wordt uitgedaagd om in het diaconale werk te zoeken naar diversiteit en verbinding. En met goede moed en nieuwe ideeën weer naar huis gaat.

Voor wie zijn de Kerk in Actiedagen?

Voor diakenen, zwo- en zendingscommissieleden, predikanten, jongerenwerkers en iedereen die diaconaat een warm hart toedraagt.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair deel met een viering met ds. René de Reuver of ds. Karin van den Broeke, muziek met Hanna Rijken en een inspirerend diaconaal verhaal uit de praktijk van de stad waar we te gast zijn. Hierna stellen bezoekers hun eigen programma samen, met workshops en bijeenkomsten rond 4 thema's, die de hele dag door worden aangeboden:

Ga mee… de Bijbel in

 • Op ontdekking in de Bijbel: Hoe kunnen anderen je inspireren met wat zij ontdekt hebben in de Bijbel, en andersom?
 • Een oase tijdens de reis: In dit oasemoment kun je even op adem komen en jouw inzet in een breder perspectief plaatsen.
 • Diaconale liederen: Leer en zing ze samen met theoloog en musicus Hanna Rijken.

Ga mee… de kerk in

 • Hoe neem je gemeenteleden mee: Wat heb je nodig om anderen warm te maken voor het diaconale of zwo-werk?
 • Reiservaringen delen en elkaar inspireren: Onderweg als diaken/diaconaal werker doe je overal ervaringen op, maar ben je soms ook benieuwd hoe anderen het doen.
 • Medereizigers gezocht: In deze workshop krijg je handvatten voor hoe je in het diaconaat samen met anderen kunt optrekken.

Ga mee… de buurt in

 • Samen met de buurt in beweging tegen armoede: In deze workshop zoomen we in op armoede en Nederland en de mogelijkheden die er in je lokale context zijn om als kerk in actie te komen. 
 • Armoedecampagne: Kerk in Actie heeft de campagne Samen tegen armoede gelanceerd, in samenwerking met de Voedselbank en SchuldHulpMaatje. Hoe kun jij ook meedoen?
 • Samenwerken in de buurt: In deze werksessie ontdek je hoe je samen met andere organisaties, kerken, migrantenkerken, parochies en moskeeën op kunt trekken om met elkaar nog meer te bereiken.
 • Een groene wijk: Hoe kun je samen werken aan een groene wijk, waar het goed toeven is voor mens en dier?
 • Scheppingswandeling: In deze wandeling ga je eropuit om lokaal de schoonheid van de schepping te ontdekken.
 • Diaconale wandeling/fietstocht: Je fietst/wandelt met een diaconaal werker door de wijk: wat zie je, wat hoor je en hoe inspireert het jou
 • Migrantenkerken in de buurt: Hoe kun je elkaar als kerken uit verschillende culturen, maar in dezelfde plaats, versterken?

Ga mee… de wereld in

 • Samen in actie: Laat je voorlichten en inspireren over dit nieuwe concept, waarmee je niet voor, maar met de kerk wereldwijd in actie komt.
 • In gesprek met de wereldwijde kerk: Tegen welke uitdagingen lopen kerken in het buitenland aan en hoe kunnen hun ervaringen ons helpen bij het doordenken van vragen waar de kerk in Nederland voor staat?

Praktische informatie

De tijden van de Kerk in Actiedagen zijn als volgt:

09.00 uur Ontvangst 10.00 uur Start plenair programma11.30 uur Start keuzeprogramma/workshops (inclusief lunch/pauze)15.30 uur Plenaire afsluiting 16.00 uur Borrel

Beide locaties zijn goed bereikbaar met OV. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Kosten

De kosten voor deelname aan de Kerk in Actiedag zijn €18,50.

Meld je hier aan

 lees verder