Collecteer voor de slachtoffers in Beiroet - Collectemateriaal zondag 16 augustus

Collecteer en maak de opbrengst over naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp slachtoffers Beiroet'.

Het collectemateriaal bestaat uit

 

Collega Wilbert van Saane, uitgezonden namens Kerk in Actie, maakte als inwoner van Beiroet de verschrikking van heel dichtbij mee: "Ik had al beelden op televisie gezien, maar nu ik het zelf in ogenschouw neem, huiver ik. De verwoesting is enorm." Wilbert doet in de meegestuurde video een oproep

 lees verder
 
Gebed voor Beiroet - uitgezonden medewerkers ongedeerd

Steun de slachtoffers van de explosie in Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet, vlakbij het historisch centrum, zijn volgens de laatste berichten zeker 100 doden gevallen en 4000 mensen gewond. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp is in volle gang. Er zou een loods zijn ontploft waar 2700 ton ammoniumnitraat - zeer explosief materiaal - lag opgeslagen. 

Enorme explosies

Het gebouw van de Near East School of Theology (NEST) ligt in de Beiroetse wijk Hamra, dichtbij het havengebied. Wilbert, Rima en hun kinderen Christina en Pieter wonen en werken in het gebouw van NEST, maar waren op het moment van de explosie buiten de stad. Wilbert vertelt: “We hoorden twee enorme explosies en keken naar buiten. Op dat moment zaten we op een berg, zo’n 7 km hemelsbreed van de plek, dus we zagen al snel dat het bij de haven was.”

Wilbert is vanmorgen bij het gebouw van NEST geweest, op 3 kilometer afstand van de rampplek. “Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar wel veel materiële schade. Sommige sponningen zijn er helemaal uitgeslagen. Toen ik er was, was men al begonnen met schoonmaken. Overal hoor je het geluid van glas dat wordt opgeveegd.”

Tekort aan meel

“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vervolgt Wilbert. “Het was een enorme klap die mensen hebben meegemaakt. Bij de haven zag ik vanochtend nog overal ambulances. Graansilo’s zijn zwaar beschadigd. Daar maak ik me wel zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel. Her en der smeult er nog vuur en proberen brandweerlieden het te doven.”

In shock

Ook andere partnerorganisaties van Kerk in Actie in het gebied zijn getroffen. Het kantoor van de Middle East Council of Churches (MECC) liep beperkt schade op. Alle medewerkers zijn veilig. Maar bij het Manara jongerencentrum van Youth for Christ in Bourj Hammoud, een achterstandswijk in Beiroet, is de schade groot. Nationaal directeur Maher Hajj vertelt: "Alle ramen zijn beschadigd, er ligt overal glas en de houten structuur is kapot. Ook het vocational training centre naast het jongerencentrum is beschadigd, al het glas is gebroken. Daarnaast zijn het kantoor en de huizen van zes medewerkers beschadigd.” 

[Lees verder onder foto]

Ruimte in het Manara jongerencentrum waar kansarme jongeren leren timmeren.

 

Vanochtend zijn de schoonmaakwerkzaamheden al gestart, daarna wordt gekeken wat nodig is voor het herstel van de gebouwen. De verwoestingen zijn hard aangekomen bij alle medewerkers. Maher: “We zijn God dankbaar dat alle staf en hun families veilig zijn, maar ze zijn allemaal in shock."

De explosie en verwoesting van Beiroet komen in een periode dat Libanon al zwaar getroffen is door een economische recessie. De coronacrisis kwam daar nog bovenop. Wilbert: “Het is heel verdrietig voor het land, het zat al zo diep in de problemen. Onzekerheid voor mensen neemt toe, maar het kan er ook toe leiden dat nu eindelijk internationale hulp voor het land op gang komt.”

Uitgezonden medewerker Kerk in Actie

Wilbert van Saane is in augustus gestart als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie. Aan NEST zal hij cursussen verzorgen in systematische theologie, missiologie en praktische theologie. Daarnaast is hij studentenpastor en zal kapelvieringen en retraites organiseren.Ook heeft hij een coördinerende rol in programma's voor buitenlandse predikanten om kennis te maken met het Oosters christendom. Wilbert en zijn gezin wonen en werken al geruime tijd in Libanon. De afgelopen zes jaar werkte hij als studentenpastor aan de Armeens-Evangelische Hagazian Universiteit in Beiroet. 

[Lees verder onder foto]

Schade in het gebouw van NEST

 

De Near East School of Theology is het voornaamste theologische opleidingsinstituut van protestantse kerken in het Midden-Oosten en heeft een lange geschiedenis van bijna 90 jaar. Als protestants opleidingscentrum voor onder meer Lutherse, Presbyteriaanse, Anglicaanse en Episcopale kerken in het hele Midden-Oosten, neemt NEST een bijzondere plaats in in de hele regio. Met haar activiteiten wil NEST de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in haar aanwezigheid en getuigenis. 

Gebed voor Beiroet

Vader in de hemel,God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,daarom wenden wij ons tot U. U bent de enige die sterker is dan al het leed.Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.

Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen ongedeerd zijn,en veilig temidden van alle verwoesting.Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie,wees hen nabij in deze tijd. Wij bidden u voor onze partners ter plekke,Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en Youth for Christ,plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-Oosten te dienen.Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd.Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?

We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers,voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp. 

Grote God, U ziet al dit leed.Ontferm U over Beiroet.U bent de enige die redding kunt bieden.

En we vertrouwen op U!

Amen

Dit bericht bekijken op Instagram

Christina woont al 6 jaar in Beiroet omdat haar ouders daar werken. "Niemand wist waar het vandaan kwam, niemand wist of het een ongeluk was of dat het expres was. Iedereen was totaal in paniek." Ook de school van Christina ligt vol met glasscherven. Omdat overal het glas uit gebouwen is, zijn mensen ook bang voor plunderingen #Beiroet #Libanon #NOSstories

Een bericht gedeeld door NOS Stories (@nosstories) op 5 Aug 2020 om 7:36 (PDT)

 lees verder
 
Materiaal voor vorming en toerusting, gespreksgroep of leerhuis

De uitgaven verschijnen in twee series. Eén serie gaat over de basis van de protestantse traditie, met daarin tot nu toe aandacht voor de eredienst, het geloofsgesprek en de ziel. De andere serie gaat over de rol van de kerk in de samenleving, met daarin een uitgave over veiligheid (terrorisme), een uitgave over migratie (vluchtelingen) en een uitgaven over kerk-zijn in een geseculariseerde context.

Protestantse traditie

Protestantse visie op de zielKijk op de ziel van theologe Martine Oldhoff is een gespreks- en bezinningsboek dat de betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. De ziel duikt overal op. Van seizoenen lang in ‘Kijken in de ziel’ op de televisie tot in het spirituele tijdschrift Happinez. Tegenwoordig nemen veel gelovigen het woord minder gemakkelijk in de mond. Dat is jammer, want eeuwenlang was de ziel een bekend begrip in kerk en theologie. Oldhoff werpt een nieuw licht op dit oude woord. Kijk op de ziel biedt je theologische verdieping, actuele voorbeelden en veel stof tot nadenken. Een bezinningsboek dat leidt tot diepe geloofsgesprekken met vrienden, familie of gemeenteleden. Meer informatie en bestellen

Het geloofsgesprek te midden van verschillen in de gemeenteDe Bijbel in het midden van prof. Maarten Wisse is een pleidooi voor het geloofsgesprek in de kerk. Een gesprek over wat je ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus. Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Deze handreiking wil geloofsgesprekken stimuleren, en uitdagen ze te voeren. Per hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. In het boek zit ook een een opzet voor een bijbelstudie. Meer informatie en bestellen 

Eredienst en liturgie in de protestantse traditieIn dit boek beschrijft Marcel Barnard de protestantse liturgie, licht de achtergronden ervan toe, en geeft een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed. Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, en hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Meer informatie en bestellen

Bekijk ook de vier video’s die de verschillende liturgische stromingen binnen de Protestantse Kerk in beeld brengen.

Kerk in de samenleving

Missionair kerk-zijn in een geseculariseerde contextSinds het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland staat missionair-zijn en getuigen hoog op de agenda. Dit leidde niet alleen tot veel initiatieven, maar ook tot veel vragen in  gemeenten. In het boek De wil tot vrijmoedigheid komt een van de grootste vragen aan de orde: waar halen wij de vrijmoedigheid vandaan om te getuigen? Is bescheidenheid niet een groter goed?

Gert Noort laat in dit boek zien dat vrijmoedigheid voortkomt uit horen, lofprijzing en gebed. Vrijmoedigheid is geen prestatie maar vrucht, een geschenk van God.

Bij ieder hoofdstuk van het boek zijn gespreksvragen te vinden. Geschikt voor gemeenten die zich willen bezinnen op missionair kerk-zijn of juist moeite hebben met de missionaire drive van de Protestantse Kerk. Meer informatie en bestellen 

Christelijk perspectief op het vluchtelingenvraagstukWeinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, en Dorottya Nagy trappen in het boek Van Migrant tot Naaste af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer.

Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier. Meer informatie en bestellenTheologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheidIn het essay Heilige Strijd - verlangen naar veiligheid zoekt terrorismedeskundige Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid. Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Meer informatie en bestellen

Bekijk ook de gespreksvragen en videomateriaal bij dit boek. 

De uitgaven die in 2020 en 2021 verschijnen gaan over de ziel in de samenleving (Govert Buijs), de doop (Klaas-Willem de Jong) en voltooid leven (Theo Boer). 

Ideeënbank

Of grasduin tussen de honderden ideeën in de digitale ideeënbank op deze site. Een groot deel van deze ideeën komen van gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk. 

 lees verder
 
De Binnenkamer: Protestants klooster in de cloud

Stil om je heen, stil in jezelf

De behoefte van mensen aan plaatsen waar het stil wordt, stil om je heen en stil ook in jezelf, plaatsen waar je je verbonden voelt met die Ene, is zo oud als de mensheid zelf. De behoefte aan verstilling, verdieping, meditatie is wezenlijk aan ons mensen, we kunnen niet zonder.

In de eerste eeuwen van het christendom is deze traditie overgenomen door de kloosters. Al meer dan vijftienhonderd jaar zijn dat plaatsen van bezinning en gebed. De getijdengemeenschap ‘De Binnenkamer’ vertaalt deze in het vroege christendom gewortelde traditie naar deze tijd. Dat doet de gemeenschap door op een wezenlijk element van de kloostertraditie verder te bouwen, te weten het getijdengebed.

In zelfs de meest stille congregaties wordt meerdere keren per dag de gemeenschappelijkheid opgezocht en de stilte in het klooster verbroken door gemeenschappelijk (gezongen) gebed. De rijkdom van deze traditie is in onze eeuw alleen bereikbaar voor degenen die permanent of tijdelijk in een klooster verblijven. Hoe mooi ook, je zou het meer mensen gunnen!

Virtuele kapel

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland groeide de wens om te proberen de onuitputtelijke inspiratiebron van het getijdengebed voor mensen buiten het klooster beschikbaar te stellen, bedoeld voor het dagelijks leven. Uit deze wens kwam ‘De Binnenkamer’ voort. De gemeenschap bidt morgen- en avondgebeden in de kapel van Nieuw Hydepark, het kloppend hart van de Protestantse Kerk. Het biedt mensen de gelegenheid daarbij lijfelijk aanwezig te zijn, maar ook om vanaf afstand via hun eigen smartphone of tablet mee te bidden.

Een volgende stap om de fysieke drempels voor het meezingen en -bidden weg te ne-men is het Klooster in de Cloud. De getijdengebeden worden via dit online-klooster uitgezonden en tevens is het een plaats op internet waar ruimte geboden wordt voorgeestelijke ondersteuning en ontmoeting. Langs deze virtuele weg zijn de getijdengebeden online mee te bidden voor ieder die de behoefte heeft om deze te integreren inhet dagelijks leven. Het klooster biedt steun aan mensen die regelmaat willen in hunbezinning, meditatie en gebed, maar die dat moeilijk alleen lukt.

Naast het getijdengebed richt ‘De Binnenkamer’ zich op gemeenschapsvorming, gees-telijke begeleiding, cursussen en retraites. Centraal hierbij staat de regel ‘Bid en be-min’. Via bezinningsbijeenkomsten gaan we op zoek naar de concretisering van de regel voor ons eigen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Alle activiteiten worden georganiseerd op Nieuw Hydepark en zullen opvolging krijgen in het Klooster in de Cloud. Het Klooster in de Cloud wordt daarmee een ontmoetingsplaats waarmee we een ieder de mogelijkheid bieden om hun opgedane ervaring thuis voort te zetten en zodoende optimaal invulling te geven aan hun persoonlijke spiritualiteit.

Er zijn verschillende cirkels van verbondenheid waarmee belangstellenden betrokken kunnen zijn bij de Getijdengemeenschap. Op www.bidindebinnenkamer.nl zijn deze tevinden.

Auteur: Ds. Reintje StomphorstDit artikel is eerder verschenen in 'Oecumenische bezinning, nr. 58' van de Raad van Kerken.

 lees verder
 
Krijgsmachtspastoraat: Mensen helpen mens te blijven

Als kind groeide ik op in een atheïstisch land, voormalig Tsjecho-Slowakije. Tot mijn vijftiende jaar dacht ik oprecht dat God, kerk en geloof bij de middeleeuwen hoorden. Geschiedenis, een ver verleden, al lang overwonnen. Op mijn achttiende jaar heb ik mijn nieuw ontdekte christelijke geloof bezegeld met de doop.

Ontmaskering van de maatschappelijke orde

Mijn geloof had, in die tijd en nog altijd, alles te maken met bevrijding. God stond garant voor een dimensie waar de alom heersende maatschappelijke benauwdheid en het geweld geen grip op hadden. Ik voelde me bevrijd van angst. Vele woorden van Jezus klonken uiterst actueel in mijn oren. De maatschappelijke orde van mijn tijd werd door de goede boodschap ontmaskerd als een benauwende, manipulerende en totalitaire ideologie. Ik voelde me verwant met de leerlingen van Jezus die alles achterlieten om hem te volgen. De vrijheid die Jezus bracht was het zonder twijfel waard.

Geloof en kerk zijn nauw met elkaar verbonden. Het was voor mij dan ook verrassend en teleurstellend toen ik ontdekte dat de kerken, zowel in Tsjechië als in Nederland, niet bleken samen te vallen met de bevrijdende kracht van het evangelie die mij zo heeft gegrepen. In de Tsjechische kerken heerste voor, maar ook na de politieke omwenteling een sfeer van angst, haat en jaloezie. Dat waren voor mij ook redenen waarom ik Tsjechië in 1998 verliet en naar Nederland kwam.

Angst voor God

Als nieuwkomer en vers gemeentepredikant in Nederland kwam ik tot mijn verbijstering angst voor God tegen. Het duurde even voor ik dit door had. Mensen begrepen niet hoe ik over God als een bevrijdende kracht kon spreken. Geloof en bevrijding? Opvallend vaak was dat niet de combinatie die men verwachtte. Geloof werd velen bijgebracht als een disciplinerende maatregel. Met een God die alles zag. God als strenge rechter. God die met de hemel beloont en met de hel bestraft. En volgens wie maar weinigen in de hemel toegelaten zullen worden. 

Verzet, weerstand en woede. Twijfel en benauwdheid. Angst en depressie, maar ook ongezonde overgave. Ik kwam het tegen bij veel van mijn gemeenteleden. ‘Geloof als verkrachting van het gezonde verstand.’ Woorden van mijn levenspartner, die zelf ook zo’n benauwende, christelijke opvoeding heeft meegemaakt. Een kinderachtig geloof, geen vragen durven stellen, twijfels onderdrukken en leerstelligheden voor waar aannemen. Het is en blijft voor mij een verbijsterende manier van geloven…

Kippenvel

Tijdens mijn marine-jaren waren er bij de bezinningsdiensten aan boord altijd maar twee of drie deelnemers bekend met het christelijke geloof. Er kwamen altijd meer bezoekers – vanwege het uurtje rust,  even je gedachten verzetten en je laten inspireren door de mijmeringen van de geestelijk verzorger, in mijn geval de dominee.

Het verbaasde me elke keer weer hoeveel diepgang er was tijdens de gesprekken. Of het nu in de bezinningsdiensten was, of in de wandelgangen. Ik genoot van de filosofische diepgang die er soms in zat, van de levenswijsheid die de jonge mensen aan de dag legden en van de oprechtheid van hun gedachten en zoektocht.

En op die momenten kreeg ik hetzelfde kippenvel als toen ik zelf ook zo jong was. Dat kippenvel heeft te maken met het naderen van en cirkelen rond het goddelijke geheim. Als God dichtbij is, voel je de kracht van zijn - of haar - geheim…

Hoe langer ik erover nadenk, des te meer het mij helder wordt dat geloof voor mij vooral te maken heeft met een oprechte zoektocht, met eerlijkheid en met openheid. De zoekende ziel voelt haarfijn de weg aan die naar het goddelijke geheim leidt.

Gods boodschapper

Als nieuwkomer in de wereld van godsdienst en kerk voelde ik me vaak gereduceerd tot een object. De kerk, de medegelovigen, ze leken allemaal de behoefte te hebben om mij van alles bij te brengen, uit te leggen en om mij te vormen en te kneden. Ik was toen nog te jong om het zo te kunnen formuleren maar gaandeweg kwam ik er steeds duidelijker achter: ik werd gezien als iemand die nog niet goed genoeg was, als iemand met gebreken die gefikst moest worden. Niet als iemand die ook talenten en kwaliteiten had om te delen.

Het is mijn vurige wens dat de mensen die vandaag de dag op hun levensweg het christendom tegenkomen, gezien en verwelkomd worden als waardevolle mensen die veel te bieden hebben: levenservaring, wijsheid, diepe gedachten en goede ideeën. Maar vooral ook als unieke zielen die wij als Gods boodschapper mogen verwelkomen.

Hannah Nováková

Lees het uitgebreide verhaal van Hannah en/of verhalen van haar collega's in het Jaarschrift 2020 van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

 lees verder
 
Predikant en componist schrijven 'Loflied op de samenzang'

Tekst van het lied

1. Er is een stilte die kan zingen,een zwijgen dat vervoert,maar nu de lofzang weer mag klinkenzijn wij verrukt, ontroerd.O God, u loven is ons leven,u prijzen zij aan zij -welke gevaren ons omgeven,u was en blijft nabij.

2.Moest Jona in een vis verblijven,zijn bidden werd verhoord;moest Zacharias maanden zwijgen,zijn lofzang klinkt nog voort.Ook onze samenzang verstilde,een leegte daalde in -dit lied wil ons opnieuw verbinden,bezingt een nieuw begin.3. Laten wij opstaan en God dankendat hij ons heeft behoed,hem loven om het licht, de klankenwaarmee hij ons begroet.De tijd van afstand is vergleden,het leven neemt een keer.Wij wensen hier elkaar de vredevan Christus onze Heer.

Downloads

Er is een stilte die kan zingen - loflied op de samenzang (bladmuziek) Er is een stilte die kan zingen - loflied op de samenzang (geluidsbestand)

 

Over de tekstschrijver en componist

De tekst is geschreven door Martin de Geus (1954). Hij is predikant van de Protestantse Gemeente 'De Levensbron' in Ridderkerk. De muziek is geschreven door Dirk Zwart (1962). Hij is kerkmusicus en componist.  

 lees verder
 
Actie Vakantietas: kerken delen 7000 tasjes uit aan kinderen in armoede

Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes er even tussen uit kunnen en leuke uitstapjes maken, blijven zij thuis achter. Dat ook de meeste kinderactiviteiten deze zomer zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen, komt daar nog eens bovenop. In 120 protestantse gemeenten door heel Nederland sloeg men de handen ineen om iets te betekenen voor deze kinderen. 

Duurzame tasjes

Bert Jan Kelder is jeugddiaken in Hervormd Vriezenveen en coördineerde de actie met de jeugddiaconie in zijn gemeente. “De actie wordt georganiseerd vanuit het Diaconaal Platform Twenterand, waarin veel verschillende kerken uit de hele regio zijn vertegenwoordigd. Dit jaar was onze jeugddiaconie aan de beurt om de actie te organiseren.” In Vriezenveen werd gekozen voor de duurzame tasjes, dit jaar nieuw bij Kerk in Actie. Bert Jan: “Je bent toch rentmeesters over deze aarde. Zorg voor de natuur vinden we belangrijk en ook dat er wat overblijft voor de volgende generatie.”

Van stichting Manna, die voedselpakketten voor kwetsbare gezinnen verzorgt in de regio, kreeg Bert Jan de aantallen kinderen door. “Dit jaar waren dat er 224. We hebben 3 verschillende tasjes gevuld voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën (0-4, 5-11 en 12-17 jaar). Voor elke leeftijd was er een passend tasje. We hebben er allerlei leuke dingen als ijslolly´s, zandbakspeelgoed en een vakantiedoeboek in gedaan.”  

Blije gezichten

Ook in Brabant ging men aan de slag voor kinderen in armoede. In de protestantse gemeente Dongen-Rijen werden maar liefst 162 tassen gevuld. Wieger van Dijk vertelt: Het was zo mooi om al die blije gezichten te zien. Kinderen wisten niet wat hun overkwam, en ook hun ouders waren verbaasd. “Ik krijg er kippenvel van,” was de reactie van een alleenstaande moeder uit de buurt. 

De actie Vakantietas werd in Dongen en Rijen in samenwerking met Stichting Leergeld en de werkgroep Arm in Arm georganiseerd. Die werkgroep is een samenwerkingsverband met een aantal kerken uit de regio. Wieger: “Zij hebben zicht op de gezinnen waar het financieel wat minder goed gaat.” In Brabant koos men ervoor een tas aan te bieden aan kinderen van 4 t/m 15 jaar. “Meestal hebben oudere kinderen een vakantiebaantje en kunnen zelf activiteiten ondernemen en ook zelf bekostigen.” De tas is gevuld met een kaartje voor zwembad, inclusief snack en een drankje, een cadeaubon van de Bruna, muntjes voor een ijsje en een vlieger. 

Volgend jaar weer

Zowel in Vriezenveen als in Dongen en Rijen wil men de actie volgend jaar weer organiseren. Bert Jan: “We zagen dat nu in coronatijd de aantallen kwetsbare kinderen toenemen. Dat is confronterend, vooral in je eigen omgeving. Op deze manier word je zelf met je neus op de feiten gedrukt: armoede is ook hier een groeiend probleem.”

Zowel Wieger als Bert Jan doen volgend jaar weer mee als de actie opnieuw wordt georganiseerd. Bert Jan: “Het is absoluut een aanrader om met de actie Vakantietas mee te doen. Op deze manier kunnen we als kerken iets betekenen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Het is mooi om hen op deze manier iets te kunnen ondersteunen.” Wieger vult aan: “Kinderen die het thuis financieel minder goed hebben kunnen op deze manier in de vakantie toch iets leuks gaan doen.” In Dongen en Rijen wil men van deze actie een terugkerende gewoonte maken. “We proberen ook voor volgend jaar ondernemers enthousiast te maken om de tassen weer goed gevuld te krijgen.” 

Steeds meer kinderen in armoede

Door de coronacrisis zal het aantal kinderen in armoede toenemen. Armoedebestrijders verwachten in september een grote toename van gezinnen die hulp nodig hebben om schoolkosten, contributie van sportclubs of verjaardagen te betalen. Kinderen zullen hiervan de dupe worden. Ook kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer waarschuwt voor veel nieuwe armoede onder gezinnen met kinderen: “Al die verloren banen zorgt achter de voordeur voor armoede, ook bij gezinnen die hiervoor niet met armoede te maken hadden. Dat leidt tot extra stress bij ouders, en daarmee ook bij kinderen.”

Meedoen met uw gemeente

Kerk in Actie organiseert de actie Vakantietas samen met kerken in heel Nederland. Bij Kerk in Actie kunnen de vrolijk gekleurde rugtasjes worden besteld en deze worden gevuld door enthousiaste gemeenteleden van kerken uit het hele land. De actie kan het hele jaar door worden georganiseerd, bijvoorbeeld ook in de komende herfstvakantie of kerstvakantie. Alle informatie over de actie en het bestellen van de tasjes is te vinden op kerkinactie.nl/vakantietas.

kerkinactie.nl/vakantietas

 lees verder
 
Is de protestantse gemeente Roermond de ‘kerk van de toekomst’?

Van den Berg: “Ja, Limburg is een krimpregio. Ja, we zien ook de leegloop van de kerken. Mijn predikantsplaats wordt kleiner de komende jaren. En toch weten we omwonenden die behoefte hebben aan zingeving te bereiken. Er is aanloop van christenen uit de omliggende AZC’s. We zien het glas hier liever half vol. We pionieren. We ploeteren. Het is intensief en soms eenzaam. Maar we zien ook heel veel kansen en kiemen voor de toekomst.”

Over die kansen en kiemen gaat het werkbezoek dat Jurjen de Groot aan de Minderbroederskerk in Roermond brengt. Sinds 1 september 2019 zijn ze diaconale presentieplek van Kerk in Actie. Dat betekent dat de gemeente subsidie van Kerk in Actie heeft gekregen om haar werk voor vluchtelingen te kunnen intensiveren.

Aan tafel zitten, naast ds. Judith van den Berg, drie leden van de diaconie: Klaas Baas, Grieta Gootjes en Gerben Huberts. Er is nauwelijks tijd voor de voorbereide presentatie. Vanaf het moment van binnenkomst ontrolt zich een gesprek over alle activiteiten van deze gemeente, de transformatie die in Roermond plaatsvindt en de toekomst van de kerk.

De Groot: “Wat ik hier aantref, is een toekomstgerichte kerk. Ik ben echt onder de indruk. Veel gemeenten noemen zichzelf kleurrijk en gastvrij, maar dat blijven vaak woorden op papier. Jullie leven deze woorden op een hele indrukwekkende manier. Wat mij betreft zijn jullie een inspirerend voorbeeld van de kerk van de toekomst.”

Ontmoeting in consistorie. 

 

Kijken naar wat bindt

Volgens Van den Berg heeft deze gastvrije en open houding te maken met de regionale context. “Protestanten in Limburg zijn zelf vreemden in een katholieke omgeving. Vanuit die ervaring is het wellicht makkelijker om echt open te staan voor nieuwkomers. Je weet hoe het voelt om ‘vreemde’ te zijn. Je herkent de kwetsbaarheid. Daarom staan we echt open voor iedereen. En je ziet, dat transformeert onze geloofsgemeenschap.”

Grieta Gootjes vult lachend aan: “Boven de rivieren kijk je naar wat je scheidt en zoek je een gemeente die bij je past. Hier heb je die ‘luxe’ niet. Er is één protestantse gemeente voor Roermond en 30 omliggende dorpen. Je kijkt dus naar wat je bindt.” 

Sterker nog: in 1975 is deze gemeente ontstaan uit een fusie tussen gereformeerden, hervormden, lutheranen en doopsgezinden. Gootjes: “We waren het SoW-proces dus ver vooruit.”

Vanuit de houding ‘kijken naar wat je bindt’ zijn er contacten gelegd met de azc’s in de omgeving. Al jarenlang weten christelijke migranten hun weg te vinden naar de gemeente. Ze krijgen taalles, ze bezoeken de kerkdiensten, laten zich dopen, draaien mee in de activiteiten en vrijwilligerswerk van de gemeente. 

Van den Berg: “Dat zij aanhaken bij onze geloofsgemeenschap geeft hoop. Daar zitten zoveel kiemen in die ons geloof weer versterken.” 

Zie de ander als maatje

Volgens Van den Berg heb je een beginnetje nodig. “Je moet niet voor de ander iets regelen, maar met de ander iets regelen. Zie de ander als maatje. Ook in onze gemeente was het in eerste instantie wij/zij, maar dat veranderde toen ze gingen koffieschenken. De nieuwkomers waren blij dat ze een bijdrage konden leveren. De trouwe kerkgangers waren blij dat de nieuwkomers een gezicht kregen.”

Ook tijdens dit werkbezoek wordt duidelijk hoe hier vorm aan wordt gegeven. Een kok uit Iran heeft de lunch voorbereid. Bij de lunch schuiven een aantal bewoners van het AZC aan. Er volgen indrukwekkende gesprekken over christen-zijn in Iran, over onvrijheid en vrijheid en over wachten, lang wachten tot je weet of je in Nederland mag blijven. 

De kok is een kleine bescheiden man. Zijn vrouw is nog Iran. Zijn kind studeert in Zweden, vertelt hij met enige trots. Hij is naar Nederland gevlucht, omdat hij christen is. “Ik heb niet voor God en Jezus gekozen. Zij hebben voor mij gekozen. De IND heeft net mijn verzoek afgewezen, maar ik vertrouw op Jezus. Het komt goed.”

Van den Berg: “We zien wel dat we moeten gaan nadenken over een soort ‘maatjessysteem’. Nu helpen ze bijvoorbeeld bij het koffieschenken, maar het zou fantastisch zijn als ze ook kerkenraadslid willen worden of vrijwilliger bij de kindernevendienst. Er zijn echter wat culturele verschillen te overbruggen. We denken dat een maatjessysteem hierbij kan helpen om elkaar beter te begrijpen.”

God geeft zoveel ruimte

En naast de nieuwkomers uit de AZC’s zijn er ook nieuwkomers uit de stad zelf. Zinzoekers, mensen die aanhaken bij bijv. de maaltijd ‘Eat & Meet’. Van den Berg: “Ik wilde een klassieke gespreksgroep over de Bijbel starten. Dat leek me het minste wat een predikant kan doen. Ik had slechts één aanmelding. Tegelijkertijd begonnen we met het initiatief ‘Eat & Meet’. De eerste keer waren er meteen 25 mensen. Er werd over geloof gepraat, er werd gehuild. Het was prachtig.”

Eat&Meet, een maaltijd voor 4 euro, is inmiddels een begrip in de omgeving. Zo komen er bijvoorbeeld van de naastgelegen Jumbo regelmatig personeelsleden mee eten die vervolgens hun weg naar andere activiteiten van de gemeente weten te vinden. Gootjes: “Er is zoveel behoefte aan zingeving. Iedereen heeft een Boeddha in huis staan. Dat zijn allemaal potentiële christenen. God geeft ons zoveel ruimte en mogelijkheden om anderen op te nemen, laten we dat dan ook doen.”

Zorgen zijn er ook

Alhoewel er veel is om dankbaar voor te zijn, zijn ook zorgen. De trouwe kerkgangers hebben soms wat moeite met de ‘verkleuring’ van de gemeente. Ze vinden het lastig dat er Engelstalige onderdelen in de kerkdienst zitten. Of dat er een lied in Farsi wordt gezongen. Van de Berg geeft aan dat het belangrijk is om ook hen te koesteren en hun zorgen en pijn te erkennen. 

Ook de financiën van de gemeente zijn zorgelijk. Er is geen bezit, geen landerijen. De trouwe kerkganger geeft aan Actie Kerkbalans. De nieuwkomers (nog) niet. Van den Berg: “Ik zou het geweldig vinden als een gemeente met meer vermogen ons zou helpen, zoals op de laatste synodevergadering gesuggereerd is.”

Ook de diakenen geven aan dat het intensief is. Gerben Huberts is voor een paar uur per week aangesteld als diaconaal pionier. Hij onderhoudt de contacten met de AZC’s in de regio. “Maar soms voel ik me Jona. Dan wil ik niet meer naar zo’n AZC toe. Toch krijg ik dan altijd net een beetje ademruimte en kan ik meer opladen aan de Bron om vervolgens met frisse moed weer verder te gaan.”

Als ze in Roermond één ding aan andere gemeenten mogen meegeven dan is het wel dat je als gemeente niet alleen op papier moet belijden dat je ‘gastvrij en veelkleurig’ bent, maar dat je dit echt moet doorleven. Het levert in in ieder geval in Roermond een gemeente op waar het zindert van activiteiten en het gonst van geloof.

Van den Berg: “Nieuwkomers hebben behoefte aan een christelijke familie. Door naar hun behoefte te luisteren, zijn we dat ook echt geworden.”

En ook hier 1,5 meter afstand. Minderbroederskerk Roermond.

 

 lees verder
 
Protestantse Kerk en Leger des Heils starten samen pioniersmissie: Op zoek naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap

Het Leger des Heils en de Protestantse Kerk hebben een verschillende manier van kerk-zijn en een verschillende positie in de samenleving. De hoop en verwachting is dat dit leidt tot unieke leermomenten en uitwisseling.

Majoor Richard de Vree, operationeel directeur van het Kerkgenootschap Leger des Heils in Nederland: “We verlangen naar samenwerking op missionair vlak om zo gestalte te geven aan de opdracht van Jezus zoals die te vinden is in het zendingsbevel in Matteüs 28 vers 9. Om nieuwe geloofsgemeenschappen te kunnen vormen, hebben de pioniers begeleiding en training nodig. Een partnerschap met de Protestantse Kerk, die op dit punt al veel ervaring heeft, voorziet hierin. Het uiteindelijke doel is om te komen tot nieuwe, duurzame geloofsgemeenschappen, waar samenleven en geloof met elkaar gedeeld kunnen worden.”

Ervaring Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk heeft de afgelopen jaren een leergemeenschap met betrekking tot pionieren opgezet. Bij deze leergemeenschap hebben zich inmiddels diverse andere aangesloten, waaronder de IZB, de Christelijk Gereformeerde Kerk, Kerklab, het Evangelisch Werkverband, Op Goed Gerucht, de CHE, de PThU en Intercultural Church Plants.

Binnen de leergemeenschap is een compleet pakket van training en begeleiding voor pioniers en hun team georganiseerd. De kern van dit pakket zijn toerustingsweekenden en coaching op locatie.

Vincenza la Porta, manager dienstenorganisatie Protestantse Kerk: “We zijn dankbaar dat ook het Leger des Heils aanhaakt bij de pioniersbeweging. Door samen te werken kunnen we nog meer mensen bereiken met Gods verhaal van geloof, hoop en liefde.”

 lees verder
 
Protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’

Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren. Op www.eerstehulpbijventilatie.nl kunnen kerkenraden met behulp van een online rekenmodule eenvoudig zien of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te zingen.

RIVM-richtlijnen met betrekking tot zingen

De RIVM-richtlijnen schrijven het volgende voor als een kerkenraad besluit dat er gezongen gaat worden:

 • Gezondheidscheck bezoekers (triage)
 • Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht. Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers binnen en meer dan 250 bezoekers in openluchtdiensten.
 • Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter, bij voorkeur in zigzag-opstelling. Dat wil zeggen dat mensen niet recht achter elkaar zitten.
 • Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag.
 • Zorg ervoor dat de ruimte geregeld en afdoende wordt gelucht.

Leeftijd, grootte en ventilatie kerkgebouw

Hieronder leest u eerst de voorwaarden waaronder zang als onderdeel van de eredienst eventueel weer mogelijk is. De overheid geeft echter aan dat hoewel zij geen verbod formuleert, samenzang wel een risico inhoudt en dat de kerken zelf hun verantwoordelijkheid daarin dienen te nemen.

 • Het risico op besmetting (door inademing van aerosolen) in grote oudere kerkgebouwen en in de buitenlucht is klein. Onder groot wordt verstaan: oppervlak groter dan 500m2 en volume van meer dan 3000m3. Onder oud wordt verstaan: gebouwen die gebouwd zijn voor 1945.
 • In een middelgrote kerk (oppervlak kleiner dan 500 m2, volume 1000 tot 3000 m3) hangt het af van de aanwezige mechanische ventilatie.
 • In een kleine kerk of kerkelijke ruimte (volume < 1000 m3 en lager dan 4 meter) kan niet veilig gezongen worden. Als u toch wilt zingen, zijn er forse ventilatiesystemen nodig. 

Ventilatie

 • Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die ‘vervuild’ is door vocht, gassen zoals geurtjes en ziekteverwekkers. Ventileren is mogelijk via natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld roosters of kieren) of via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem).
 • Luchten (spuien) betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om, naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak, ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
 • Airconditioning, ventilatoren, klimaatregeling gebouw: Vermijd zo veel mogelijk het recirculeren (bijv. via airconditioningapparaten of ventilatoren) van de lucht in de ruimte. Airconditioningsystemen die buitenlucht aanzuigen en deze lucht koelen voordat het in de binnenruimte komt, kunnen worden gebruikt. Gebouwgebonden klimaatregelingssystemen (HVAC: heat , ventilation and airconditioning) die goed worden onderhouden en voldoen aan het Bouwbesluit hoeven niet te worden uitgezet of aangepast.
 • Zie ook Ventilatie en COVID-19.

Meer diensten per zondag zijn mogelijk, mits er tussendoor gelucht wordt. Als de kerkzaal optimaal kruislings geventileerd kan worden door het openen van ramen en deuren tegenover elkaar, volstaat in theorie een luchttijd van ca. 30 minuten. In dat geval adviseren wij een veiligheid in te bouwen door tussen twee diensten minimaal een uur ruimte te houden en stevig te ventileren. Als u slechts beperkt kunt ventileren, omdat er bijvoorbeeld maar aan een zijde openingen zijn, adviseren wij een interval van minimaal 4,5 uur.Bij twijfel over ventilatie en luchtstromen in de kerkelijke ruimte wordt aangeraden om professioneel advies in te winnen.

Verantwoordelijkheid kerkenraad

Wanneer een plaatselijke kerkenraad, na kennisname van de randvoorwaarden, besluit dat het verantwoord is om samenzang in de eredienst te laten plaatsvinden, dient dit te worden vastgelegd in het gebruiksplan van het betreffende kerkgebouw.

Belangrijk in de besluitvorming is de verantwoordelijkheid die de kerkenraad draagt voor een verantwoorde toepassing van de richtlijnen en adviezen ten aanzien van gezondheid en zingen in een kerkgebouw.

Bekijk hier het volledige protocol:

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

14 mei 2020 Pijl naar rechts
 lees verder