Actie Vakantietas: een lichtpuntje voor kwetsbare kinderen. Doet uw gemeente mee?

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal al niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.

Welkome verrassing
Hoe de zomervakantie dit jaar zal verlopen is nog onzeker. Kinderactiviteiten die normaal een welkome afleiding geven, zoals Vakantie Bijbel Weken of kindervakantieweken, kunnen niet doorgaan, net zoals andere vergunningsplichtige evenementen die ook verboden zijn. Juist in deze onzekere tijd kunnen kwetsbare kinderen wel een verrassing gebruiken. De actie Vakantietas gaat daarom ook in 2020 gewoon door. De tasjes kunnen worden besteld via de website van Kerk in Actie.

Even uit dagelijkse zorgen
In 2019 deden 165 protestantse gemeenten mee met de actie Vakantietas. Zo´n 10.000 kinderen werden blij gemaakt met een goed gevulde rugzak. Een van die gemeenten was de protestantse Jacobuskerk in Rolde. Daar organiseerden diakenen Theo Borger en Anneke Hollander de actie. Theo is erg enthousiast: “Kinderen en ouders worden even uit de dagelijkse zorgen getild. Bovendien geeft het kinderen de hoopvolle boodschap ‘jullie horen erbij’.”

De actie in Rolde verliep voorspoedig. Theo: “Als basis ging er in ieder tasje een boek en 2 binnenspelletjes. Daarnaast kregen we van gemeenteleden kinderboeken die we goed konden gebruiken. We vulden de tasjes met ook nog wat lekker snoepgoed. Uiteindelijk konden we ruim 70 tasjes uitdelen. De kinderen waren zo blij en verrast! Hun adressen ontvingen we via de regionale Voedselbank.

Extra cadeau
De actie kreeg een heel leuk vervolg. Theo raakte in gesprek met een van de sponsoren, belevenispark Joytime in Grolloo. Hij benaderde hen in eerste instantie met de vraag of ze tegoedbonnen voor het entreepark wilden doneren voor in het tasje. De directeur van het park kwam met een beter idee: hij stelde voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank samen met hun ouders gratis een dag in het park te laten spelen. Theo: “Dat was fantastisch, ruim 60 mensen hadden een geweldige dag. Het gaf veel pret, vrolijkheid én de moed om vol te houden.”

Door de Vakantietas-actie werd ook het bewustzijn van armoede in de omgeving bij de diaconie groter. Theo: “Als diaconie kenden wij geen mensen in armoede, terwijl uit gemeentelijke cijfers blijkt dat het armoedecijfer in onze regio boven het landelijk gemiddelde ligt. Door dit project werden we ons als gemeente ook meer bewust van de mensen om ons heen.” Bovendien vond Theo het ook heel leuk om de actie samen te doen. “Ik was getroffen door de enthousiaste en spontane medewerking van velen. Het stimuleerde mij enorm in mijn werk als diaken.”

Meedoen met uw gemeente
Kerk in Actie organiseert dit jaar opnieuw de actie Vakantietas samen met kerken in heel Nederland. Bij Kerk in Actie kunnen de vrolijk gekleurde rugtasjes worden besteld en deze worden vervolgens gevuld door enthousiaste gemeenteleden van kerken uit het hele land. Denk hierbij aan leuk zomerspeelgoed voor verschillende leeftijden, een tegoedbon voor een ijsje bij de lokale ijscowinkel of een toegangskaartje voor het zwembad. Alle informatie over de actie en het bestellen van de tasjes is te vinden op kerkinactie.nl/vakantietas.

 lees verder
 
Kerkproeverij - kun je gasten aan de kerk laten ‘proeven’ in coronatijd?

Vorige week verscheen het protocol voor protestantse gemeenten om straks kerk te kunnen zijn in de anderhalvemetersamenleving. Een flinke uitdaging voor kerkenraden nu kerken per 1 juni voor samenkomsten van maximaal 30 en per 1 juli voor maximaal 100 personen opengesteld worden. Veel kerkgangers zien er naar uit om weer echt naar de kerkdienst te komen. Zal het straks dringen worden om een plekje in de kerk? Hebben we dan nog plaats voor gasten? 

Gasten ontvangen in anderhalvemeterkerk

Ds. Janneke Nijboer, verbindend missionair specialist bij de Protestantse Kerk, vindt het belangrijk dat er in de nieuwe situatie altijd ruimte blijft voor gasten: “Het protocol is in eerste instantie gericht op de eigen gemeente, maar het is onze roeping als kerk om missionair te zijn. Je bent niet alleen kerk voor jezelf, maar ook voor anderen.”

Veel gemeenten zullen gaan werken met een reserveringssysteem voor het bijwonen van diensten. Janneke: “Denk bij het opstellen van je protocol ook aan gasten. Laat ruimte beschikbaar zijn voor gasten of mogelijke ‘voorbijgangers’. Gemeenteleden zouden bij hun reservering moeten kunnen aangeven: ‘ik neem een gast mee’. 

Aan de (digitale) kerk proeven

Kerkproeverij is een jaarlijks weekend in oktober waarin veel plaatselijke gemeenten hun deuren openstellen en gemeenteleden gasten kunnen meenemen om hen te laten 'proeven' aan een kerkdienst. Janneke: “Kerkproeverij 2020 staat gepland voor het weekend van 10 en 11 oktober. Natuurlijk wordt het anders dan anders. Zoals het er nu naar uitziet mogen we, onder voorbehoud van de maatregelen, dan met 100 mensen samenkomen. Kerkproeverij 2020 zal een mix worden tussen samenkomen ín de kerk en online vieren.”

Hoe organiseer je als kerk een proeverij als je gemeenteleden ook graag naar de dienst komen en het maximum snel bereikt is? Janneke: “Een gast meenemen is iets bijzonders. In het weekend van Kerkproeverij zou je kunnen zeggen: iemand die een gast meeneemt krijgt voorrang. We snappen best dat u als gemeentelid graag naar de kerk wilt, maar durf die gast voorrang te geven.”

Ook de online vieringen zullen voorlopig noodzakelijk blijven, vooral als gemeenten een klein kerkgebouw hebben. Juist het digitale kerk-zijn biedt kansen om uit te nodigen. “Het feit dat je anoniem kunt kijken en  ‘proeven’ is een fantastische mogelijkheid voor mensen die niet gewend zijn aan kerkdiensten, ” vindt Janneke. “Juist nu kun je heel goed mensen uitnodigen een kijkje te nemen in je livestream. In deze tijd hebben mensen extra behoefte aan inspiratie en bemoediging. Bied bijvoorbeeld aan na de dienst te bellen zodat je met elkaar over de dienst kunt napraten.” 

Uitnodigen niet makkelijk

Bij Kerkproeverij staat de kerkdienst centraal. Veel mensen vinden de eredienst het allerbelangrijkse van kerk-zijn, maar vinden het moeilijk een gast uit te nodigen. Janneke: “Als kerkganger ga je misschien je hele leven al naar de kerk, je bent het ontzettend gewend. Het idee iemand uit te nodigen die het niet gewend is kan beangstigend zijn. Misschien is je kerkdienst wel heel ontoegankelijk. Alles is raar en vreemd wat je daar doet: zingen, bidden voor een God die mensen niet kennen. Het legt heel erg de vreemdheid van ons geloof bloot.”

Janneke raadt gemeenten aan in aanloop naar Kerkproeverij het gesprek te organiseren en gemeenteleden voor te bereiden op het uitnodigen van anderen. “Mensen kunnen dan hun vragen en angsten kwijt. Misschien ga je als kerk ook nadenken over hoe je gastvrijer kunt worden. Het brengt je altijd bij de kern: voor wie of wat zijn we nu eigenlijk gemeente?”

Kansen in coronatijd

Is het in deze coronatijd extra moeilijk om uitnodigend te zijn? Janneke: “Het is en blijft wel onze roeping als kerk om onze hand uit te strekken naar anderen. Misschien geeft de coronatijd wel een extra ingang: mensen zijn nieuwsgierig hoe u het volhoudt in deze tijd. U kunt uitleggen hoe u steunt ontvangt uit uw geloof en zeggen dat u dat wilt delen. Het gaat erom dat u durft uit te nodigen. Dan geeft u anderen een kans om kennis te maken met wat geloof en kerk-zijn voor u betekent.” Bij Kerkproeverij gaat het er vooral om dat we als kerken een uitnodigende cultuur krijgen. Janneke: “Over iemands antwoord hoeft u niet in te zitten, het gaat erom dat u die stap hebt durven zetten om iemand uit te nodigen. Wij gaan ook niet over het antwoord van de ander, dat werk kan alleen de Heilige Geest doen.”

Online vieringen trekken ook kijkers van buiten de kerk. Janneke: “Wees alert op de extra mensen die je dienst nu volgen. Maak bijvoorbeeld een voorbede voor mensen die online langskomen en even blijven hangen. Let op bij het woord van welkom en voeg bijvoorbeeld een dia toe in de livestream met ‘Heeft u behoefte aan een gesprek of verdieping, neem dan contact op met onze predikant', of 'Like onze facebookpagina'.” Bied mensen altijd een vervolg aan.” 

www.kerkproeverij.nl

 lees verder
 
Universiteiten bieden webinars 'pastoraat in coronatijd' aan

Update 14 mei: De webinars zijn een groot succes en de eerste twee reeksen zijn inmiddels volgeboekt. Daarom wordt er een nieuwe reeks aangeboden op 27 mei, 2 en 8 juni (19.30 uur). Meer informatie en aanmelden via: https://www.pepredikanten.nl/studiebijeenkomsten/webinars-pastoraat-in-coronatijd/

In de webinar ‘Alledaags pastoraat in coronatijd’ staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Een pastoraal gesprek (rol, roeping en verwachtingen)
 • Een telefonisch pastoraal gesprek (19 tips)
 • Pastoraat voor nu… en voor later (loslaten, vertrouwen en elkaar vasthouden in crisistijd)

In de webinar over crisispastoraat gaat het over:

 • Pastoraat in crisissituaties
 • Crisispastoraat in coronatijd
 • Wat kun je doen? Het lijkt zoveel minder, zo anders dan anders…. Wat doet dat met jezelf als pastor, ambtsdrager? Durf je in deze ingewikkelde situaties het evangelie te brengen?

De volgende onderwerpen komen aan bod in het webinar over buurtpastoraat:

 • Samenlevingspastoraat
 • Zorg voor de armen, zieken, weduwen en wezen…. terwijl je op afstand moet blijven…
 • Overheidsbeleid en de rol van de (christelijke) gemeenschap

De webinars zijn van 19.15-21.00 uur. Ze hebben een vaste opbouw. In het laatste half uur gaat de docent in op een casus en/of worden er vragen van de deelnemers beantwoord.

Per webinar kunnen er 30 mensen meedoen. Voor predikanten en kerkelijk werkers zijn de kosten 75 euro per webinar. Ze ontvangen 0,25 EC voor hun Permanente Educatie. Door een literatuuropdracht kan dit worden uitgebreid met 1,0 EC. Vrijwilligers mogen ‘gratis’ meedoen. Er wordt wel om een gift gevraagd.

 lees verder
 
Welke 30 mensen mogen er naar de kerkdienst komen?

Allereerst: dat maximum aantal van 30 mensen gaat over het totaal aantal mensen, dus inclusief de voorganger, ambtsdragers, eventuele technici voor het verzorgen van de online viering etc.

Belangrijk! Alles wat hieronder staat is uiteraard onder voorbehoud. De overheid kan de regels wijzigen, omdat de ontwikkeling van het coronavirus daar om vraagt. Dan beweegt de landelijke Protestantse Kerk daar uiteraard in mee. 

Reserveringssysteem

Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem. Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders. Uw gemeente dient dus een reserveringssysteem te ontwikkelen. 

 • Dat kan heel eenvoudig door mensen zich te laten aanmelden bij een contactpersoon. Deze persoon houdt het aantal mensen bij. Het risico van deze methode is echter dat iedere week dezelfde mensen zich heel snel aanmelden, zodat  altijd dezelfde personen in de kerk zitten. En u weet, de eersten zullen de laatsten zijn…
 • U kunt de aanmelding ook tot een bepaald moment laten lopen (bijv. tot vrijdagavond 20.00 uur) en dan loten uit de aanmeldingen. U laat de mensen die ingeloot zijn daarna weten dat ze welkom zijn.
 • Een derde optie is mensen uit te nodigen op wijkniveau, leeftijdscategorie, achternaam of [vul zelf maar in]. U kunt er ook aan denken om eerst de mensen uit te nodigen die geen online diensten kunnen bijwonen en/of mensen met een klein netwerk. 
 • Vanuit de Hervormde Gemeente Harmelen komt de suggestie om gebruik te maken van https://www.eventbrite.nl/. "Voor mijn eigen kerk heb ik een eenvoudig systeempje opgezet via Eventbrite (100% gratis omdat de tickets gratis zijn) waarbij mensen aan kunnen geven of ze bij een dienst willen zijn. Ik heb maximaal 26 "tickets" vrijgegeven (30-koster/organist/ouderling/dominee) zodat we de controle hebben over het maximaal aantal bezoekers. In juli kunnen we dan DV opschalen naar 100 tickets." 

U kunt er zelfs voor kiezen om iedere week een paar stoelen vrij te houden voor spontane bezoekers. De zogenaamde ‘stoel voor Elia’.

Placering

Bij de ingang moet iemand staan die de mensen begroet en die vraagt naar hun gezondheid. Bij coronagerelateerde gezondheidsklachten zijn mensen helaas niet welkom. Zet iemand bij de ingang die in staat is deze beslissing kordaat te nemen. Laat mensen van te voren weten dat hiernaar gevraagd wordt, zodat men zich niet overvallen voelt.

In de kerk moet er iemand zijn die mensen placeert. Immers, anderhalve meter afstand is een vereiste. Ook daar zijn verschillende vormen mogelijk:

 • U kunt de eersten die binnenkomen vragen zo ver mogelijk van de deur te gaan zitten, de volgende bezoekers op 1,5 meter daar vandaan, en zo de ruimte verder vullen richting de deur. Bij het weggaan, vertrekken de mensen die het dichtst bij de deur zitten eerst. U laat alle banken/stoelen staan, dan kan ieder gezin wel samen zitten en neemt ieder zelf verantwoordelijkheid voor de juiste afstand.
 • Geef mensen een liturgie met een nummer. Ze kunnen gaan zitten op de plek met hetzelfde nummer.
 • Zet tafels neer met stoelen eromheen. Voelt minder ‘kaal’ en tafels zorgen meteen voor de gewenste afstand. 
 • Maak de kerkzaal leeg en markeer op de vloer waar stoelen mogen staan. Zet het maximum aantal stoelen bij de ingang en laat mensen zelf een stoel pakken en een gemarkeerde plek kiezen. (Een idee uit De Nieuwe Koers)

Ook online

De meeste gemeenten hebben meer dan 30 leden. Blijf dus vooral ook online uitzenden.

Deel uw suggesties en oplossingen

Als uw gemeente ook een goed idee heeft rond reserveren en placeren, mail het dan naar info@protestantsekerk.nl. Met uw ideeën vullen wij dit artikel aan.

 lees verder
 
Protestantse Kerk en de Joodse Gemeenschap helpen Afrikaanse vluchtelingen in Israël

Assaf is een onafhankelijke Israëlische NGO, die zich richt op de zorg en opvang van Afrikaanse vluchtelingen, die er na een barre tocht in geslaagd zijn via de Sinaï-woestijn Israël te bereiken. Deze groep vluchtelingen, die vaak uit economische motieven gevlucht is, heeft aan veel ontberingen bloot gestaan. Er verblijven circa 30.000 asielzoekers zonder status in Israël. Zij leven onder slechte omstandigheden en hebben weinig kans op een veilige toekomst. Assaf geeft deze mensen de nodige zorg en aandacht. Zij biedt essentiële medische hulp, praktische begeleiding en sociale steun en richt zich op de meest kwetsbaren onder hen.

Dit gezamenlijke project wordt ondersteund via Kerk in Actie en het Joods Humanitair Fonds. Kerk in Actie is de diaconale afdeling van de Protestantse Kerk en verantwoordelijk voor hulpprogramma's in binnen- en buitenland. Wereldwijd levert Kerk in Actie strijd tegen armoede en onrecht. In Nederland en dertig andere landen steunt de organisatie honderden projecten. 

Het Joods Humanitair Fonds (JHF) is opgericht door het Centraal Joods Overleg in Nederland met als doel het Joodse leven in Midden- en Oost Europa te versterken en hulp te bieden aan slachtoffers van conflicten. Het JHF ondersteunt jaarlijks ca. 100 projecten in meer dan 20 landen. 

Kerk in Actie  en het Joods Humanitair Fonds stellen samen 25.000 euro ter beschikking aan Assaf, die hiervoor in Tel Aviv psychosociale hulp aan 50 kwetsbare asielzoekers met mentale en lichamelijke problemen zal aanbieden. 

Het is voor het eerst dat Kerk in Actie en het Joods Humanitair Fonds gezamenlijk optrekken in een project.

Website Assaf

Website Joods Humanitair Fonds

 lees verder
 
Richtlijnen rondom het coronavirus

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.  

 

Protocol kerk-zijn in 1,5 meter samenleving

Er is een protocol beschikbaar dat kerkenraden in staat stelt om beleid te bepalen voor hun gemeente op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. In dat protocol worden ook richtlijnen genoemd voor het houden van andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen.

 

Begrafenissen en bruiloften

Voor en kerkelijke bruiloften geldt dat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Ook hier moet 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Liturgische handdruk

Omdat het RIVM adviseert geen handen te schudden, kan de gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart. 

Avondmaal

Het vieren van het Avondmaal kan niet gemist worden, aldus het moderamen. Zij geven in dit bericht de mogelijkheden weer om in tijden van corona toch het Avondmaal te vieren.

 

Doop

Het moderamen stelt voor om in deze specifieke tijd met een 'verlengde arm' te dopen. 

 

Kerkgebouw openstellen 

Als een gemeente er voor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje, volg dan wel de richtlijnen van het RIVM.

 

Bezoekwerk 

Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk voorzichtig weer worden opgepakt. Houdt u aan de regels van de overheid. Overleg met de pastorant welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard blijft gelden dat mensen bij ziekteverschijnselen thuis moeten blijven. 


Actuele informatie

Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken geeft over dit onderwerp adviezen aan kerken. Zie http://www.cioweb.nl/ 

In alle gevallen raden wij u aan de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: www.ggd.nl.

Dit bericht is op vrijdag 28 februari geplaatst. Het wordt voortdurend geactualiseerd. De laatste aanpassing vond plaats op 14 mei 9.00 uur.

 lees verder
 
Nu online zo belangrijk is: Controleer de gegevens van uw gemeente in de kerkzoeker

In de kerkzoeker staan natuurlijk de adresgegevens van een gemeente en een link naar de website. Maar gemeenten kunnen dit zelf aanvullen met een foto en de tijden van de kerkdienst(en). 

In deze tijden van corona is online zichtbaarheid nog belangrijker dan voorheen. Wilt u daarom eens controleren of de gegevens van uw gemeente, pioniersplek of kliederkerk kloppen? Ook het toevoegen van een afbeelding is mogelijk. Dat geeft de kerkzoeker ‘meer smoel’. 

Zoek uw gemeente op op https://www.protestantsekerk.nl/kerkzoeker/ en mail eventuele correcties en een foto naar kerkzoeker@protestantsekerk.nl 

Leuke feitjes: de Gereformeerde Kerk Wierden wordt het meest gezocht (en gevonden) via de kerkzoeker. Op de voet gevolgd door de Protestantse Gemeente Helvoirt-Haren en de Hervormde Gemeente Lutten. De meest gezochte Evangelisch-Lutherse gemeente is die uit Winschoten. In Leiden staat de meest gezochte Waalse Kerk.

 lees verder
 
Beschouw juni als oefenperiode - vier met 30 mensen

Ds. René de Reuver: “God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels ten allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.”

In overleg met de overheid hebben de gezamenlijke kerken besloten om gemeenten te vragen om in de maand juni alvast samen te komen met 30 mensen. Een protocol voor hoe om te gaan met kerk-zijn in een anderhalve meter setting stelt de Protestantse Kerk is beschikbaar.

In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor routes in en naar het kerkgebouw, hygiëne, placering, uitnodigingsbeleid, zingen etc. Het is aan de kerkenraad om dit protocol om te zetten naar beleid voor hun gemeente. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er meerdere vieringen achter elkaar worden georganiseerd of tegelijkertijd groepen van 30 mensen in verschillende zalen worden geplaatst, omdat dan de hygiënemaatregelen niet in acht genomen kunnen worden.

Uiteraard blijven de adviezen van de overheid te allen tijde leidend. Mochten deze wijzigen, dan kan dit advies komen te vervallen.

Zie ook:

 lees verder
 
Coronacrisis raakt ouderen en kinderen in Moldavië hard: collecteer mee op 10 mei 

Prijzen in Moldavië zijn de afgelopen weken gestegen, markten zijn dicht en het eten is in veel dorpswinkels uitverkocht. Vooral mensen die arm zijn en hun dorp niet uit kunnen, lijden honger. Thuiszorgorganisatie HomeCare, partner van Kerk in Actie, heeft tientallen meldingen gehad van mensen die zijn overleden aan ondervoeding. Net als in andere landen zijn beschermende materialen en mondkapjes moeilijk te verkrijgen. De noodzaak om ze te gebruiken maakt de zorg een stuk duurder.

Grote problemen

Het leven in Moldavië is voor ouderen en kinderen sowieso al niet makkelijk. Door de hoge werkloosheid in het armste land van Europa is een groot gedeelte van de beroepsbevolking voor werk naar het buitenland vertrokken. Noodgedwongen lieten ze hun kinderen achter en kunnen ouderen niet terugvallen op de hulp van familie. Ze staan er alleen voor. Door de coronacrisis en de verplichte lockdown zijn deze problemen alleen maar groter geworden.

Het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania, partner van Kerk in Actie, verleent normaal gesproken hulp aan kwetsbare kinderen, biedt hen hulp bij het maken van huiswerk, een maaltijd en psychosociale hulp. Voor ouderen zijn er dagactiviteiten, thuishulp en een warme maaltijd. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus maken al deze activiteiten nu onmogelijk.

Hulp hard nodig

Het stemt Igor Kohaniuk, directeur van Bethania en ook predikant in de plaatselijke gemeente, verdrietig. “Vanuit ons dagcentrum voorzien we normaal zo´n 300 ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks ontvangen we veel kinderen die er alleen voor staan. Door de coronacrisis moesten we ons centrum sluiten. Kinderen en ouderen kunnen nu niet bij ons terecht, terwijl ze dit wel heel hard nodig hebben.”

HomeCare probeert in deze moeilijke omstandigheden de zorg aan kwetsbare en zieke ouderen op peil te houden en mensen te voorzien van voedsel. Directrice Tamara Adasan: “We krijgen weinig steun van de overheid en het gevaar dat onze medewerkers besmet raken is groot. Dankzij de steun van Kerk in Actie kunnen we wel voedselpakketten uitdelen en beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen voor de verpleegkundigen kopen.” 

Voedselpakket voor gezinnen

Ook bij Bethania probeert men nu te helpen waar de nood het grootst is. “Onze maatschappelijk werkers houden contact met ouderen en kijken waar hulp het hardst nodig is,” vertelt Igor Kohaniuk, “we bezorgen voedselpakketten bij ouderen en maken even een praatje met ze.” Ook aan de kinderen wordt gedacht. “Onze docenten houden nu online of via telefoon contact met de kinderen, helpen ze met schoolwerk en bieden ze een luisterend oor.” Medewerkers van Bethania brengen de meest kwetsbare gezinnen regelmatig een voedselpakket en ook aan de tieners wordt gedacht. Igor: “Tienerclubs worden nu online georganiseerd. Zo blijven we met ze in contact en kunnen tieners problemen die deze zware tijd ook voor hen meebrengt met elkaar en met ons delen.” 

Kom in actie met uw kerk

Door de coronamaatregelen zijn veel ouderen en kinderen in Moldavië alleen en hebben niet voldoende eten. Kerken en hulporganisaties in Moldavië laten hen niet alleen. Help mee om dit belangrijke en levensreddende werk in Moldavië mogelijk te maken en bestem de #nietalleen-collecte van uw gemeente op zondag 10 mei voor dit werk in Moldavië. Alle informatie en o.a. een collecteafkondiging en kerkbladbericht zijn te vinden op kerkinactie.nl/corona.

Kijktip

EO Metterdaad zendt zaterdag 9 mei a.s. een coronaspecial uit, waarin het werk van HomeCare in Moldavië aandacht krijgt. Medewerkers van de thuiszorgorganisatie laten zien voor welke uitdagingen ze staan in deze moeilijke tijd. Kijk op zaterdag 9 mei om 17.10 uur op NPO 2. Op zondag 10 mei wordt de uitzending herhaald rond 13.55 uur. 

kerkinactie.nl/corona

 lees verder
 
Raad van Kerken spreekt zich uit tegen nieuwe kernwapenwedloop

Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. 

Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te komen tot totale kernontwapening.

Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie. 

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie tijdens die volgend jaar de uitgestelde conferentie zal bijwonen zich sterk zal maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen. Dit zou in lijn zijn met de regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’.  

 lees verder