WELKOM! WELKOM!

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Leens - Mensingeweer! Op deze website kunt u van alles vinden over de kerk. In de menubalk hierboven kunt u de onderwerpen kiezen.

Surf eens rond op deze website om te kijken wat de kerk te bieden heeft. U bent natuurlijk ook van harte welkom in de kerk zelf, niet alleen op zondag, maar ook door de week, bij één van de activiteiten voor jong en oud!

Voor de diensten van de komende zondagen kijkt u bij kerkdiensten.  Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke week kindernevendienst. Voor de jongere kinderen is er oppas in Pro Rege, achter de Andreaskerk.

 
Geven voor de collecten als je de dienst thuis volgt Geven voor de collecten als je de dienst thuis volgt
Via deze link kan er gegeven worden voor de collecte van de diaconie.

De bijdrage voor de andere collecte (voor de kerk) kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL53 RABO 0373 7184 70.
 
Inloopkerk

Inloopkerk


Met ingang van dinsdag 2 mei is er weer Inloopkerk in de Andreaskerk, van 13.00-15.00 uur. Ds. Segger is daar aanwezig. U bent allemaal welkom voor een gesprek, een moment van stilte, een gebed of zo maar, om een kaarsje aan te steken.

Vriendelijke groeten namens de kerkenraad en de wijkteams,
ds. Gerbrand Segger

 
Wekelijkse nieuwsbrief per mail Wekelijkse nieuwsbrief per mail
Voor gemeenteleden verschijnt er een wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt elke vrijdagochtend gemaild. Met deze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen zoveel mogelijk gemeenteleden actuele informatie.

Om de nieuwsbrief te ontvangen kun je je mailadres doorgeven via nieuwsbrief@pknlm.nl. We ontvangen graag de mailadressen van alle gezinsleden!