Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen, zij vergadert één keer per maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus. De week daaraan voorafgaand vergadert meestal het moderamen.

Voorzitter is dhr. H.L. Koning (harry.koning@pknlm.nl)  en scriba mw. T.M. Wiersma-Doornbos (scriba@pknlm.nl).

De gemeente is verdeeld in wijkteams.

terug