Orde van dienst zondag 24 september Orde van dienst zondag 24 september

Orde van dienst Zondag 1 oktober Petruskerk Leens 9.30 uur.

Welkom en mededelingen
Zingen, LB 975: 1 (Jezus roept hier mensen samen)
Stil gebed
Onze hulp en groet
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen, LB 143: 1 (O Here, hoor naar mijn gebeden)
Woord van bemoediging
Zingen, LB 119: 7 (Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt)
Leefregel
Zingen, LB 119: 6 (O God, ik ben van harte zeer verblijd)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Inleiding op de schriftlezing
Lezen, Genesis 11: 2 – 9 NBV21
Zingen, LB 971: 1 en 2 (Zing een nieuw lied voor God de Here)
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen, LB 969: 1, 2, 3 en 4 (In Christus is noch west noch oost)
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collecten
                1e Kerk en IsraŃ‘l
                2e Kerk
                Deur: Voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko
Gebeden
Zingen, LB 978: 1, 2, 3 en 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Zegen, beantwoord met LB 425: 1 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)
 
 
Diensten via internet

Diensten via internet

De kerkdiensten in Leens worden in beeld en geluid uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl) Ook kan de app 'kerkomroep' gedownload worden voor tablet en smartphone.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.