Orde van dienst 29 november Orde van dienst 29 november

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen van de kerkenraad

Lied 975: Jezus roept hier mensen samen (video)

Drempelgebed; Bemoediging en groet (staand)

Gemeentelid van de zondag: video

Lied Kyrië: (video)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 85: 14

Zingen psalm 85 uit de nieuwe psalmberijming (orgel en voorzang)

1. HEER, U was liefdevol voor Israël.
gaf uw land weer vrede en herstel.
Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,
nam de schuld weg, keek er niet meer naar.
schonk genade, geen verdiende straf.
Uw woede wendde U volledig af.
Red ons ook nukwel ons niet eindeloos.
Kijk ons weer aan en wees niet langer boos.

2. U blijft toch niet vol woede voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,
dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer.
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd
om duidelijk te horen wat U zegt:
wie met U leven biedt U vrede aan,
wanneer zij niet dezelfde fout begaan.

3. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.
Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand.
Hij woont bij ons als recht de vrede kust.
De liefde groeit en bloeit naar hartenlust.
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer.
De aarde schenkt het goede van de HEER:
het land geeft vruchtde oogsten zegent Hij.
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij.

Uitleg en verkondiging.

Orgelspel

Lied 428 (video Combo)

Geloofsbelijdenis

Lied 452: 1 (orgel en voorzang)

Dankgebed, voorbede, stilgebed en Onze Vader

Lied 437: 1 + 4 + 6 (orgel en voorzang)

Uitzending en zegen; Lied 431b (orgel en voorzang)

Voor wij de kerk verlaten kijken en luisteren we naar Anneke van Giersbergen – ‘Straks bijeen’
 
 

 
Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden in beeld en geluid uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl) Ook kan de app 'kerkomroep' gedownload worden voor tablet en smartphone.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.