Orde van dienst Zondag 16 juni Orde van dienst Zondag 16 juni
Orde van dienst van zondag 16 juni Andreaskerk Leens

Welkom en mededelingen
Zingen, LB 87: 1, 2, 3 en 4  (Op Sions berg sticht God zijn heilige stede)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen, LB 195: 1  (Ere zij de Vader en de Zoon)
Kyriegebed
Zingen, LB 302: 1  (God in den hoog’ alleen zij eer)
Wetslezing
Zingen, LB 280: 6  (Vervul ons met een nieuw verstaan)
Gebed
Kindermoment
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen, Jesaja 60: 1 – 5  NBV21
Zingen, LB 686: 1  (De Geest des Heren heeft)
Lezen, Johannes 4: 1 – 26  NBV21
Zingen, LB 686: 2  (Wij zijn in Hem gedoopt)
Meditatie: In Geest en in waarheid  (Joh. 4: 35)
Orgelspel
Zingen, LB 686: 3  (De Geest die ons bewoont)
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Dankgebed – Stil gebed – Onze Vader
Collecten
                1e Exodus, zorg voor (ex) gedetineerden en hun naasten)
                2e Kerk
De kleine kinderen kunnen van de kinderoppasdienst worden opgehaald
Zingen, LB 704: 1  (Dank, dank nu allen God)
Zegen, beantwoord met een gezongen ‘Amen’ LB 431b.
 
 
Diensten via internet

Diensten via internet

De kerkdiensten in Leens worden in beeld en geluid uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl) Ook kan de app 'kerkomroep' gedownload worden voor tablet en smartphone.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.