Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst zondag 26 mei Orde van dienst zondag 26 mei
Welkom en mededelingen

Dollard Vocaal Ensemble zingt: Daglicht gaat stralen, tekst Sytze de Vries

Zingen: Lied 287: 1, 2 en 5

Bemoediging en groet

Zingen:  ‘We are the world’  (https://youtu.be/hYJKBnGZnMA)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om ontferming

Gloria: Dollard Vocaal Ensemble zingt
Like a flower needs the rain
Op oarde mensk te wezen (vers 1 en 4) nr 172 uit het LvK  (Liedboek 807).

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Leviticus 23: 39-43

Zingen: Psalm 115: 5 en 6

Verkondiging

Zingen: Lied 1005: 1, 3, 4 en 5

Kinderen komen terug van de nevendienst

Jongeren vertellen over hun nacht zonder dak…

Dollard Vocaal Ensemble zingt:
- Maak ons hart onrustig
- Nobody knows the trouble I’ve seen

Collecte

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onzevader (Lied 371)


Slotlied: Lied 416

Dollard Vocaal Ensemble zingt voor ons: Zegenbede, tekst Henk van der Maten gebaseerd op St. Patrick-Ierland

Zegen

Allen zingen:   Amen (Lied 431b)