Orde van dienst zondag 26-6-2022 Orde van dienst zondag 26-6-2022
Voor de dienst zingen Lied 769, vers 1, 2 en 3 (Eens als de bazuinen klinken)
Welkom en mededelingen
Zingen LB 27: 1
Bemoediging en groet
Zingen LB 27: 7
Inleiding Korte toelichting dienst ‘Beelden van God’
Zingen LB 305 1, 2 en 3
Gebed
Zingen kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar 1, 2 en 3
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen Gen. 32 4-13 en Gen. 33 1-11
Zingen LB 991 1 t/m 8
Lezen Lukas 12 22-32
Zingen LB 985 1, 2 en 3
Preek "Beelden van God"
Video Hemelhoog 402 U Maakt ons één
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Dankgebed en voorbeden
Collecten
1e KIA Binnenlands Diaconaat
2e Onderhoud gebouwen en orgels
Deur: Schuif aan tafel
Tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas opgehaald worden
Zingen LB 864 1 en 5
Zending en zegenbede afgesloten met een gezongen amen LB 431b
 
 
Diensten via internet

Diensten via internet

De kerkdiensten in Leens worden in beeld en geluid uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl) Ook kan de app 'kerkomroep' gedownload worden voor tablet en smartphone.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.