Orde van dienst zondag 25 juli Orde van dienst zondag 25 juli

Welkom
Mededelingen van de kerkenraad
Psalm 62: 1 en 5
stil gebed
bemoediging en groet
Lied 713: 1, 2 en 5
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 413: “Grote God, wij loven u” -
Gebed om de Heilige Geest
Lezing Jesaja 63: 7-14
Lied: “Bron van liefde, licht en leven”  (video)
Marcus 6: 45-56
Lied 272 “Wij zoeken in uw huis uw aangezicht o Here”
Verkondiging
Orgelspel
Lied: “Heer u bent mijn leven” (video)
Dankgebed, voorbede, stilgebed en Onze Vader
Lied: “Een instrument van God” (video)
Uitzending en zegen: Lied 431b
 

 
Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden in beeld en geluid uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl) Ook kan de app 'kerkomroep' gedownload worden voor tablet en smartphone.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.