Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst zondag 22 juli Orde van dienst zondag 22 juli

Welkom en mededelingen
 
Aanvangslied: Lied 23c
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: ELB. 456
 
Gebed om ontferming
 
Zingen: Lied 867
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Lezing: Jeremia 23: 1‐6
 
Zingen:  Lied 512: 1, 2 en 3
 
Lezing: Marcus 6: 30-44
 
Zingen: Lied 383
 
Verkondiging
 
Zingen: Gotz. 188
 
Nodiging
 
Collecte
 
Voorbede
 
Tafelgebed
 
Zingen: Hemelhoog 617a ‘Tienduizend redenen’  
 
Zingen: ‘Jezus, ik wil u bedanken’  Marcel Zimmer
 
Gemeenschap van brood en wijn
 

Dankgebed
 
Kinderen kunnen opgehaald worden van de oppas
 
Slotlied: ELB 501
 
Zegen, beantwoord met 431b
 

lees meer »