Orde van dienst zondag 19 september Orde van dienst zondag 19 september

 

Welkom en mededelingen
Intochtslied: lied 971 : 1 en 2
Stil Gebed, Onze Hulp en Groet
Kinderen naar de kindernevendienst
Als gebed om schuldvergeving: lied 836 : 1, 4 en 5
Woord van bemoediging en leidraad voor ons leven; lied 310
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste Lezing: Hebreeën 10 : 23 – 25
Lied 689 : 1
Tweede Lezing: Jacobus 1 : 22 en 2 : 14 – 18 en 24 – 26
Lied 272 : 1 en 2
Tekst: Ezechiël 18 : 20m, 30a en 32b
Overdenking
Orgelspel
Lied 272 : 4
Terugkeer van de kinderen van de kindernevendienst
Gebed
Als slotlied: 316 : 1 en 4
Zegen: Lied 431b

 

 

 
Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden in beeld en geluid uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl) Ook kan de app 'kerkomroep' gedownload worden voor tablet en smartphone.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.