Orde van dienst 20 september Orde van dienst 20 september

Welkom en afkondigingen:

Gemeentezang: Ps 121 : 1, 4 (voorzang)

Moment van stilte:

Beginwoorden en drempelgebed:

Video en lied gemeentelid van de zondag

Deze zondag: (een korte uitleg)

Gemeentezang: Lied 1009 : 1 (voorzang)

Gebed om ontferming:

Gemeentezang: Ps 145 : 1, 3 (voorzang)        

Inleiding op de Schriftlezing:

Gebed bij de opening van het Woord:
           
Schriftlezing: Jona 3 : 10 – 4 : 11

Gemeentezang: Lied 967 : 4, 5, 6 (voorzang)

Schriftlezing: Matth. 20 : 1 – 16

Gemeentezang: Lied 991 : 1, 2 (voorzang)

Overdenking:

Orgelspel:

Geloofsbelijdenis: (van de studentengemeente in Leiden)
           
Bevestiging van ouderlingen en diakenen:
*Afscheid van aftredende ambtsdragers:
Persoonlijke woorden:

Gemeentezang: Een toekomst vol van hoop (video)

A Presentatie:
B Inleiding op de bevestiging:
C Bevestiging:
D Aan de gemeente: - gemeente gaat staan -
Vg. : Gemeente van Leens-Mensingeweer:
        Nu dit gemeentelid is bevestigd tot diaken-scriba
        belooft u haar te aanvaarden, haar te omringen met uw medeleven,
        haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?
        Wat is daarop uw antwoord?
GM: JA, VAN HARTE

Gemeentezang: Geest van hierboven (video)                   - gemeente gaat zitten –

E Gebed:

GM: gezongen Onze Vader: (video)

Gemeentezang: Lied 315 : 1, 2, 3 (video)

Zegen: (voorzang lied 431b)

 

 
Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden in beeld en geluid uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl) Ook kan de app 'kerkomroep' gedownload worden voor tablet en smartphone.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.