Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst zondag 20 januari Orde van dienst zondag 20 januari

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 8b

Bemoediging en Groet

Zingen: lied 981

Kinderen gaan naar nevendienst

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 526: 1, 2 en 4

Gebed om de heilige Geest

Lezing: Ester 2: 1-18

Zingen: Lied 848

Verkondiging

Zingen: Lied 982 – evt. melodie ‘Wat de toekomt brengen moge’ (Lied 913)

Kinderen komen terug

Collecte

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onzevader

Zingen: Lied 837

Zegen, beantwoord met 431b