Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst zondag 25 november Orde van dienst zondag 25 november

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 287, 1, 3 en 5

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 854

Kinderen gaan naar hun nevendienst

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: 2 Samuël 1: 25b-27

Zingen: Lied 601: 1 en 2

Lezing: Hooglied 8: 6-7

Zingen: Lied 793: 2 en 3

Verkondiging

Zingen: Lied 791: 1, 2 en 6

Kinderen komen terug van hun nevendienst

Collecte

Gedenken van de overledenen

Gedicht

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onzevader

Kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas. 

Slotlied: Lied 416 (Staande)

Zegen, beantwoord met een gezongen amen (Lied 431b)

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in Pro Rege.
 

lees meer ยป