Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst zondag 20 mei Orde van dienst zondag 20 mei

Welkom en mededelingen
 
Aanvangslied: Lied 672: 1, 2 en 7
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: ELB. 459 (drie talen)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Gebed om toenadering, gezongen Lied 695
 
Leefregel: Galaten 5: 22-25
 
Zingen: Lied 672
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Lezing: Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-13
 
Zingen: Lied 970
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 340b
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 
Collecte
 
Voorbede
 
Tafelgebed
 
Zingen: Lied 150
 
Zingen: Lied 672: 4 en 5
 
Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed
 
Slotlied: Lied 687
 
Zegen, beantwoord met 431a

lees meer ยป