Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst zondag 23 september Orde van dienst zondag 23 september

Welkom en mededelingen
 
Zingen: Hemelhoog 617a ‘Tienduizend redenen’
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: ‘Breng ons samen’ (Hemelhoog 391)
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Gebed om ontferming
 
Zingen: Lied 940 en Hemelhoog 339 ‘Hij heeft de hele wereld in zijn hand’
             
Gebed bij de opening van de Schriften
 
Lezing: Marcus 9: 30‐37
 
Zingen: Lied 891
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 289 ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’                            
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 
Collecte
 
Toelichting programma
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader (Lied 371)
 
Kinderen kunnen opgehaald worden van de oppas
 
Zingen: ‘Zegen mij’ (Hemelhoog 473)
 
Zegen,  beantwoord met Lied 428
 

lees meer »