WELKOM! WELKOM!

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Leens - Mensingeweer! Op deze website kunt u van alles vinden over de kerk. In de menubalk hierboven kunt u de onderwerpen kiezen.

Surf eens rond op deze website om te kijken wat de kerk te bieden heeft. U bent natuurlijk ook van harte welkom in de kerk zelf, niet alleen op zondag, maar ook door de week, bij één van de activiteiten voor jong en oud!

Voor de diensten van de komende zondagen kijkt u bij kerkdiensten.  Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke week kindernevendienst. Voor de jongere kinderen is er oppas in Pro Rege, achter de Andreaskerk.

 
Coronamaatregelen per 27 februari 2022 versoepeld Coronamaatregelen per 27 februari 2022 versoepeld

De rijksoverheid heeft onlangs een aantal versoepelingen bekendgemaakt, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Het moderamen volgt het advies van de PKN.

lees meer ยป
 
Geven voor de collecten als je de dienst thuis volgt Geven voor de collecten als je de dienst thuis volgt
Via deze link kan er gegeven worden voor de collecte van de diaconie.

De bijdrage voor de andere collecte (voor de kerk) kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL53 RABO 0373 7184 70.
 
Inloopkerk

Inloopkerk

Elke dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur bent u, ben jij van harte welkom in de Andreaskerk te Leens. Om stil te zijn, een kaars aan te steken, te luisteren naar muziek, te bidden of een praatje te maken. Ook een langer gesprek met onze hulppredikant ds. Gerbrand Segger is mogelijk. In dat geval kunt u van tevoren contact opnemen voor een afspraak (06-21698680).

Vriendelijke groeten namens de kerkenraad en de wijkteams,
ds. Gerbrand Segger

 
Wekelijkse nieuwsbrief per mail Wekelijkse nieuwsbrief per mail
Voor gemeenteleden verschijnt er een wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt elke vrijdagochtend gemaild. Met deze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen zoveel mogelijk gemeenteleden actuele informatie.

Om de nieuwsbrief te ontvangen kun je je mailadres doorgeven via nieuwsbrief@pknlm.nl. We ontvangen graag de mailadressen van alle gezinsleden!