Beleidsplan 2021-2024

meer
 
Beleidsplan communicatie

meer
 
Organogram Commissie Kerkstructuur

meer
 
Toelichting organogram Commissie Kerkstructuur

meer
 
Begroting Kerk

zie deze pagina

 
Formulier bijdrage kerk

meer
 
Formulier bijdrage Diaconie

meer
 
Begroting Diaconie

zie deze pagina

 
Taakomschrijving ambten

meer
 
Privacyverklaring

meer
 
Declaratieformulier

meer