Wie zijn wij Wie zijn wij

De Protestantse gemeente Leens – Mensingeweer is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2008 zijn we ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerken Hornhuizen – Kloosterburen, Leens en Schouwerzijl – Eenrum en de Hervormde gemeenten Dijksterburen en Leens c.a. Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig, maar het geloof bindt haar.

Als gemeente hebben wij de volgende visie:
 
Als Protestantse Gemeente willen wij een gastvrije en betrokken geloofsgemeenschap voor jong en oud zijn, een gemeente die de boodschap van Christus in woord en daad laat zien en die daarvoor op zoek gaat naar bondgenoten.

Samen kerk zijn betekent voor ons samen vieren als jong en oud, met andere kerken en gemeenschappen. Wij willen dat de kerkdienst een plaats is waar je je welkom voelt en je als persoon gevoed wordt.
Als gemeente willen wij ook aanwezig zijn in de dorpen. De gemeente van Christus is naar buiten gericht, al vanaf het eerste Pinksterfeest. Wij hebben niet alleen een boodschap voor en aan elkaar, maar ook voor de wereld. Soms heeft de wereld een boodschap voor ons.
Wij willen ook een duurzame kerk zijn die goed omgaat met wat wij gekregen hebben en die bouwt aan de kerk van de toekomst.
Om dit te doen zoeken wij waar mogelijk naar samenwerking met andere kerken, gemeenten, organisaties en verenigingen.  
 

 
Beleidsplan 2021-2024: Samen het geloof delen Beleidsplan 2021-2024: Samen het geloof delen
Het beleidsplan 2021-2024 is als pdf-bestand in te zien. Ga hiervoor naar het downloadcentrum
 
Beleidsplan communicatie Beleidsplan communicatie
Het beleidsplan communicatie is als pdf-bestand in te zien. Ga hiervoor naar het downloadcentrum
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
In oktober 2018 is er een privacyverklaring vastgesteld. Ga naar het downloadcentrum om deze verklaring te raadplegen.
 
Taakomschrijving ambten Taakomschrijving ambten
De taakomschrijving ambten is als pdf-bestand in te zien. Ga hiervoor naar het downloadcentrum