wie zijn wij wie zijn wij

De Protestantse gemeente Leens – Mensingeweer is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2008 zijn we ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerken Hornhuizen – Kloosterburen, Leens en Schouwerzijl – Eenrum en de Hervormde gemeenten Dijksterburen en Leens c.a. Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig, maar het geloof bindt haar.

Als gemeente hebben wij de volgende visie:
 
Als Protestantse Gemeente willen wij een gastvrije en betrokken geloofsgemeenschap voor jong en oud zijn, een gemeente die de boodschap van Christus in woord en daad laat zien en die daarvoor op zoek gaat naar bondgenoten.

Samen kerk zijn betekent voor ons samen vieren als jong en oud, met andere kerken en gemeenschappen. Wij willen dat de kerkdienst een plaats is waar je je welkom voelt en je als persoon gevoed wordt.
Als gemeente willen wij ook aanwezig zijn in de dorpen. De gemeente van Christus is naar buiten gericht, al vanaf het eerste Pinksterfeest. Wij hebben niet alleen een boodschap voor en aan elkaar, maar ook voor de wereld. Soms heeft de wereld een boodschap voor ons.
Wij willen ook een duurzame kerk zijn die goed omgaat met wat wij gekregen hebben en die bouwt aan de kerk van de toekomst.    
Om dit te doen zoeken wij waar mogelijk samenwerking zoeken met een andere kerken, gemeentes, andere organisaties of verenigingen. 
 

 
Beleidsplan 2017-2020: Samen het geloof delen Beleidsplan 2017-2020: Samen het geloof delen

Woord vooraf

Wie zijn wij? Welke kant willen wij als gemeente op? Welke toekomstdromen hebben wij? Hoe kunnen wij die dromen realiseren? Met deze vragen zijn wij in gesprek geweest. De uitkomst van die gesprekken in de kerkenraad en van het gesprek op de gemeenteavond van Biddag 2016 is op papier gezet. Dat vormt de basis van het beleidsplan dat voor u ligt. De werkgroep Beleidsplan heeft zich vervolgens ingezet om die wensen om te zetten in een concreet plan.

Dit beleidsplan is geschreven voor de periode 2017-2020. Het wil een praktisch document zijn. Dat betekent dat u naast een korte omschrijving van het betreffende onderdeel, zoals vieren, dienen en delen, een overzicht van onze wensen ten aanzien van het betreffende punt aantreft. Die wensen zijn uitgewerkt in een werkplan. De kerkenraad die eindverantwoordelijke is voor het te voeren beleid, zal in haar vergaderingen met regelmaat checken of de doelstellingen zijn behaald.

Als kerkenraad spreken wij de hoop uit dat het beleidsplan 2017-2020 ons mag uitdagen om met elkaar aan de slag te gaan ter opbouw van de gemeente. Wij doen dat in het besef dat het slagen van het plan niet alleen afhangt van onze inspanning, maar vooral van de zegen van de Heer. Aan die zegen vertrouwen wij ons toe.

Kerkenraad Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer
Leens, december 2016

 

lees meer »
 
Taakomschrijving ambten Taakomschrijving ambten

Algemeen
De predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeesters, de diakenen en de jeugdouderlingen vormen samen de kerkenraad.
De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar, dit is inclusief toerustingsavonden.

Als u op meer klikt kunt u de verschillende taken lezen ook staat hier een omschrijving bij van de taken.

lees meer »
 
Beleidsplan communicatie Beleidsplan communicatie

De Protestantse gemeente Leens - Mensingeweer communiceert binnen en buiten de kerkelijke gemeente met diverse middelen. Een deel daarvan is specifiek ledengericht, een ander deel is dat niet. Aan de communicatie zitten privacy-aspecten. Om op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de communicatie en de privacy daarbij te waarborgen is dit beleidsplan opgesteld

lees meer »