Bijwonen kerkdiensten Bijwonen kerkdiensten

Door de verdere versoepeling van de maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het Coronavirus is het weer mogelijk om de erediensten te bezoeken. Dat is wel onder voorwaarden en met bijzonderheden; zie hiervoor het gebruikersplan.

Er is ook tijdens alle diensten kinderoppas en kindernevendienst in Pro Rege. Vanwege de aanwezigheid van de techniek zijn alle diensten vanuit de Andreaskerk.

Gemeenteleden die de diensten willen bezoeken, moeten zich vooraf aanmelden. Dat kan op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur via e-mailadres leden@pknlm.nl of telefoonnummer 06 – 21 99 40 31. Nadien krijgt u te horen of u de dienst kunt bijwonen.

Daarnaast zijn de diensten met beeld en geluid mee te maken via kerkomroep.nl.


Samenvatting Gebruiksplan Andreaskerk/Pro Rege

Omdat er vanaf 1 juli 2020 kerkdiensten mogen worden gehouden waarbij maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn, zullen vanaf deze datum ook door de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer weer fysieke kerkdiensten worden georganiseerd. Deze diensten zullen uitsluitend in de Andreaskerk worden gehouden.

Voor kerkbezoekers gelden de volgende algemene richtlijnen:

· Houd anderhalve meter afstand tot kerkbezoekers die tot een ander huishouden behoren (huisgenoten mogen dus bij elkaar zitten);

· Blijf thuis als u ziek of verkouden bent, of als iemand uit uw huishouden ziek of verkouden is;

· Schud geen handen;

· Maak gebruik van de desinfecterende handlotion;

· Deel geen materialen (zoals liedboeken en Bijbels) met anderen.

Daarnaast zijn er de volgende bijzonderheden:

· Bezoekers worden bij de hoofdingang van de Andreaskerk opgevangen door een coördinator die hen welkom heet en zonodig de bekende RIVM-vragen stelt. Na binnenkomst wijst een andere coördinator de plaatsen toe, te beginnen met de voorste rijen.

· Op de tafel achter in de kerkzaal staat desinfecterende handlotion. Bij binnenkomst dient u hier gebruik van te maken.

· De garderobes zijn afgesloten, maar u kunt uw jas over de leuning hangen.

· Bij de uitgang zal in de hal een schaalcollecte worden gehouden, voor zowel Kerk als Diaconie.

· Toiletgebruik wordt tot een minimum beperkt.

· Voor aanvang en na afloop van de dienst wordt er zoveel mogelijk geventileerd. Na afloop worden de gebouwen schoongemaakt.

· Na afloop van de dienst zal de coördinator de kerkbezoekers rij voor rij uitnodigen de zaal te verlaten, te beginnen bij de achterste rijen.

· Tegelijk met de hervatting van de kerkdiensten zullen de kinderoppas en de kindernevendienst ook weer worden opgestart. De kinderen worden bij de ingang van Pro Rege door hun ouders overgedragen aan de leiding. De kinderen zijn de hele tijd in Pro Rege en komen dus niet in de kerk.

· Gemeentezang wordt vooralsnog helaas nog streng afgeraden. Bij wijze van alternatief worden er filmpjes, vnl. van Nederland zingt, vertoond op de beamer. Af en toe zal een combo of zangduo het muzikale gedeelte van de dienst verzorgen.

· Kerkbezoekers dienen zich voor elke dienst aan te melden. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen ook opgeven voor de kindernevendienst en oppasdienst. Aanmelden kan op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Nadien krijgt u te horen of u de dienst kunt bijwonen.

Aanmelden per e-mail: leden@pknlm.nl

Aanmelden per telefoon: 06 – 21 99 40 31

terug