Bijwonen kerkdiensten Bijwonen kerkdiensten

Door de verdere versoepeling van de maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus is het mogelijk om de erediensten te bezoeken (max 60 bezoekers). Dat is wel onder voorwaarden en met bijzonderheden; zie hiervoor het gebruikersplan.

Er is ook tijdens alle diensten kinderoppas en kindernevendienst in Pro Rege. 

Vooraf aanmelden voor de diensten hoeft niet meer, alleen bij bijzondere diensten. Dat kan dan op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur via e-mailadres leden@pknlm.nl of telefoonnummer 06 – 11 17 10 08. 

Daarnaast zijn de diensten met beeld en geluid mee te maken via kerkomroep.nl.


Samenvatting Gebruiksplan Andreaskerk/Pro Rege

Voor kerkbezoekers gelden de volgende algemene richtlijnen:

· Houd anderhalve meter afstand tot kerkbezoekers die tot een ander huishouden behoren (huisgenoten mogen dus bij elkaar zitten);

· Blijf thuis als u ziek of verkouden bent, of als iemand uit uw huishouden ziek of verkouden is;

· Schud geen handen;

· Maak gebruik van de desinfecterende handlotion;

· Deel geen materialen (zoals liedboeken en Bijbels) met anderen.

Daarnaast zijn er de volgende bijzonderheden:

· Bezoekers worden bij de hoofdingang van de Andreaskerk opgevangen door een coördinator die hen welkom heet en zonodig de bekende RIVM-vragen stelt. Na binnenkomst wijst een andere coördinator de plaatsen toe, te beginnen met de voorste rijen.

· Op de tafel achter in de kerkzaal staat desinfecterende handlotion. Bij binnenkomst dient u hier gebruik van te maken.

· De garderobes zijn afgesloten, maar u kunt uw jas over de leuning hangen.

· Bij de uitgang zal in de hal een schaalcollecte worden gehouden, voor zowel Kerk als Diaconie.

· Toiletgebruik wordt tot een minimum beperkt.

· Voor aanvang en na afloop van de dienst wordt er zoveel mogelijk geventileerd. Na afloop worden de gebouwen schoongemaakt.

· Na afloop van de dienst zal de coördinator de kerkbezoekers rij voor rij uitnodigen de zaal te verlaten, te beginnen bij de achterste rijen.

· Tegelijk met de hervatting van de kerkdiensten zullen de kinderoppas en de kindernevendienst ook weer worden opgestart. De kinderen worden bij de ingang van Pro Rege door hun ouders overgedragen aan de leiding. De kinderen zijn de hele tijd in Pro Rege en komen dus niet in de kerk.

 

terug