'Vooruit met de geit'

'Vooruit met de geit'
Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken.

Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te kunnen betalen.

Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, geiten enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen (klein)vee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen.

Mensenkinderen helpt samen met plaatselijke kerken in Moldavië deze arme gezinnen door ze ieder een geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend. De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht door iemand van de kerk en ook persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd.

Op deze manier ontstaan er meer contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een hele praktische manier Gods liefde kunnen laten zien. Voor dit project werden vijftig arme families geselecteerd. Eén drachtige geit kost 78 euro. Voor 390 euro kan dus aan vijf arme gezinnen een geit worden gegeven, en daarmee een kans op een betere toekomst.

Onze activiteiten hebben in totaal meer dan 5.900 euro opgebracht. Dit bedrag kwam bovenop de reeds toegezegde bijdrage van de Diaconie. Hierdoor konden er maar liefst 152 geiten geschonken konden worden! Een geweldig resultaat.
 
terug