Toerusting Toerusting

Op deze pagina wordt informatie gegeven over catechisatie en toerusting binnen de gemeente.
 

 
Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese

Deze avonden zijn bedoeld voor gemeenteleden die belijdenis willen doen, maar ook voor hen die daar nog niet zeker van zijn en meer over het geloof willen weten. We komen een keer in de twee weken bijeen in de pastorie. Heb je interesse, dan kun je contact opnemen.

Contactpersoon: ds. Michiel Pronk

 
Gesprekskring GKv - PKn Gesprekskring GKv - PKn

In het voorjaar komt er een vervolg op de kennismakingsgesprekken van het afgelopen seizoen. Het zullen vijf avonden zijn, beginnend in januari 2019. Verdere informatie volgt.