Toerusting Toerusting

Op deze pagina wordt informatie gegeven over catechisatie en toerusting binnen de gemeente.
 

 
Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese
Deze avonden zijn bedoeld voor gemeenteleden die belijdenis willen doen, maar ook voor hen die daar nog niet zeker van zijn en meer over het geloof willen weten. We komen een keer in de twee weken bijeen in de pastorie. Heb je interesse, dan kun je contact opnemen.

Contactpersoon: ds. G. Segger
 
Gesprekskring GKv - PKn Gesprekskring GKv - PKn

Op de gespreksavonden van afgelopen voorjaar zal een vervolg komen. Vorm en inhoud zijn nog niet bekend. Wordt vervolgd!