Toerusting Toerusting

Op deze pagina wordt informatie gegeven over catechisatie en toerusting binnen de gemeente.
 

 
Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese
Deze avonden zijn bedoeld voor gemeenteleden die belijdenis willen doen, maar ook voor hen die daar nog niet zeker van zijn en meer over het geloof willen weten. We komen een keer in de twee weken bijeen in de pastorie. Heb je interesse, dan kun je contact opnemen.

Contactpersoon: ds. Michiel Pronk
 
Gesprekskring GKv - PKn Gesprekskring GKv - PKn

In het voorjaar zijn er vijf kennismakingsgesprekken rond verschillende thema's:

Woensdag 30 januari - Maar ik ben toch gedoopt! plaats: Pro Rege
Dinsdag 12 februari – In het breken van het brood plaats: gebouw GKv
Donderdag 7 maart - Als mijn kind niet naar de kerk meer gaat plaats: gebouw GKv
Donderdag 28 maart – Geloofsbeleving en generaties plaats:Pro Rege
Dinsdag 23 april – Het goede leven plaats: gebouw GKv

Meer informatie: Michiel Pronk