Collecten Collecten

Kunt u niet naar de kerk komen, maar wilt u toch geven aan de Diaconie of de Kerk, dan kunt u gebruik maken van onderstaande bankrekeningnummers:
- Diaconie Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer NL97 RABO 0373 7381 45
- Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer NL53 RABO 0373 7184 70

Collectedoelen


1 oktober: Protestantse Kerk - Kerk en Israël (Israëlzondag)
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof.
In Nederland rust de PKN predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunt zij onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.
2e collecte Kerk

Extra deurcollecte: Marokko
De aardbeving in Marokko heeft enorme schade aangericht en er zijn al vele doden gemeld. De totale impact van de ramp is bij het uitgaan van deze tekst nog niet volledig bekend, maar zeker is dat uw financiële hulp hard nodig is.

8 oktober: Protestantse Kerk - Missionair werk
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.
2e collecte Kerk

15 oktober: Oikocredit
Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Wat zou het fijn zijn als iedereen de mogelijkheid zou hebben om een waardig bestaan op te bouwen! Daarom investeert Oikocredit in microkrediet, landbouw en duurzame energie. Oikocredit is lokaal aanwezig en werkt samen met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
2e collecte Kerk

22 oktober: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Indonesië (Wereldvoedseldag)
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.
2e collecte Kerk


29 oktober: Tearfund
Tearfund helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede, en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen Tearfund via zijn partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.
2e collecte Kerk

Deurcollecte: Red een kind
Zoals bekend is Red een Kind een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Zo werkt de organisatie samen met de Presbyteriaanse kerk in Rwanda aan een goede start voor ieder kind. Dit begint al met de zorg voor de moeder tijdens haar zwangerschap, en gaat door totdat een kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt. Zo hebben zij een goede basis voor de rest van hun leven.

1 november (Kinderdienst Dankdag): Red een kind


5 november (Oogstviering): Kerk in Actie - Zending Rwanda
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.
2e collecte Kerk

terug