Gemeente Groei Groepen Gemeente Groei Groepen

 De Gemeente Groei Groep heeft drie doelen:


- groeien in Gemeenschap

In de GGG wordt de onderlinge gemeenschap opgebouwd. Dit gebeurt door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en door de onderlinge band die met elkaar groeit als sociaal gebeuren. Zo vormen we een hechte gemeenschap.

- groeien in Geloof

het blijkt ook dat de GGG helpt om de navolging van Jezus concreter in te vullen. Het gesprek met anderen hierover kan stimuleren om een meer toegewijd discipel te zijn. Zo groeien we in geloof.

- groeien in Getuigenis

Door met elkaar te praten over ons geloof leren we ook om vrijmoediger met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. Het is ook makkelijk om vrienden of kennissen in een kleine ongedwongen groep uit te nodigen om mee te komen praten. De GGG is dan ook ideaal om door middel van vriendschappen mensen bij het evangelie te betrekken. Zo groeien we in getal en getuigenis.

Uit dit alles blijkt dat de GGG meer is dan een studiebijeenkomst. Het gaat om de opbouw van onderlinge (geloofs-)gemeenschap. Daarbij speelt het bezinningsmoment een belangrijke rol, maar er is meer: het gebed voor elkaar, samen zingen, openheid naar elkaar toe, gezellig bijpraten. Ook het meeleven buiten de GGG avonden om is van belang om de gemeenschap te versterken en te verdiepen.    

Contactpersonen: Dia Werkman en Aukje Kadijk

terug