Wijk 2 Wijk 2

Ouderling:
mw. S. Nubé (wijkcoördinator)
mw. D. Werkman
Ouderling-kerkrentmeester: 
dhr. IJ. Werkman
Kerkrentmeesters: 
mw. P.J. Wolters
Diaken:
mw. K.G. Berghuis

terug