Uitzending naar Guatamala Uitzending naar Guatamala

Onze kerk steunt vanuit de classis het project Cedepca van Kerk in Actie in Guatamala. Vanaf januari 2015 wordt Martina Fraanje uitgezonden.

“Ik wilde ergens voor m’n 40ste wel naar het
buitenland,” vertelt Martina. “maar dat dit zo
snel op ons pad zou komen, was onverwacht.
Ik ben nog niet zo lang afgestudeerd en we
zijn een jaar geleden getrouwd. Ik dacht eerst:
‘Nog even niet.’ Maar het liet me niet los. Ik
ben blij dat ik deze kans krijg, dit is echt mijn
droombaan.” Roel: “Ik weet hoe belangrijk dit
voor Martina is, daarom steun ik haar. Ik zal in
Guatemala mijn huidige werkzaamheden als
softwareontwikkelaar op afstand voortzetten en
ga ter plaatse kijken wat ik nog meer kan doen.”

Martina zal werkzaam zijn bij CEDEPCA, een
organisatie die onderwijs in contextuele theologie
verzorgt. Met haar cursussen wil CEDEPCA
bijdragen aan meer gelijkwaardigheid tussen
mannen en vrouwen, vrouwelijk leiderschap inde kerken stimuleren en geweld tegen vrouwen
verminderen. Martina zal er les geven en zich
verdiepen in de methode van Contextueel
bijbellezen. Martina (30): “Bij deze methode
koppel je bijbelverhalen aan maatschappelijke
vraagstukken en aan de eigen context van
mensen. De methode wordt ook in andere
landen gebruikt. Dat maakt uitwisseling mogelijk.
Ik hoop een brug te zijn door ervaringen over en
weer te delen. Iemand in Guatemala leest een
bijbelverhaal anders dan iemand in Nederland,
dat kan heel inspirerend zijn.” 

 

terug