Collecten Collecten

Collecten in de maand  januari / februari

Januari 2019
Op zondag 20 januari wordt er een inzameling gehouden voor de Voedselbank.

Graag ontvangen wij groenten in pot of blik. Brengen mag ook.

Op dinsdagavond 22 januari tussen 19.00 en 20.00 uur bij Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, ingang Achtervalge.

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

Collecten voor de maand januari

6 januari Oiko Credit Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

Tweede collecte: Pastoraat en eredienst

 

13 januari Tear Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Wij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Daarbij sluiten wij altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en we rusten hen toe om die met eigen middelen en creativiteit te realiseren. Daarnaast moedigen we mensen hier in Nederland aan om het verschil te maken in hun dagelijks leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek of duurzame energie maakt de wereld iets mooier.

Tweede collecte: Onderhoud orgels en gebouwen

20 januari Oecumene Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

27 januari Jeugdwerk Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! JOP deelt kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren.

De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen

Tweede collecte Onderhoud orgels en gebouwen

Deurcollecte Wycliffbauwer- Wigboldus Ethiopië

Waarom Bijbelvertaalwerk? Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen.De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Meer dan 30.000 donateurs maken dit werk mogelijk door hun gebed en giften. Doet u mee?

 

3 februari Wereldiaconaat Bangladesh
Water staat Bengalen aan de lippen In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Op zondag 17 februari wordt er een inzameling gehouden voor de Voedselbank. Graag ontvangen wij houdbare melk. Brengen mag ook. Op dinsdagavond 19 februari tussen 19.00 en 20.00 uur bij Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, ingang Achtervalge.

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

Collecten voor de maand februari

3 februari

Werelddiaconaat Bangladesh

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

10 februari: Catechese en Educatie

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema's komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

17 februari: Noodhulp Ethiopië

De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. In 2018 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger.

Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

24 februari: Missionair

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast

over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Tweede collecte: Onderhoud gebouwen en orgels

3 maart: Edukans, Onderwijs de kans van je leven

Een kind dat leert is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert is voor altijd.

Wereldwijd gaan er 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

Tweede collecte: Pastoraat en eredienst

 

Schuif aan tafel
Op donderdagavond 7 maart
vindt weer een gezellige Schuif aan tafelmaaltijd plaats.
U/jij bent van harte uitgenodigd en neemt u ook eens uw buurman of buurvrouw of een andere bekende mee. U bent van harte welkom in de DoeZoo in Leens.
De avond begint met een inloop vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur is het: Schuif aan tafel!

Het menu is nog een verrassing. Het is prettig wanneer u/jij zich even aanmeldt. En of u vervoer nodig heeft.
Dat kan tot uiterlijk maandag 4 maart bij Douwe de Vries, v.d. Munniklaan 39, tel. 571829. Heeft u/jij een allergie of bent u/jij vegetarisch, geef dat dan even door.
Inloop vanaf 17.30 uur.

Schuif aan tafel wordt dit jaar nog georganiseerd op 18 juni, 12 september en 26 november.
U kunt de data alvast noteren en te zijner tijd herinneren wij u er nog weer aan door uitnodigingen te verspreiden en in de Paperclip.
De gezamenlijke diaconieën van de kerken van Leens begroeten u graag op donderdag 7 maart.

 

 

 

 

 

  

terug