Collecten

Collecten

Collecten 2020

Als u de online diensten volgt kunt u aan de diaconie geven via de QR-code,
wilt u aan de kerk geven dan kunt u geld storten op de bankrekening van de kerk.

In de eerste week van juli zijn er vele vaasjes gevuld met een paar bloemetjes. Door mensen uit de wijkteams zijn deze vaasjes gebracht bij ouderen in onze gemeente. Met deze vaasjes hebben we vele mensen blij gemaakt!
Inleveren van doppen, mobieltjes en Douwe Egbertspunten kan nu niet in de kerk.
Uiteraard hopen we dat u thuis met ons mee spaart.

1 november Najaarszending Indonesië Sterke vrouwen Papoea

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

Tweede collecte Onderhoud orgels en gebouwen

8 november PKN JOP jeugdwerk Nederland

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

15 november Oiko Credit

Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een waardig bestaan op te bouwen.
Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We focussen op de volgende drie sectoren: Microkrediet: we geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zelf een bestaan op te bouwen.
Landbouw:voor boeren is het vaak moeilijk om krediet te krijgen. Daarom financiert oikocrediet boeren en landbouwcoöperaties. Fairtraide is daarbij belangrijk. Dit draagt bij aan een betere prijs voor boeren.
Duurzame energie: we investeren in kleinschalige energieprojecten grote sociale impact. Dat doen we in landen waar toegang tot betaalbare en schone energie slecht is.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

22 november PKN Pastoraat Nederland

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

29 november KIA Kinderen in de knel Oekraïne

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

Deurcollecte Dorcas

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.
Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.
Als u de online diensten volgt kunt u aan de diaconie geven via de QR-code, of op het bankrekeningnummer van de diaconie. Wilt u aan de kerk geven dan kunt u geld storten op de bankrekening van de kerk. Beide rekeningnummers vind u op de laatste bladzijde van de Paperclip.

Collecten  December 2020

Inzameling voor de Voedselbank: dinsdag 15 december koffiemelk.

Het is nog niet mogelijk om een inzameling voor de voedselbank in de kerk te houden. Daarom willen we u vragen om op dinsdagavond 15 december tussen 19.00 en 20.00 uur koffiemelk voor de voedselbank te brengen naar de GKv. Ingang aan de Achtervalge. Als u niet in het gebouw wilt mag u het ook buiten neer zetten.
Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?
De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

6 december KIA Kinderen in de knel Nederland

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

13 december Zeemanshuis Eemshaven

Aanbieden van een huis ver weg van huis

Met speciale dank aan de inzet van vrijwilligers is de Seafarers Mission dagelijks geopend. Elke avond zijn er vrijwilligers er voor je. Vrijwilligers staan altijd voor je klaar en zijn altijd beschikbaar voor een praatje of om je te helpen met allerlei dingen. Ze kunnen je zelfs van je schip ophalen of je terugbrengen naar je schip. De Seafarers-missie Eemshaven is een vrijwillige organisatie die wordt aangestuurd door bijna 35 vrijwilligers uit de gehele regio. Zij zijn de drijvende kracht achter de Sea-farers missie in het bestaansrecht. Rond het jaar bezoeken bijna 10.000 zeevaarders van over de hele wereld de missie, gevestigd in Eemshaven, om contact te maken met hun geliefden, een kopje koffie te drinken of gewoon om te ontspannen

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

20 december Missionair Nederland Daarom kerst

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Chiristus, met ons mee te beleven.
Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

24 december Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

25 december Kinderen in de knel wereldwijd Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een beter plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!!

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

27 december Leger des Heils

Het leger des Heils staat bekend als een organisatie die er voor iedereen is en iedereen ongeacht geloof ras en overtuiging helpt. De reden voor deze levenshouding staat in de Bijbel: “Heb de Heer , uw God, lief met heel uw hart,en met heel uw ziel en met heel uw verstand” Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Deur collecte War Child

Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig.Dat zien wij elke dag. Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van kinderen. Ze hebben een oma, een ouder of beste vriendje verloren. Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, waardoor het moeilijk is om mensen te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen.
Een kind uit de oorlog halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. Wij weten hoe dat moet. Uit ervaring én uit onderzoek. We sluiten aan bij de leefwereld van kinderen. Zingend, spelend en dansend stimuleren wij hun veerkracht. En we werken met ouders, leerkrachten en gemeenschappen. Wie die specialistische steun geeft? Dat maakt ons niet uit. Áls het maar gebeurt, en goed. Daarom delen wij onze expertise. Op het gebied van psychosociale zorg, onderwijs en bescherming.

31 december Eye Care Foundation

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Wereldwijd zijn er 285 miljoen mensen met een visuele handicap. 39 miljoen van deze mensen zijn blind, 246 miljoen mensen zijn slechtziend. Maar liefst 90% van de mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland. In ontwikkelingslanden leidt blindheid tot grote economische en sociale problemen. Blinde mensen kunnen doorgaans zelf niet meer werken en zijn afhankelijk van familieleden en vrienden. 80% is te voorkomen of te genezen; bijvoorbeeld door een staaroperatie of een goed bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn. Eye Care Foundation is een niet-gebonden stichting (zonder overheidssteun) die een bijdrage wil leveren aan de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Daarnaast wil de stichting bijdragen aan de bewustwording in Nederland over de problematiek van onnodige blindheid en slechtziendheid.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

3 januari 2021 TEAR

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Van de diaconie

Zaterdag 7 november was er een inzameling voor de voedselbank. Vele levensmiddelen, wasmiddel en toiletartikelen zijn er gebracht. Fijn dat er zoveel is gebracht! 
Woensdag 11 november zijn er plantjes en twee sinaasappelkistjes met fruit naar het Zonnehuis gebracht.

Voor 8 december staat er nog een Schuif aan tafel gepland, helaas gaat dit niet door.

De diaconie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
terug