Collecten

Collecten

Collectes 2021

6 juni Wereld Diaconaat Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Als u de online diensten volgt kunt u aan de diaconie geven via de QR-code, wilt u aan de kerk geven dan kunt u geld storten op de bankrekening van de kerk. De rekeningnummers staan achter in de Paperclip.

 

Inzameling voor de Voedselbank suiker op dinsdag 15 juni

Voor de voedselbank houden we een inzameling op dinsdagavond 15 juni tussen 19.00 en 20.00 uur bij de GKv. Ingang aan de Achtervalge. Als u het gebouw niet in wilt mag u het ook buiten neer zetten. Graag ontvangen we deze maand suiker. Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

13 juni Missionair werk

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag.

Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren.Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

20 juni Wereldvluchtelingendag Noodhulp Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen, Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Kongo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

27 juni TEAR

Tearfund helpt mensen zelf opstaan uit armoede en onrecht. Wij geloven dat het uitbannen van armoede en onrecht begint met het herstel van relaties: met God, met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft.

Tearfund helpt mensen om zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Dat is in één zin wat we doen. Het doel – het uitbannen van armoede en onrecht – komt rechtstreeks uit ons missiestatement: We maken Gods levensveranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen. In die missie komt ook naar voren dat we ons werk doen, omdat we geloven in een God die ieder mens leven wil geven. Daarom helpen we mensen, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie.

Het begint altijd bij de eigen dromen en plannen van mensen. Tearfund moedigt hen aan deze met eigen middelen waar te maken en ondersteunt daarbij. Zelfvertrouwen laten groeien en mensen weer de regie geven: het werkt, en het is typisch Tearfund.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

Deurcollecte Amcha

AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het nazi-regime (1933 -1945).

Verhaal van een overlevende Aaron (1933).

Ons gezin, vader, moeder, mijn broer en ik woonden in een getto in de Oekraïne. In 1941 werd mijn vader afgevoerd door de nazi’s. Steeds meer familie en bekenden om mij heen verdwenen. Ten einde raad liet moeder mij onderduiken bij Erica, die in een bordeel werkte. Zij verstopte mij in een hok achter haar kamer. Het kwam er niet van mijn huiswerk te doen; en ik had het moeder nog zo beloofd. Erica was goed voor mij, erg zorgzaam. Een godswonder ik overleefde de Sjoa. Met een kindertransport ging ik naar Palestina. Het afscheid van Erica viel me zwaar. In 1948 bereikte ik mijn nieuwe land en werd ondergebracht in een kinderdorp. Nog een wonder: ik vond mijn vader terug. Met veel moeite leerde ik het Hebreeuws. Na school en dienstplicht kwam ik te werken bij een krant. Nu woon ik in Tel Aviv. Steeds vaker komen die herinneringen aan vroeger terug en slaat een panische angst toe. Dat had ik niet eerder meegemaakt.

 

Voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank afwasmiddel op dinsdag 20 juli en op 17 augustus allesreiniger

Voor de voedselbank houden we een inzameling op de dinsdagavonden 20 juli en op 17 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur bij de GKv. Ingang aan de Achtervalge. Als u het gebouw niet in wilt mag u het ook buiten neer zetten. Graag ontvangen we in juli afwasmiddel en in augustus allesreiniger.

Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

4 juli Binnenlands Diaconaat

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaatjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

11 juli World Servants

World Servants biedt jongeren een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met onze werkvakanties willen we namelijk bereiken dat: Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of kliniek helpen we de mensen zich verder te ontwikkelen. World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd om te dienen. Omdat het geloof in Hem het fundament is van ons werk, willen wij zoveel mogelijk mensen laten ervaren dat iedereen kan dienen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden. Jaarlijks gaan er 800 à 900 mensen uit heel Nederland met ons op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Onze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Onze lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de door jouw gebouwde kliniek. Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de bevolking in het buitenland maakt diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij. Wij bereiden de projecten voor, zorgen voor goede begeleiding tijdens het project en blijven na het project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

18 juli Mercy ships

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

Gespleten lippen en verhemeltes en gezichtstumoren in allerlei groottes komen in ontwikkelingslanden vaak voor. Door gebrek aan goede medische zorg en door ondervoeding kunnen eenvoudig behandelbare aandoeningen grote afmetingen aannemen wanneer er niets aan wordt gedaan. Daarom voert Mercy Ships mond-, kaak- en aangezichtschirurgie uit. Bij reconstructieve plastische chirurgie worden mensen met brandwonden geholpen, door het losmaken van vergroeiingen door het littekenweefsel en door het terugbrengen van de functie, voor zover dat mogelijk is. Maar ook worden door middel van deze chirurgie niet-kwaadaardige tumoren en andere uitgroeiingen verwijderd. Hernia’s en opgezwollen schildklieren komen vaak voor bij volwassenen en

kinderen in ontwikkelingslanden. Kinderen kunnen hierdoor niet naar school gaan en volwassenen kunnen vaak niet werken. In de meeste gevallenkan een relatief eenvoudige operatie deze levens veranderen. Mercy Ships biedt deze algemene operaties gratis aan.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

25 juli Hart voor kinderen

Hart voor kinderen werkt het liefst vanuit het zorgmodel van gezinssponsoring, omdat de familei en het gezinsleven de hoeksteen van de samenleving is. Ons uitgangspunt daarbij is het stichten van nieuwe gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap waartoe het kind behoort. Ons zorgmodel bestaat uit het samenvoegen van vijf of zes kinderen (Zuid-Afrika) of twaalf (Haïti) kinderen met een pleegmoeder, en soms een vader, die samen een nieuw gezin vormen. De pleegmoeder of-ouders van zo’n gezin worden ondersteund door professionals uit de gezondheids- en kinderzorg. Voor de beste uitvoering van deze hulpverlening, werken we samen met partnerorganisaties ter plekke.

Niet in alle landen is ons zorgmodel (het stichten van een gezin mogelijk). Dat is het geval in Oeganda. Daar doen wij aan kindsponsoring: het kind wordt gesponsord om naar een kostschool te gaan. In Oeganda is een moeder heel erg gelukkig als één of het liefst al haar kinderen naar een school kunnen Daarom proberen we in Oeganda zoveel mogelijk kinderennaar een kostschool te sturen. Daar krijgen ze, in tegenstelling tot thuis, drie maaltijden per dag, een bed, kleding, liefde en als dat nodig is medische zorg.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

Deurcollecte Camping Appie Wijma Opende

Ik word gestuurd door de Baas van boven. God mag je vragen, danken en vertrouwen

Op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor een flink aantal mensen is een weekje luieren voor de tent of caravan financieel gezien niet haalbaar. Appie Wijma uit Opende, eigenaar van de voedseltuin Tuuntje heeft daar wat op bedacht.

Het idee voor de camping is ontstaan tijdens zijn werk voor Tuuntje. Wijma kweekt hier, samen met vrijwilligers, groenten en fruit voor voedselbanken in Groningen. „Het is een werk-, leer- en ontmoetingsplek voor mensen die eenzaam zijn, of op een andere manier niet goed in hun vel zitten. Deze mensen hebben vaak weinig te besteden en kunnen daarom soms niet op vakantie. Ze kunnen terecht bij de vakantiebank, maar daar moeten heel veel gegevens worden gecontroleerd. Mensen moeten dan als het ware met de billen bloot en dan hebben ze vaak net zo lief geen vakantie. Ik controleer daarom ook niets. Gezinnen kunnen zich gewoon aanmelden voor een vakantie van een week.” De camping heet Polemonium, wat Jacobsladder betekent. „Sta je door zorgen op de onderste ladder, dan kun je alleen maar naar boven”, legt Wijma uit. „Met de camping wil ik mensen daar een handje bij helpen. Mensen die trouwens bovenaan de ladder staan, kunnen best een trede naar beneden. Dan hebben ze het nog goed.” Zo komen verschillende mensen elkaar tegemoet. En dat is al te zien aan het aantal goederen dat is binnengekomen voor de camping.

 

1 augustus Stichting Opkikker

Stel dat je te horen krijgt dat jouw kind ernstig ziek is… Dat heeft impact op je héle gezin. Dan is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt superbelangrijk. Precies dat is wat wij doen: lichtpuntjes bieden, zodat zo’n gezin weer de kracht vindt om door te gaan.

Hoe een brommer alles in gang zette…

Begin jaren negentig werd Mario, het neefje van Ruud Sliphorst ernstig ziek. De vooruitzichten waren slecht: zijn 16e verjaardag zou hij niet gaan halen. Stoer rondscheuren op een brommer: het zou er nooit van komen. Om de hartenwens van Mario toch in vervulling te laten gaan, regelden zijn familie voor hem een ritje op een stoere brommer. Ruud mocht bij hem achterop. De politie van het dorp was ingelicht en kneep die middag een oogje dicht. Het intense plezier van de jongen en zijn stralende lach die dag maakte op Ruud een onuitwisbare indruk. Dit gunde hij alle zieke kinderen.

En zo zat hij met een aantal gelijkgestemden in 1995 aan tafel bij het AMC om voor andere patiëntjes een soortgelijke, onvergetelijke ervaring te organiseren. Stichting Opkikker was een feit en de eerste

van vele Opkikkerdagen vond plaats. Inmiddels wordt Ruud ondersteund door een hecht team en honderden vrijwilligers: een ware keten van kracht die ervoor zorgt dat gezinnen met een ziek kind even onbezorgd plezier hebben.

Samen helpen we bij Stichting Opkikker elk jaar op deze manier zo’n 2000 gezinnen. Maar het voelt eigenlijk alsof we net zijn begonnen! Het is onze passie die ervoor zorgt dat we doorgaan tot we een verschil kunnen maken in het leven van alle gezinnen in Nederland met een langdurig ziek kind.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

8 augustus Wycliff Ethiopië

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel in zijn eigen taal. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe zijn gericht op: taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het gebruiken van de Bijbel. Dankzij gebed en giften zijn we wereldwijd betrokken bij ongeveer 50 projecten. We dienen de lokale kerk en vertaalorganisaties met geld, gebed en expertise; lokale teams doen het vertaalwerk. Zo nodig worden zij versterkt door Wycliffe veldmedewerkers. We streven naar de beste kwaliteit, het meest optimale vertaalproces én maximale betrokkenheid van de lokale bevolking met maar één doel: de vertaalde Bijbel wordt intensief gebruikt.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

15 augustus Zending Pakistan

Versterk de kerk in Pakistan Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

22 augustus 3 x M

Het evangelie mag niet in elk land vrij verspreid worden. 3xM kijkt naar mogelijkheden om het evangelie toch in deze landen te kunnen brengen. Daarbij ligt de focus op het zogenaamde “10/40-window”.

Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe arm ook, een televisie en smartphone te vinden. Daarom verspreidt 3xM het evangelie via televisieprogramma’s en internetuitzendingen. Door deze programma’s brengen we mensen in contact met het evangelie. We laten ze zien wat het christelijk geloof in het dagelijkse leven betekent. We willen daar actief zijn waar nog geen christelijke televisie is. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 15 : 20: “maar ik heb er eeb eer in gesteld het evangelie niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen”.

Het unieke van 3xM is de samenwerking met lokale partners in de landen waar we werken. Met hen kiezen we belangrijke sociale onderwerpen die we in de programma’s centraal stellen.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

29 augustus Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Deurcollecte Liudger stichting

Ientied wer ien maai 1989 n stichten opricht mit t doul: de belangstelling voor- de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (art. 2 stichtingacte)

Ain van belangriekste waarkzoamheden van Liudgerstichten is aarbaid van de verschillende kemizzies en waarkplougen te regeln. Ook worden der mit mitwaarken of onder verantwoordelkhaid van stichten ale weken Grunneger dainsten holden, om en bie 60 tot 70 ien t joar

Stichten onderholdt contact mit kerken ien Oost-Vraislaand, Duutslaand. Ook mit t SONT, Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied, wordt verslag holden. De deur t SONT en kemizzie Streektaal en Religie van t Staringinstituut in Doetinchem joarlieks organiseerde vertoalersdag ien Lievelde, wordt altied deur n stuk of wat lu van stichten bezöcht.

 

5 september KiA Wereld diaconaat Ghana

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

Giro555

Samen in actie tegen corona

Enige tijd geleden is het landelijke gironummer 555 open gegaan. Deze keer is de opbrengst voor : Samen in actie tegen corona.

Het coronavirus eist in India een recordaantal zieken en doden en ook in Nepal lijkt een ramp niet te voorkomen. Ook in landen in Afrika en andere kwetsbare delen van de wereld spant het erom.

Om mensenlevens te redden, moeten we nú handelen. We komen alleen uit deze crisis door zo snel mogelijk en zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Bovendien hebben India, Nepal en andere landen direct ondersteuning van hun gezondheidszorg en medische hulp voor coronapatiënten nodig. De diaconie heeft gemeend een gift van 250 euro te moeten geven.

Wilt u ook een gift geven dan kunt u zelf een bedrag overmaken op giro 555.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
terug