Collecten

Collecten

Collecten 2021

1 augustus Stichting Opkikker

Stel dat je te horen krijgt dat jouw kind ernstig ziek is… Dat heeft impact op je héle gezin. Dan is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt superbelangrijk. Precies dat is wat wij doen: lichtpuntjes bieden, zodat zo’n gezin weer de kracht vindt om door te gaan.

Hoe een brommer alles in gang zette…

Begin jaren negentig werd Mario, het neefje van Ruud Sliphorst ernstig ziek. De vooruitzichten waren slecht: zijn 16e verjaardag zou hij niet gaan halen. Stoer rondscheuren op een brommer: het zou er nooit van komen. Om de hartenwens van Mario toch in vervulling te laten gaan, regelden zijn familie voor hem een ritje op een stoere brommer. Ruud mocht bij hem achterop. De politie van het dorp was ingelicht en kneep die middag een oogje dicht. Het intense plezier van de jongen en zijn stralende lach die dag maakte op Ruud een onuitwisbare indruk. Dit gunde hij alle zieke kinderen.

En zo zat hij met een aantal gelijkgestemden in 1995 aan tafel bij het AMC om voor andere patiëntjes een soortgelijke, onvergetelijke ervaring te organiseren. Stichting Opkikker was een feit en de eerste

van vele Opkikkerdagen vond plaats. Inmiddels wordt Ruud ondersteund door een hecht team en honderden vrijwilligers: een ware keten van kracht die ervoor zorgt dat gezinnen met een ziek kind even onbezorgd plezier hebben.

Samen helpen we bij Stichting Opkikker elk jaar op deze manier zo’n 2000 gezinnen. Maar het voelt eigenlijk alsof we net zijn begonnen! Het is onze passie die ervoor zorgt dat we doorgaan tot we een verschil kunnen maken in het leven van alle gezinnen in Nederland met een langdurig ziek kind.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

8 augustus Wycliff Ethiopië

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel in zijn eigen taal. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe zijn gericht op: taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het gebruiken van de Bijbel. Dankzij gebed en giften zijn we wereldwijd betrokken bij ongeveer 50 projecten. We dienen de lokale kerk en vertaalorganisaties met geld, gebed en expertise; lokale teams doen het vertaalwerk. Zo nodig worden zij versterkt door Wycliffe veldmedewerkers. We streven naar de beste kwaliteit, het meest optimale vertaalproces én maximale betrokkenheid van de lokale bevolking met maar één doel: de vertaalde Bijbel wordt intensief gebruikt.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

15 augustus Zending Pakistan

Versterk de kerk in Pakistan Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

22 augustus 3 x M

Het evangelie mag niet in elk land vrij verspreid worden. 3xM kijkt naar mogelijkheden om het evangelie toch in deze landen te kunnen brengen. Daarbij ligt de focus op het zogenaamde “10/40-window”.

Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe arm ook, een televisie en smartphone te vinden. Daarom verspreidt 3xM het evangelie via televisieprogramma’s en internetuitzendingen. Door deze programma’s brengen we mensen in contact met het evangelie. We laten ze zien wat het christelijk geloof in het dagelijkse leven betekent. We willen daar actief zijn waar nog geen christelijke televisie is. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 15 : 20: “maar ik heb er eeb eer in gesteld het evangelie niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen”.

Het unieke van 3xM is de samenwerking met lokale partners in de landen waar we werken. Met hen kiezen we belangrijke sociale onderwerpen die we in de programma’s centraal stellen.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

29 augustus Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Deurcollecte Liudger stichting

Ientied wer ien maai 1989 n stichten opricht mit t doul: de belangstelling voor- de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (art. 2 stichtingacte)

Ain van belangriekste waarkzoamheden van Liudgerstichten is aarbaid van de verschillende kemizzies en waarkplougen te regeln. Ook worden der mit mitwaarken of onder verantwoordelkhaid van stichten ale weken Grunneger dainsten holden, om en bie 60 tot 70 ien t joar

Stichten onderholdt contact mit kerken ien Oost-Vraislaand, Duutslaand. Ook mit t SONT, Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied, wordt verslag holden. De deur t SONT en kemizzie Streektaal en Religie van t Staringinstituut in Doetinchem joarlieks organiseerde vertoalersdag ien Lievelde, wordt altied deur n stuk of wat lu van stichten bezöcht.

Giro555

Samen in actie tegen corona

Enige tijd geleden is het landelijke gironummer 555 open gegaan. Deze keer is de opbrengst voor : Samen in actie tegen corona.

Het coronavirus eist in India een recordaantal zieken en doden en ook in Nepal lijkt een ramp niet te voorkomen. Ook in landen in Afrika en andere kwetsbare delen van de wereld spant het erom.

Om mensenlevens te redden, moeten we nú handelen. We komen alleen uit deze crisis door zo snel mogelijk en zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Bovendien hebben India, Nepal en andere landen direct ondersteuning van hun gezondheidszorg en medische hulp voor coronapatiënten nodig. De diaconie heeft gemeend een gift van 250 euro te moeten geven.

Wilt u ook een gift geven dan kunt u zelf een bedrag overmaken op giro 555.

Voedselbank.
Voor de voedselbank houden we een inzameling op dinsdagavond 21 september tussen 19.00 en 20.00 uur bij de GKv. Ingang aan de Achtervalge. Als u het gebouw niet in wilt mag u het ook buiten neer zetten. Graag ontvangen we wasmiddel. 
Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?                                                                                       
De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

5 september KiA Wereld diaconaat Ghana

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

Tentdienst Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

 

12 september Misssionair werk Kliederkerk

De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

19 september Zending Syrië

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

26 september Zending Israël / Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een

Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Deurcollecte Lilianefonds

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.

oktober 2021

Voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank aardappelpuree op dinsdag 19 oktober

Voor de voedselbank houden we een inzameling op dinsdagavond 19 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur bij de GKv. Ingang aan de Achtervalge. Als u het gebouw niet in wilt mag u het ook buiten neer zetten. Graag ontvangen we aardappelpuree.

Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

Tijdens de oogstdienst, van 7 november, houden we een grote inzameling voor de voedselbank. In de Paperclip van november kunt u hier meer over lezen.

 

3 oktober Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

10 oktober Jong Protestant geloofsopvoeding

Opvoeden doe je niet alleen

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

17 oktober Wereld diaconaat Kameroen

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan deze kerk doen met uw steun?

● Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.

● Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.

● Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

24 oktober Oiko credit

Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een waardig bestaan op te bouwen.

Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Oikocredit spoort iedereen aan om verantwoord te beleggen. Hiermee kunnen we samen het leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam verbeteren.

De juiste balans tussen people, planet en profit is daarbij van groot belang. Oikocredit houdt bij haar investeringen rekening met sociale, milieu- en economische resultaten..

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

31 oktober Wereld diaconaat Indonesië

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.

Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig oplevert.

Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.

Deur collecte Stichting wensambulance

Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo'n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Wensambulance Noord Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

7 november Najaarszending Guatemala

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
terug