PKN
Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer
 

Wat wordt er betaald van Kerkbalans - 3 voorbeelden
Eerder deze week schreven we het artikel ’Kerkbalans voor dummies’. Maar wat kan er allemaal gedaan worden met het geld van Kerkbalans? Hier leest u een paar voorbeelden die voor zichzelf spreken.

Eenzaamheid bestrijden
Weet u wie die zieke vrouw bezoekt als ze niet meer in de kerk zit zondag? Pastoraat is een minder zichtbare taak maar zeker een belangrijk onderdeel van het predikantenwerk. Bezoek aan huis, bezoek in het ziekenhuis, uw moeder kan niet meer naar de kerk komen, toch is ze een volwaardig lid van de gemeente. Ouderenbezoekwerk kan veel tijd in beslag nemen maar is een hele waardevolle manier om ouderen te ondersteunen. Uw predikant heeft het er vaak drukker mee dan je zou verwachten. Het oudere gemeentelid is het waard dat er naar hem/haar vanuit de kerk wordt omgezien. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door de Actie Kerkbalans, want met de opbrengst daarvan wordt de predikant bekostigd.'

Gert den Boef, ouderenpastor, vertelt: “Ontmoeting is de hoofdzaak, even een kopje koffie komen drinken. Des te ouder mensen zijn, des te meer ze het bezoek meestal waarderen. De eenzaamheid wordt groter, mensen om hen heen vallen weg. Met de dame of heer die hen vaak al jaren bezoekt, kunnen ze hun verdriet delen dat er weer een broer is overleden en dat ze als enige over zijn van een gezin van twaalf.” Lees hier het hele interview.

Actieve jongeren
Weet u hoe het komt dat de jonge mensen zo betrokken zijn bij de kerk? Het jongerenwerk is helaas niet in elke gemeente even bloeiend. Veel ouders worstelen met de vraag: Hoe betrekken we onze tieners bij de kerk? Daar gaat veel tijd in zitten terwijl jonge ouders het al zo druk hebben. En de predikant dan? Ook de werkdruk van predikanten is erg hoog, zo blijkt uit onderzoek van de Open Universiteit. De klacht die het vaakst geuit wordt, is het gevoel niet toe te komen aan zaken die erg belangrijk zijn en moeten gebeuren, zoals huisbezoeken, therapeutische gesprekken en mensen motiveren tot vrijwilligerswerk. Van predikanten wordt verwacht dat ze altijd beschikbaar zijn. Met de inkomsten uit Kerkbalans kan een gemeente een kerkelijk werker aannemen die kan meedenken met de gemeente en verdiepende geloofsactiviteiten kan begeleiden voor jongeren. Ook kan een jongerenwerker de werkdruk van een predikant verlichten door bijvoorbeeld de catechese te verzorgen.

Een jongerenwerker kan ook betekenisvol zijn voor jongeren in de omgeving van de kerk. Jongerenwerker Robert van Loenen van Pioniersplek Lifewirez vertelt: ´Lifewirez betekent levensdraad. We helpen jongeren de rode draad van hun leven te ontdekken. Deze rode draad zijn antwoorden op levensvragen. Voor ons is Jezus dit antwoord.´ Lees hier het hele interview.

Er lekker warm bijzitten
Weet u wat het kost om een oud gebouw te verwarmen? Vroeger zaten we met dikke jassen aan te rillen in de winter. Als je geluk had, kon je een stoof meenemen. Dat is zo´n klein houten kistje waar gloeiende kooltjes in gedaan werden. Lekker je voeten er bovenop en je hield het wel warm tijdens een lange preek. Nu hebben we natuurlijk verwarming. Maar wat kost het om een oud, soms wel eeuwenoud, gebouw te verwarmen?

Robert den Ouden van KerkStroom vertelt: ´Een gemiddeld grote kerk verbruikt ongeveer 8000 tot 10.000 kuub gas per jaar om je warm te houden. Dit kost omgerekend 18 tot 20 euro per lid van de gemeente.´Kijk ook eens op groenekerken.nl om nog meer rekenvoorbeelden te zien.

> Lees ook: Kerkbalans voor dummies

 »lees verder»

 

De dankbare zeeman
Hij zou voorgoed wegvaren, de rest van zijn leven slijten in het paradijs. Maar zeezeiler Henk de Velde kwam terug. Op zijn boot in Kampen praat hij met de Amsterdamse dominees Rob Visser en Paul Visser. Over zijn leven op zee, alleenzijn en dankbaarheid. En over dé weg, die niet bestaat.

Op het grasveld bij het kleine jachthaventje discussiëren de predikanten over de foto. Ze vinden het niets, het idee om in toga op de foto te gaan. “Zo cliché”, zeggen ze. Paul Visser en Rob Visser komen nu even geen boodschap verkondigen. “Zullen we de rollen dan omdraaien?”, grapt Henk de Velde. “Dan trek ik een toga aan.”

De man die zes keer om de wereld zeilde, een zoon kreeg op Paaseiland, een kameraad verloor aan de zee en daar zelf ook bijna het leven liet, had namelijk best een prediker kunnen zijn. Tijdens lezingen over zijn zeiltochten, in zijn boeken: altijd noemt hij de naam van God wel een keer. “Over God kun je het altijd hebben, zeker bij natuurliefhebbers.”

Mooi, vindt Paul Visser. Hij denkt aan het bijbelboek Psalmen: “Daar zijn mensen soms ook onder de indruk van de majesteit van God in de natuur. De donder, de bliksem, de overvloed.” Henk glimlacht. “Ja, ik zou daar ook van kunnen zingen. Ik weet wat regen is, hoe kou voelt, wat ijs kan doen.”

Zeewater drinken

Zijn boot, de Solitario, ligt in Kampen, vlak bij zijn geboortegrond IJsselmuiden. Als ze met z’n drieën aan tafel zitten in de stuurhut, rekent De Velde uit hoe lang hij vanaf zijn 15e in een huis heeft gewoond: maar drie jaar. Verder altijd op de boot of in een caravan. Hij is nu 68 en vaart nog steeds regelmatig uit. Naar Spitsbergen, naar Spanje.

Het klinkt avontuurlijk, zo’n leven op zee. Maar wat als het stormt, echt hárd stormt? Dat lijkt Rob Visser “vreeswekkend”. Ook Paul Visser geeft toe: hij zou “doodsbenauwd” zijn. Ze slaan elkaar lachend op de schouder als ze dit erkennen, maar hangen aan zijn lippen als Henk vertelt over zijn leven op zee. Hoe hij onderweg zijn geld verdiende, hoe hij vroeger alleen via brieven kon communiceren met thuis, hoe hij van vissers ver weg leerde dat een theelepeltje zeewater per dag heel gezond is.

De Velde’s zucht naar de weidsheid van de oceaan begon al toen hij een jongetje was. Hij las de atlas stuk, werd op zijn 15e lichtmatroos, en later kapitein. Hij wilde eerst verre landen zien. En toen hij eenmaal zeezeiler was, wilde hij vooral mijlen op zee maken.

“Wat heeft grote indruk op je gemaakt?”, vraagt Rob Visser. Daar hoeft Henk niet lang over na te denken: de eilandjes in Micronesië waar hij geweest is. “Ik was op plekken waar men geen geld kent. Mensen delen daar met elkaar, het bestaat écht. Ze leven vanuit het genoeg, ze vangen geen vis te veel. Heel anders dan hier: wij willen altijd maar meer.”

Paradijs

“Dat klinkt bijna als het paradijs”, vindt Paul Visser. “Dat was het ook”, beaamt De Velde. In 2007 was hij vertrokken naar deze eilandjes, met de bedoeling om daar voorgoed te blijven. Zijn zoon was volwassen en had een baan en een vriendin, die zou zich wel redden.

Maar zodra hij de haven van IJmuiden uitgevaren was, wist hij dat hij toch terug zou keren. 

Verder lezen? Het hele artikel vindt u in het nieuwe ledenmagazine, dat komende donderdag gelanceerd wordt tijdens de Avond vol Verhalen. Meld u hier gratis aan voor de avond, of bestel een gratis abonnement, dan ontvangt u het magazine zo snel mogelijk in de brievenbus.

 »lees verder»

 

Hoe is het eigenlijk met de stormlied-stickers?
‘O eeuwige Vader, sterk in macht’. Er zijn vast velen die dit lied gisteren - tijdens de storm - hebben geneuried of gezongen. Kerkliederen komen vaak onverwacht en onbewust in het hart en hoofd op. De woorden bieden troost of vertrouwen in de desbetreffende situatie.

Onmisbaar lied

Er is iets bijzonders met dit lied aan de hand. Weet u het nog? Zo’n drie jaar geleden kopte deze site ‘Stormlied op stickers’. De Zeemanscentrale had stickers gemaakt met de tekst van het lied ‘O eeuwige Vader, sterk in Macht’. Het lied stond namelijk - tot verdriet van velen - niet in het nieuwe Liedboek. De stickers passen precies aan de binnenkant van de kaft van het nieuwe Liedboek.

Door de grote storm van donderdag 18 januari vroeg de redactie van ProtestantseKerk.nl zich opeens af hoe het sinds dat bericht met de stormlied-stickers is gegaan. We bellen met Wim van Til van de Zeemanscentrale. “In korte tijd werden er 12.500 stickers besteld”, vertelt Wim enthousiast. “En tot op de dag van vandaag druppelen de aanvragen binnen.”

Roept emoties op

Wim vertelt over een gepensioneerde lerares van de huishoudschool op Urk waarvan de leerlingen op stormachtige ochtenden vroegen om dit lied als opening van de dag te zingen. “Het waren hun vaders en broers die op zee zijn…”. De voormalige juf kon het lied niet missen in haar liedboek en bestelde de sticker.

Wim: “Het is een lied dat veel emoties oproept. Mensen vertellen ons dat het gezongen is op de begrafenis van vader of moeder. En ook tijdens kerkdiensten van het koopvaardijpastoraat wordt dit lied nog altijd uit volle borst door de mensen die leven op zee gezongen.”

De stickers zijn nog steeds beschikbaar bij de Nederlandse Zeemanscentrale. Stuur een mailtje naar contact@nederlandsezeemanscentrale.nl  en ontvang de stickers gratis.

 »lees verder»

 

Kerkbalans voor dummies
Geloof is gratis, de kerk niet. Het had de slogan van de Actie Kerkbalans kunnen zijn.

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al.

Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente en haar omgeving, etcetera etcetera. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Wat is Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Dit kan een eenmalige gift of een maandelijkse gift zijn.

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar het beleid op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Dat is per gemeente verschillend, maar voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland gaat het om een totaalbedrag van 172 miljoen.

Waar wordt dit geld aan besteed?
Ook dit is per gemeente verschillend. Gemiddeld is het meeste geld bestemd voor allerlei belangrijke plaatselijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, catechese en toerusting. En om dat mogelijk te maken is er geld nodig voor een gebouw en wordt het salaris van de predikant betaald. Hoe dan ook bepaalt de Actie Kerkbalans 80 procent van de inkomsten van een plaatselijke gemeente, en daarmee de mogelijkheden om actief te zijn. Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals de opbrengst van collecten.

Er gaat toch ook een deel van het geld naar ‘Utrecht’?
Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

Is iedere euro van belang?
Ja, iedere euro is van belang. Vraag dus echt iedereen om een bijdrage. Hoe groot of klein ook. Het is algemeen bekend dat hoe jonger men is, hoe minder men geeft aan de Actie Kerkbalans. Het is dus goed om jongeren (vanaf een jaar of zestien) al bewust te maken van het feit dat de kerk geld kost. Leer ze dit door ze vanaf een bepaalde leeftijd om een klein bedrag te vragen.
Ook niet-leden kunt u vragen om mee te betalen aan de Actie Kerkbalans. Positioneer de kerk als concertlocatie of als onmisbaar voor het dorpsgezicht. Het kan verrassende resultaten opleveren. Zoals bijvoorbeeld in Markelo.

Hoe en wanneer gaat de actie Kerkbalans van start?
Op 20 januari 2018 begint de actie en gaat deze in vrijwel al onze gemeenten van start. Veel gemeenten luiden de klok of organiseren een andersoortig startmoment.
Het landelijke startmoment vindt plaats in Baarn. In de live uitzending onder leiding van Leo Fijen wordt contact gelegd met verschillende kerken door heel Nederland om zo alle organiserende en onmisbare vrijwilligers te laten ervaren dat iedereen samen in actie komt voor Kerkbalans.
Thuis meekijken kan natuurlijk ook, op de eigen computer, tablet of telefoon. De uitzending begint om 12.15 uur en is te zien via:
Het Facebookaccount van Actie Kerkbalans
Het YouTubeaccount van Actie Kerkbalans

 »lees verder»

 

Vijf Marokkaanse vrouwen en een dominee
Zes Nederlanders. Zes vrouwen. Zes moeders. Vijf moslims en één christen.

Het moet een bijzonder plaatje zijn geweest daar in de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch. Zes vrouwen - rond de preekstoel - met elkaar in gesprek over het moederschap en geloof. Een deel van dit gesprek wordt uitgezonden op televisie in het programma 'Groeten uit Holland'.

In deze serie gaan vijf eerste generatie Marokkaanse vrouwen met elkaar op stap om Nederlanders te ontmoeten en Nederland te ontdekken. Habiba, Farida, Fatima, Halima en Khadija komen tijdens die ontdekkingstocht onder andere ds. Erica Scheenstra van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch tegen. Voor de vijf vrouwen was dit volgens ds. Scheenstra een verrassende ontmoeting, want “de moeders dachten dat Nederlanders niet geloven”.

Ds. Scheenstra: “Ik vond het een mooie ontmoeting, omdat het wederzijds respect voelbaar was. Dat ik in hun ogen 'de baas' van de kerk was, vonden ze vreemd, maar toen we elkaar konden vertellen wat ons ten diepste bezighoudt, vielen de verschillen weg. Ze zagen: zij is ook moeder. Zij leest in een ander boek. Maar als opdracht uit onze heilige boeken zoeken wij allemaal naar een wereld waarin we liefdevol, met eerbied en respect met elkaar omgaan.

Bekijk deze uitzending van 'Groeten uit Holland' online (woensdag 17 januari)

 

 »lees verder»

 

“Ben ik niet te jong?” - Nieuwe ambtsdragers in beeld
In het hele land worden deze maand nieuwe ambtsdragers bevestigd. Zondag was het de beurt aan Grace Cyrus uit Amsterdam en Laurens van den Berg uit Ermelo. We vroegen hen: hoe word je eigenlijk ambtsdrager? En hoe bereid je je daarop voor?

Voor Laurens van den Berg (Hervormde Gemeente Ermelo) was het een verrassing toen de wijkouderling plotseling op de stoep stond. “Ik had er wel rekening mee gehouden dat de vraag om ouderling te worden een keer kon komen, maar had het nog niet zo snel verwacht; de meeste mensen in de kerkenraad zijn toch een stuk ouder dan ik ben. Er kwamen dan ook wel vragen bij me op: vinden de gemeenteleden me hier niet te jong voor? En: wat vraagt dit van mij en mijn gezin? Toch had ik wel gelijk het verlangen om het te gaan doen.”

Geroepen

Er volgen zeven dagen om te bidden en na te denken. “In die week heb ik gevraagd aan God: wat is Uw weg hierin? Ik geloof dat zo’n vraag niet zomaar naar je toekomt. Maar ik wilde wel graag dat God duidelijk zou maken - aan mij én aan mijn vrouw - dat dit echt Zijn weg was. En dat is in mijn ervaring ook gebeurd. Er kwam in die week namelijk maar liefst vier keer dezelfde Bijbeltekst langs: ‘Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’ (1 Thessalonicenzen 5:24). Dat sterkte me: ik mag het van God verwachten. Als God mij op de plek van ouderling wil gebruiken, dan is het goed.” Tijdens de bevestigingsdienst van afgelopen zondag kwamen de woorden uit Thessalonicenzen nogmaals langs. “Dat was heel bijzonder. En als tekst bij mijn bevestiging kreeg ik mee: ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen’ (Johannes 6:37).” Enthousiast: “Bij Jezus moeten we zijn; en dat mag ik weer doorgeven aan de mensen die ik ga ontmoeten.” 

Ark

Verderop in het land werd zondag ook Grace Cyrus (Lutherse Gemeente Amsterdam) als ouderling bevestigd. Zij volgde vooral de ‘praktische weg’. “Een tijd geleden was er een familiedienst, zoals elke maand. Tijdens die dienst werd benoemd dat de predikant graag met de jeugd naar een replica van de ark van Noach had willen gaan, maar dat er niemand was geweest om dit te regelen. Toen dacht ik: wacht eens even. Dat lijkt mij heel leuk om te doen! Dus toen ben ik op de dominee afgestapt.” De dominee grijpt het aanbod met beide handen aan. “Ze reageerde heel enthousiast, en vroeg me of ik ouderling wilde worden. En toen ze zag dat ik een financiële opleiding heb gedaan, bedacht ze dat ik misschien ook wel het financieel beheer op me kon nemen. Hoe dan ook: er is genoeg te doen, want we organiseren dit jaar van alles rondom The Passion, die dit jaar bij ons in de Bijlmer plaatsvindt.”

Vol vertrouwen

Wat Grace precies als ouderling gaat doen, wordt binnenkort afgestemd. “Dat mag pas na de bevestiging. Ik wist niet dat er zoveel officiële regels waren: zo kregen we van tevoren al een heel programma voor de dienst, met wat we moeten zeggen en wanneer we ons moeten omdraaien naar de gemeente om goedkeuring te krijgen. Het is formeler dan ik dacht, maar dat is denk ik ook wel goed.” Ze gaat het ambt van ouderling vol vertrouwen tegemoet. “Ik ga samenwerken met een leuke groep mensen, en vanuit de gemeente word ik goed ondersteund.” Ook Laurens ervaart dat zo. “Voorafgaand aan de bevestiging hebben we al een informatieavond gehad, en ik heb ouderlingen op bezoek gehad om samen te praten en te bidden. Als jonge ouderling krijg ik bovendien een mentor waar ik terecht kan met mijn vragen en waar ik dingen mee kan bespreken, wanneer dat nodig is. Fijn om zo goed te worden opgevangen!”

 

Net begonnen als ambtsdrager?

Lees op jop.nl ook het verhaal over kersverse jeugdouderlingen Henry van Beusekom (42) en Myriam Verhoef (40). “Waar heb je nu eigenlijk ‘ja’ op gezegd?” 

 »lees verder»

 

Opnieuw beginnen
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Misschien hebt u deze slogan de afgelopen tijd ook wel gehoord of gedacht.

Er spreekt iets uit van ‘ik ga het in 2018 beter doen dan in 2017.’ Misschien hebt u ook meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. In mijn woonplaats namen ruim 600 mensen een duik in de koude gemeentelijke waterplas. Het werd aangekondigd als hét nieuwjaarsevent: een vrolijk, fris en stoer begin van het nieuwe jaar. Het heeft wel iets van een doop, bedacht ik, zo’n nieuwjaarsduik. In het koude natuurwater spoel je het oude jaar af om schoon het nieuwe jaar in te gaan.

Opnieuw beginnen

De slogan en de nieuwjaarsduik: ze gaan in wezen allebei over ‘opnieuw beginnen’.
Dit thema staat ook centraal in deze Maand van de Spiritualiteit. Een mooi thema. Het raakt aan een diep verlangen naar een beter en mooier leven. Naar het opnieuw beginnen met een schone lei. Alleen: hoe doe je dat? Hoe begin je echt opnieuw? Verdampt de wens om het in een nieuw jaar beter te doen dan in het oude niet binnen de eerste dagen van januari? Is opnieuw beginnen sowieso wel mogelijk? Kan ik mijn karakter veranderen? Draag ik mijn verleden niet altijd met me mee? Neem ik mijzelf niet overal mee naar toe? Word ik niet bepaald door mijn DNA-structuur?

Bij de start van de Maand van de Spiritualiteit las ik een verhaal over een tiendaagse stilteretraite. Afgezonderd van de buitenwereld, mochten de deelnemers niet praten, lezen, muziek luisteren of oogcontact hebben. Alleen een gesprek met de meditatietrainer was toegestaan. Tien dagen waren de deelnemers in absolute stilte overgeleverd aan hun eigen gedachten. Een van de deelnemers erkende dat deze retraite haar hoofd ten slotte inderdaad leeg maakte, maar dat ze gedurende de week vooral moest denken aan seks en pizza’s. In de stilte werd ze hoofdzakelijk geobsedeerd door haar eigen natuurlijke verlangens.

Opnieuw beginnen. Hoe doe je dat? Niet door een stoere nieuwjaarsduik of door dagenlange stilte. Dat brengt je niet veel verder dan euforie over een barre prestatie of gedachten aan primaire menselijke verlangens. In deze Maand van de Spiritualiteit worden we opgeroepen om onszelf te herpakken en te vernieuwen. Om het leven eens compleet anders te benaderen.

Nikodemus

Mooi gezegd, maar hoe doe je dit? Ik moet denken aan het verhaal over Nikodemus, een vrome joodse man. Hoe keurig en correct zijn leven ook is, hij wil opnieuw beginnen. Op een nacht raakt hij in gesprek met een rabbi, die iets zegt wat hem niet meer loslaat: om opnieuw te beginnen moet je ‘opnieuw geboren worden’.

U hebt het goed, die rabbi was Jezus. Opnieuw beginnen is volgens Jezus niet iets dat je zelf voor elkaar kunt krijgen, maar iets dat aan je gebeurt. Net zoals geboren worden, je doet er zelf niets voor, het overkomt je.

Opnieuw beginnen door me te concentreren op mezelf en mijn prestaties is onbegonnen werk. Ik blijf draaien om mijn eigen as. Om opnieuw te beginnen is een ander nodig. God wiens liefde mij grond onder de voeten geeft. Jezus die mij roept Hem te volgen. Die medemens in wie God tot mij komt.

Wat een zegen dat opnieuw beginnen niet míjn prestatie is, maar een uitnodiging om elke dag opnieuw, als nieuw te beginnen. Als een door God geliefd mensenkind.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

In de maandelijkse rubriek 'Protestants perspectief' laat de scriba zijn licht schijnen op de actualiteit.

 »lees verder»

 

Praktische tips voor beginnelingen en ervaren ‘pastoraat-tijgers’
Wat moet je weten over pastoraat? Welke vaardigheden komen van pas? De hervormde gemeente 'De Brug' in Nieuweroord-Noordscheschut volgde de training pastoraat van de Protestantse Kerk. 'Een absolute aanrader!'

"In februari 2017 is in onze gemeenschap de training pastoraat gegeven. Een kleine twintig mensen, bestaande uit een aantal nieuw benoemde ouderlingen, ervaren ‘pastoraat-tijgers’ en bezoekbroeders en -zusters, zijn drie avonden bij elkaar geweest om o.l.v. trainster Marga Bloupot met elkaar te spreken en te leren over het pastoraat. In deze training wordt een basis gelegd voor pastoraal werk. Wat moet je weten en welke vaardigheden komen van pas? Er wordt een theoretische ondergrond gelegd, en telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je dit toe? Dat is dan ook precies wat ons als deelnemers het meest aangesproken heeft: de praktische insteek van deze training. Het geleerde is, mede door het vanuit de praktijk geschreven boekje “Pastoraat voor iedereen”, direct in de praktijk toe te passen. En daarbij maakt het niet uit of je al jarenlang actief bent in het pastoraat, of nog maar net komt kijken. Er was voor iedereen wat te halen/leren. Een absolute aanrader!"

Dhr. Goos Onvlee, Hervormde Gemeente ‘De Brug’ (Nieuweroord-Noordscheschut)

Wat zou u willen weten of kunnen om uw taak in de gemeente nog beter te vervullen? De Protestantse Kerk biedt trainingen over pastoraat, diaconaat, bestuur en leiderschap en jeugdwerk. Deze trainingen worden op maat in uw gemeente gegeven. Klik hier voor het complete aanbod!

 »lees verder»

 

Elf tips voor nieuwe ambtsdragers
Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Elf tips om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid.

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente. (Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland).

Om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid een aantal tips:

1. Training ‘nieuwe ambtsdragers’
Vraag de training ‘nieuwe ambtsdragers’ aan voor uw gemeente. In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager. Weet dat er ook nog trainingen per ambt te volgen zijn: scriba, ouderling, diaken, kerkrentmeester, jeugdambtsdrager. Kijk voor het hele aanbod op protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/trainingen.

2. Kerkorde online
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. U zult de kerkorde veelvuldig nodig hebben in uw ambt. De nieuwste versie van de kerkorde is altijd te vinden via protestantsekerk.nl/kerkorde.

3. Bezinning & gebed
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de Bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. Dit boekje met gebeden kan u daarbij helpen. Lees hier ook het gebed van scriba René de Reuver voor alle (nieuwe) ambtsdragers.

4. Leiderschap met lef
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. Rond de thema’s in dit boekje is ook een gelijknamige training aan te vragen.

5. Kerkkalender
Deze kerkkalender helpt bij het inplannen van alle activiteiten van uw gemeente: de kerkelijke feestdagen, het collecterooster etc. staan allemaal voorgedrukt in deze agenda. U kunt uw eigen activiteiten daaraan toevoegen.

6. Wekelijkse nieuwsbrief
Abonneert u zich op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief staat boordevol inspirerende en nuttige informatie voor ambtsdragers.

7. Maandblad woord&weg
Woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Het magazine is bedoeld om ambtsdragers te inspireren en informeren. Scriba’s van gemeenten en classes en synodeleden ontvangen woord&weg gratis. Anderen kunnen een abonnement nemen voor € 22,50 voor 11 nummers per jaar. Groepsabonnementen voor een gemeente kosten € 17,50 per persoon. Voor abonnementen: abonnementen@protestantsekerk.nl; of (030) 880 18 80.

8. Een voortreffelijk werk
Het boek ‘Een voortreffelijk werk’ is een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeentezijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeenteleven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie. De hoofdstukken zijn geschreven door mensen met veel kennis en ervaring op deze terreinen en zijn gericht op de praktijk van het ambtelijke werk. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. Zo is het niet alleen een boek voor persoonlijke toerusting, maar ook geschikt voor bezinnende momenten tijdens de kerkenraadsvergadering.

9. Brieven over het ambt
Lees de zeven brieven over het ambt die de vorige scriba, ds. Arjan Plaisier, in 2015 heeft geschreven. Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aangegaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en richting willen wijzen. Ze zijn bedoeld om het gesprek in de gemeenten over het ambt te stimuleren. Bij iedere brief zijn een aantal gespreksvragen geformuleerd die kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen.

10. Meld u aan als tester voor de ontwikkeling van lesmateriaal ‘nieuwe ambtsdragers’
De Protestantse Kerk is op zoek naar mensen die een training willen uittesten! Als tester kunt u kosteloos deelnemen aan de training 'Nieuwe ambtsdragers'. Deze trainingen worden op een andere manier aangeboden dan de gebruikelijke vorm ‘op locatie’. Deze training kunt u namelijk online volgen (als 'e-learning'). Dat betekent dat u de training gewoon thuis kunt volgen, op een moment dat het voor u uitkomt. U kunt ook kiezen voor de 'blended' vorm: dan wordt de online training aangevuld met twee groepsbijeenkomsten. Lees hier meer.

11. De dienstenorganisatie beantwoordt al uw vragen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt.
info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880
Maandag tot en met donderdag: 09.00 – 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur.

 »lees verder»

 

Gebed voor nieuwe ambtsdragers
Scriba René de Reuver bidt voor de ambtsdragers die deze maand in veel gemeenten bevestigd worden. 'Prachtig dat u ja hebt gezegd op de vraag om ambtsdrager te worden in uw gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van Gods Geest zijn.'

Prachtig dat u ja hebt gezegd op de vraag om ambtsdrager te worden in uw gemeente.

Misschien overviel de vraag u wel. Zo van: waarom vragen ze mij? En: is dit wel iets voor mij? Toch hebt u ja gezegd. Ik ben daar blij om. We zijn immers samen kerk. Uw inbreng is belangrijk.

Gelukkig hoef je niet eerst examen te doen om ambtsdrager te worden. Diploma’s zijn hiervoor niet nodig. Wel vraagt het vertrouwen - geloof - dat God zelf voor Zijn kerk zorgt, hoop op Zijn koninkrijk en liefde voor mensen.

De bevestiging van nieuwe ambtsdragers is altijd weer een bijzonder moment. Dat mensen ondanks allerlei aarzelingen en volle agenda’s ja zeggen tegen deze vraag vanuit de gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van Gods Geest zijn. Roeping van Godswege. Er zijn immers genoeg redenen om nee te zeggen.

Zonder bezieling door Gods Geest en de ontspanning - omdat de kerk niet van ons, maar van God is - houdt geen ambtsdrager het vol. Deze inspiratie en ontspanning wens ik u van harte toe.

Gebed bij de bevestiging van ambtsdragers

Met u bid ook ik uw vreugde toe in uw werk als ambtsdrager:

Heer, onze God
wat een zegen dat de kerk van U is,
dat U zelf haar toekomst bent.

Dank dat U ons telkens weer roept om samen kerk te zijn,
een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Een plek om op adem te komen,
waar ook ik me gedragen mag weten door uw liefde.

Dank dat U mij,
met al mijn aarzelingen en twijfels, wil gebruiken als ambtsdrager.
Het is dat U me roept, anders had ik nooit ja gezegd.
Dank, dat ik niet eerst examen moet doen, maar gewoon mag meedoen.
Dank dat ook ik als ambtsdrager mijn talenten mag inzetten voor de opbouw van uw kerk.

Inspireer me door uw Geest.
Geef me wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt.
Liefde voor allen die U op mijn weg brengt.
Vreugde in de dingen die zich aandienen.

Bewaar me voor overspannen verwachtingen,
voor blinde ijver en kortzichtigheid.

Schenk mij uw Geest,
dat mijn werk tot zegen mag zijn van mensen,
tot lofprijzing van uw Naam.

Amen.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

NB Een prachtig lied om rond uw bevestiging stil te overdenken is Lied 362: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’. Vooral het tweede couplet.

 »lees verder»

 

Samen in de kerk, nooit gesproken
Wim Dekker en Caspar Stremler zouden elkaar elke zondag tegen kunnen komen in de Jacobikerk in Utrecht, maar ze hebben elkaar niet eerder gesproken. Daar komt nu verandering met behulp van het rad. Draaien… en samen in gesprek gaan.

Geld

Het eerste onderwerp is geld. Wat vind je veel geld? “Stel dat ik een miljoen euro zou winnen of erven”, begint Caspar, “dan zou ik een groot deel uitgeven, een deel weggeven aan een goed doel en een deel sparen.” Caspar komt nu aan zijn geld door zakgeld en een krantenwijk. Wim geeft aan dat hij honderdduizend euro al veel vindt. “Je bent dan geen miljonair, maar je kunt wel veel wensen realiseren. Bovendien heb je dat bedrag sneller bij elkaar!” Caspar peinst even: “Daar zit wel wat in!”

Wim vindt het mooi dat Caspar zich bezighoudt met goede doelen en het feit dat het niet goed gaat met de aarde. Hij realiseerde zich dat zo’n twintig jaar geleden. Het stemt hem tot nadenken. “Waar ga je wonen bijvoorbeeld? Er zijn plekken waar de luchtvervuiling enorm is. Wil je dat dagelijks inademen?”

Samen met zijn vrouw woont hij in Hilversum, bijna in het bos. “Heerlijk, even wandelen, dat houdt je gezond! We lopen soms delen van het Pieterpad en we wandelen veel in het buitenland.” Caspar veert op: “Hé, dat doen wij ook!” Sinds een paar jaar loopt hij stukjes van het Pieterpad, vertelt hij met lichtjes in zijn ogen. Soms wandelen ze met een ander gezin. “Ik ontdek nu heel Nederland.“

Opeens is er een gezamenlijke passie gevonden. Dat ze ruim vijftig jaar verschillen in leeftijd, maakt niet uit. Ze praten over saaie en eindeloze wegen in het noorden. Waar je helemaal NIETS tegenkomt. En dat lopen is leuk, maar hoe kom je weer bij het startpunt? Soms is er geen bus te bekennen. Caspar vertelt dat zij soms liften. “We doen het om de beurt. De lifters halen de auto en vervolgens de rest van de groep.” Wim vindt het geweldig: “Nog nooit aan gedacht!”

Liefde

Het rad stopt bij een spannend volgend thema: liefde. Kun je je een samenleving voorstellen zonder liefde? Wim noemt direct: “De Islamitische Staat, dat is een soort hel. Een heel donkere omgeving.” Caspar knikt: “Ze strijden en willen mensen vermoorden. Een deel van de strijders wil misschien wel vertrekken, maar kan niet meer terug. Ze zitten in de val.”

Beiden geloven dat je niet meer kunt liefhebben als je in staat bent om je bij IS aan te sluiten. Op de vraag of er nog een weg terug is, reageert Caspar: “Het zal niet gemakkelijk zijn met al die haat, maar je kunt om vergeving vragen. Daarna zou de liefde weer kunnen komen en respect.”

Kijkend in hun eigen omgeving zien zowel Caspar als Wim liefde vaak in kleine dingen. Een vrachtwagen die stopt bij het zebrapad, een klasgenoot die iets voor je opraapt, iemand die je helpt. “Wellevendheid” zegt Wim, “heeft alles met liefde te maken.” Voor Wim heeft de liefde van God alles te maken met onvoorwaardelijke liefde bieden aan zijn kinderen. “Deze liefde moet je blijven ervaren om te weten of het echt is.”

Caspar denkt bij God aan liefde en gerechtigheid. “Je bent niet direct vergeven, je moet willen vergeven. Dat vind ik positief. Gaat het makkelijker, dan is het niet eerlijk. Maar het is mooi dat God vergeeft. Je kunt naar Hem toe met problemen, Hij waakt over je.”

Ze nemen afscheid met een hartelijke groet. Tja, wanneer spreken ze elkaar weer? Misschien zondag in de Jacobikerk of wellicht onverwacht, struinend op het Pieterpad.

Bron: Jong Protestant
Tekst: Marian Timmermans | Beeld: Wendy Bos

Ook zo’n gesprek organiseren? Kijk op www.jop.nl/hetgesprek.

Meer van dit soort inspirerende verhalen lezen over jonge protestanten? Neem een abonnement op Jong Protestant. Het komt vier keer per jaar uit. Zie www.jop.nl/magazine.

 »lees verder»

 

Arabische protestanten
Sinds oktober vorig jaar is de 9e pioniersplek in Amsterdam een feit. De Egyptische Emad Thabet (48) leidt de Arabische Protestantse Kerk Amsterdam. Zijn gemeente telt nu zo’n dertig leden. Hij verwacht dat dat er snel meer zullen worden.

1. Waarom een Arabische kerk in Amsterdam?
‘Tussen de vele immigranten en vluchtelingen uit het Midden-Oosten bevinden zich veel Arabisch sprekende christenen. De Presbyterian Church of Egypt en zendingsorganisatie GZB willen voor hen een spiritueel thuis creëren waar ze hun geloof kunnen delen. Ook in Oslo, Wenen, Stockholm en Frankfurt zijn soortgelijke kerkgemeenschappen opgezet.’

2. Is integratie in een bestaande Nederlandse kerk geen optie?
‘Onze gemeenschap is er vooral voor de nieuwkomers. Doordat ze op een veilige plek in hun eigen taal kunnen communiceren, voelen ze zich minder geïsoleerd. We willen nauw samenwerken met andere Amsterdamse kerken en pioniersplekken, waardoor onze leden uiteindelijk goed geïntegreerd zullen raken binnen de Protestantse Kerk.’

3. Waar komen de gemeenteleden oorspronkelijk vandaan?
‘Het gaat vooral om christenen uit Egypte, Syrië, Irak en Iran. Een deel van hen woont en werkt hier al jaren, anderen zijn erkende vluchtelingen die hier recent zijn binnengekomen. Daarnaast zijn er ook ‘ongedocumenteerde’ personen, zonder verblijfsstatus, die vaak een lange, barre tocht achter de rug hebben en soms een slechte conditie. Vooral zij hebben onze hulp hard nodig.’

4. Wat betekent u persoonlijk voor de nieuwkomers?
‘Elke donderdagavond is er een kerkdienst en op woensdag een inloopspreekuur. Daar bieden we een luisterend oor en praktische begeleiding, zoals het vertalen van brieven. We willen onze leden helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Als predikant wil ik er ook graag voor de mensen zonder verblijfsstatus zijn. Zij durven vaak niet naar de dienst te komen, dus zoek ik ze thuis op om ze te bemoedigen, samen te bidden en te helpen met de integratie in onze gemeenschap.’

5. Voelt u zich pionier?
‘Zeker! Dit is een nieuwe kerkvorm. We gaan samen het avontuur aan, proberen verschillende ideeën uit en kijken wat goed werkt en wat niet. Als het goed gaat, verwacht ik dat er op meer plekken in Nederland van dit soort pioniersplekken zullen starten. Zelf wil ik uiteindelijk graag een reguliere Nederlandse predikant worden en van onze gemeenschap een officiële Nederlandse kerk maken.’

De negende pioniersplek in de hoofdstad komt samen in de Elthetokerk in Amsterdam-Oost. Dominee Thabet is voor drie jaar benoemd door de Protestantse Kerk Amsterdam.
facebook.com > Arabische Protestantse Kerk Amsterdam
protestants.amsterdam.nl > Arabische Protestantse Kerk Amsterdam

Dit artikel komt uit het januari-nummer van het blad Woord&Weg. Heeft u al een abonnement op dit inspirerende maandmagazine?

 »lees verder»

 

‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’
Nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode. "Ik kijk uit naar gesprekken waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent."

God staat aan het begin

‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Rond de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen klinken. Het laatste couplet van een prachtig lied van de hand van Jan Wit. ‘God heeft het eerste woord.’ In het liedboek uit 1973 was het gezang 1. In het huidige liedboek is het ingedeeld bij de liederen uit de Kersttijd en staat er de aanduiding boven ‘Nieuwjaarslied’.

De regel ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde’ vertolkt het diepe weten van veel gelovigen dat het leven door God omvangen is. Het is van God ontvangen, het is naar God onderweg, ten diepste is er niets anders dat er toe doet in het leven. In het lied wordt taal gegeven aan een breed gedeeld besef dat wij deel van Gods schepping zijn.

Vreemd genoeg ontstaat er vaak heel wat discussie als mensen in gesprek gaan over wat die poëzie nu exact betekent. En al gauw vallen dan de woorden ‘schepping’ en ‘evolutie’.

Oeroude vragen

Onlangs kreeg ik van mijn kinderen het nieuwste boek van Dan Brown. ‘Oorsprong.’ ‘Mam, dit is misschien niet helemaal jouw stijl, maar het is lekker dik en spannend en het gaat ook over theologie.’ En zo dompelde ik mezelf direct na Kerst even onder in dit knap geconstrueerde en spannende boek. Het is bewonderenswaardig en amusant hoe Dan Brown de oeroude vragen ‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’ weet te behandelen in een verhaal dat leest als een puzzel, dat je adrenalinepeil af en toe doet stijgen en dat zich afspeelt in het alledaagse leven met smartphones, Uber taxi’s, bouwwerken van Gaudí, reacties op de huidige paus.

‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’ Tijdens het lezen van het boek van Dan Brown moet ik één punt van ergernis wel regelmatig onderdrukken. Het starre frame van geloof versus wetenschap lijkt torenhoog aanwezig. Verschillende beelden over kerk en geestelijk leiders wisselen elkaar af, maar de neiging van geestelijk leiders om zich te verzetten tegen vooruitgang in de wetenschap is regelmatig onderwerp van gesprek.

Wetenschap en geloof

Het raakt voor mij aan een oude pijn. Zo vaak kom ik tegen dat geloof afgedaan wordt als irrationeel. Voor mijzelf is het glashelder. De vraag naar schepping of evolutie is geen echte vraag. Schepping en evolutie spreken over verschillende domeinen. Als ik uitspreek dat God aan de basis van mijn bestaan staat, dan heeft die uitspraak te maken met wie ik ten diepste ben, waartoe ik mij geroepen voel, op Wie ik kan bouwen.

Het boek van Dan Brown blijft uiteindelijk gelukkig niet in de tweespalt hangen. Er is wel degelijk een heilzame verbinding tussen wetenschap en geloof mogelijk. Al blijft het frame dat het overgrote deel van de gelovigen niet met wetenschap overweg kan in dit boek overeind.

Oorsprong en doel en zin

Op de drempel van 2018 zal ook ik het lied van Jan Wit weer graag zingen. ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Als ik het zing, vertolkt het hoe ik mij geroepen en gedragen weet door God. Als ik klaar ben met zingen, weet ik hoezeer het ook nodig is om het gesprek over de betekenis van die woorden voort te zetten.

De Protestantse Kerk in Nederland is voor mij de plaats waar het theologische en gelovige gesprek met inbreng van een veelheid van perspectieven gevoerd wordt. Ik kijk uit naar een vurige voortzetting van de gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.

Ik wens u een inspirerend 2018 toe.

Ds. Karin van den Broeke
preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 »lees verder»

 

Protestantse blik op 2017 - een top 17
Waar stonden protestanten in 2017 bij stil? Waar maakten ze zich druk om? Wat raakten hen? Een protestants jaaroverzicht op basis van de 17 best gelezen verhalen op deze website van het afgelopen jaar.

1. Verlies leden niet uit het oog (12.115)
Het bericht ‘verlies leden niet uit het oog’ is het best gelezen bericht van 2017. Je zou het kunnen lezen als een puur beheersmatige en administratieve kant van de kerk (saai!), maar de redactie van ProtestantseKerk.nl proeft in de grote aandacht voor dit bericht grote onderlinge betrokkenheid. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat ook het bericht ‘regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken’ op de achtste plaats in de top 17 van best gelezen berichten belandde.

2. Een drama dat ons allen schokt (5799)
Deze grote betrokkenheid van leden van de Protestantse Kerk is ook zichtbaar in het feit dat het bericht over de aanval op de dominee in Rhenoy en het gebed na de aanslag in Barcelona tot de best gelezen berichten van 2017 behoren. Het zijn de tweede en vijfde meest gelezen berichten op ProtestantseKerk.nl in dit jaar. Inmiddels is bekend dat er een verdachte is opgepakt voor de aanval op ds. Wassenaar.

3. Koning aanwezig bij viering 500 jaar reformatie (4686)
De herdenking van ‘500 jaar reformatie’ kan natuurlijk niet in dit jaaroverzicht onderbreken. Zowel het bericht over de live viering als dat de koning aanwezig was, belanden respectievelijk op de 13de en derde plaats van best gelezen verhalen in 2017.

4. Ds. Janneke Nijboer #MeToo (4411)
De wereld werd dit jaar wakker geschud door de #metoo-beweging. Mensen wilden niet langer zwijgen over seksuele intimidatie en misbruik. Ook ds. Janneke Nijboer deelde haar verhaal en riep de kerk op om na te denken over wat het betekent om ‘veilige kerk’ te zijn. Dat denkproces was al ingezet voordat zij hiertoe opriep, maar is door haar oproep nog urgenter geworden. (Plaats 4)

5. Bidden voor Barcelona (3809)

6. Historisch besluit over organisatie Protestantse Kerk (3694)
Al jaren is de Protestantse Kerk bezig met het toekomstproces ‘Kerk 2025’. Op 22 september werd in dit kader door de generale synode een historische beslissing genomen. Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. En iedere classis krijgt een classis-predikant. Meer over dit proces via www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

7. De slag om de gastvoorganger - deel 1 (3284)
Op de zevende plek staat een bijzonder verhaal. Een kijkje achter de schermen van de dienstenorganisatie.
2017 is ook het jaar dat de maandelijkse nieuwsbrieven die speciaal bedoeld waren voor predikanten en scriba’s werden vervangen door één nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de Protestantse Kerk. Een nieuwsbrief die niet alleen informatie verspreidt, maar informatie ophaalt bij de leden. Dat dat werkt, blijkt uit het volgende verhaal.
Een preekroostermaker stuurde een mailtje naar de dienstenorganisatie of we niet eens aandacht konden besteden aan de stress rond het samenstellen van zo’n rooster. Wanneer bel je een mogelijke gastpredikant? Wat is te vroeg? Wat is te laat? Moeten er regels komen op dit punt of niet? We vroegen om uw mening via de nieuwsbrief en er kwamen tientallen reacties binnen. Dit leidde tot twee artikelen. Eén artikel over de slag om de gastvoorganger vanuit predikantsperspectief en één vanuit het perspectief van de preekroostermaker. De artikelen werden zeer goed gelezen in 2017. Blijkbaar een thema dat leeft onder veel mensen en waar helaas niet één twee drie een passende oplossing voor blijkt te zijn.

8. Regeerakkoord positief over ledenadministratie (3169)

9. In Memoriam Harry Kuitert (3073)
In september 2017 overleed theoloog Harry Kuitert. Prof. dr. Harry Kuitert (1924-2017) schudde de theologie op, maar hij werd daarin langzamerhand onnavolgbaar voor velen. Hoe kwam het toch dat hij zoveel ‘overboord’ zette? Martien Brinkman zet Kuiterts denken en betekenis in perspectief. 

10. Gesprek van hart tot hart over huwelijk en homohuwelijk (2956)
In november 2017 sprak de generale synode over het huwelijk. Het werd een emotioneel gesprek van hart-tot-hart. 

11. Beatrice de Graaf verlangt naar veiligheid (2864)
Nog een synodeondewerp in de top17 van 2017. Afgelopen jaar verscheen het boek ‘Heilige Strijd’ van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf. Dit boek verscheen naar aanleiding van haar bijdrage in de generale synode over het thema veiligheid. De Graaf is lid van de Protestantse Kerk en wilde ook graag als christen een bijdrage leveren aan dit debat. Bij de EO is er een programma speciaal aan dit boek gewijd en de Protestantse Kerk maakte een themapagina bij dit boek. Het boek is inmiddels toe aan zijn tweede druk. 

12. Haaije Feenstra verlaat dienstenorganisatie Protestantse Kerk (2543)
Op dit wordt er gezocht naar een nieuwe directeur voor de dienstenorganisatie. Ook u kunt nog reageren op deze vacature. Haaije Feenstra kondigde namelijk in oktober aan dat hij directeur wordt bij Prisma. Feenstra is een bekend gezicht in protestants Nederland. Dit bericht belandde dan ook zonder moeite op nummer 12.

13. Live Nationale Viering 500 jaar reformatie (2425)

14. Film ‘Hier ben ik’ (2324)
Uniek in 2017 was de documentaire die de EO heeft gemaakt rond de dorpskerk in Bloemendaal. Anderhalf uur film over het leven en het geloof van een aantal gemeenteleden en de rol die ds. Ad van Nieuwpoort in deze geloofsgemeenschap speelt. De film heeft een ronde gemaakt langs vele filmhuizen in Nederland en is op Eerste Kerstdag uitgezonden op televisie. De film is zeer geschikt om in de gemeente te bekijken en te bespreken. Uiteraard heeft de dienstenorganisatie gespreksvragen bij de film gemaakt. Het bericht over deze film belandde op de 14de plaats.

15. Wat is protestantse liturgie (2297)
Ook de essentie van protestantse liturgie heeft de belangstelling van velen. Een verhaal over de synodebespreking over dit onderwerp staat op een mooie 15de plaats in de protestantse top17. Dit onderwerp komt in 2018 terug. In april 2018 verschijnt het synodestuk - na bewerking - als boek bij het Boekencentrum. Het boek is bedoeld om het gesprek in de gemeenten over dit onderwerp te stimuleren. 

16. Betekenisvol ritueel geeft ruimte aan verdriet (1782)
Op nummer 16 staat een bericht over hoe plaatselijk gemeenten vormgeven aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een zondag waarin veel gemeenten de overledenen van dat jaar herdenken. “De kerk heeft iets te bieden als het gaat om rouw en verlies.”

17. Kerst en alternative facts (1741)
En ondanks het feit dat de kerstboodschap van de scriba nog maar sinds 22 december online staat, is het met stip in de top 17 van best gelezen berichten van 2017 beland. Hij bekijkt het kerstverhaal vanuit een actueel fenomeen: feiten en ‘alternatieve’ feiten. “Door welke feiten laat jij jouw leven bepalen? Die van de machthebbers? Of door de vreemde feiten van God die ons leven deelt en vraagt: waar ben jij?”

 »lees verder»

 

Succesvol gekoppeld: Dominee en gemeente
“De gemeente en ik zijn alweer een paar maanden gelukkig getrouwd.’’ Ds. Annelies Jans en ds. Henk Boter hebben hun huidige gemeente ontmoet bij de domineedate van het Mobiliteitsbureau aan het begin van dit jaar. Hoe kijken ze terug op die bijzondere ontmoeting?

Jaarlijks organiseert het Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk een ´domineedate´. Beroepingscommissies kunnen hier kennismaken met aanstaande presikanten die op zoek zijn naar een vacante gemeente. Voor ds. Henk Boter en ds. Annelies Jans was deze speeddate succesvol; beiden hebben afgelopen jaar een nieuwe werkplek gevonden. Zij blikken terug op het eerste jaar in de nieuwe gemeente en de bijzondere manier waarom ze kennismaakten met de gemeente.


Hoe was het om deel te nemen aan de domineedate eerder dit jaar?

Ds. Henk Boter:

Het was verrassend. Ik was al een poosje op zoek naar een gemeente toen ik de uitnodiging voor de domineedate kreeg. Eerlijk gezegd wist ik niet goed wat ik moest verwachten. Brengt zo'n date nu echt iets tot stand? Gelukkig merkte ik al tijdens de eerste date dat er echt leuke ontmoetingen waren en leuke gesprekken ontstonden. Iedereen zat een beetje in hetzelfde schuitje. Niet alleen de potentiële dominees, maar ook de beroepingscommissies waren een beetje zenuwachtig. Dat schept dan wel een band.


Vond u dit een prettige manier om kennis te maken?

Ds. Annelies Jans:

Zeer zeker. Je bent maar drie minuten in gesprek met elke gemeente, dat gaat natuurlijk vliegensvlug voorbij. Maar het daagt je wel uit om snel tot de kern te komen, zowel gemeente als proponent: waar sta je voor en wat vind je belangrijk.


Ds. Henk Boter:

Speeddaten is kort, maar je hebt wel even de kans om echt iets van jezelf te laten zien én om echt iets van een gemeente te proeven. Het maakt nogal uit of je elkaar via advertenties, profielschetsen of sollicitatiebrieven leert kennen, of in het echt ontmoet. Ik denk dat de gemeente en ik elkaar zonder de date niet hadden gevonden.

Welke standplaats is het geworden?

Ds. Annelies Jans:

Ik werk nu bij de Goede Herderkerk in Apeldoorn.​


Ds. Henk Boter:

Ik werk ook in Apeldoorn. Ik ben nu predikant in Apeldoorn Noordoost, één van de vele wijkgemeentes hier. Behalve de Protestantse Kerk in Nederland zijn hier ook nog veel andere geloofsgemeenschappen. Heel mooi.


Hoe is dat eerste gesprek tijdens de dominieedate eigenlijk gegaan?

Ds. Annelies Jans:

Zoals alle gesprekken bij de domineedate vloog ook dit gesprek voorbij. Natuurlijk gaat het over wat je belangrijk vindt als gemeente en als proponent: een kerk die gastvrij is, een kerk die haar verantwoordelijkheid neemt naar de wijk, een kerk die het woord van God op eigentijdse manier wil laten horen en ga zo maar door. Dit kwam in grote lijnen overeen. Tegelijkertijd voelden we van beide kanten: hier gebeurt iets dat ons overstijgt.


Ds. Henk Boter:

Eigenlijk, voor het daten echt begon, ontmoette ik al de afvaardiging uit Apeldoorn bij de koffie. Vanaf het begin was er een klik. Later, tijdens de date praat je heel kort verder over kerk en gemeente zijn, over je visie op het predikantschap. Maar drie minuten zijn echt zo voorbij. Wat er tijdens zo'n gesprek gebeurt is misschien niet veel meer dan een eerste indruk, maar dat blijkt dan achteraf toch een voedingsbodem te zijn voor de behoefte om elkaar nog beter te leren kennen.


Hoe weet je dat er een ´klik´ is?

Ds. Annelies Jans:

​We willen met elkaar verder. Dat was, ondanks de korte tijd, eigenlijk direct duidelijk. Verdere gesprekken volgden natuurlijk, maar de toon was gezet.


Ds. Henk Boter:

Eigenlijk kun je dat nauwelijks weten natuurlijk, want de twee mensen met wie ik sprak hoeven niet per se representatief te zijn voor de hele gemeente. Daarnaast kan ik op mijn beurt het best drie minuten volhouden om me veel leuker voor te doen dan ik ben. Maar als je echt niet bij elkaar zou passen, op grond van ligging bijvoorbeeld, dan kom je daar denk ik wel achter in die korte tijd. Zo’n eerste gesprek is pas een beginnetje, een opstapje naar meer en langere gesprekken. Die zijn er geweest en daardoor hebben we elkaar gevonden. Inmiddels zijn we al een paar maanden gelukkig getrouwd, om maar in de terminologie te blijven.


Hoe kijkt u terug op het eerste jaar bij de nieuwe gemeente?

Ds. Annelies Jans:

Ik werk nu een half jaar als dominee in de Goede Herderkerk. Dat zijn maanden waarin er ongelooflijk veel op je afkomt. Het voelt gelukkig goed; ik ben echt op mijn plek. Ik geloof dat God ons naar elkaar toe heeft geleid, maar wel op een eigentijdse manier!


Ds. Henk Boter:

Op de eerste maanden kijk ik met veel plezier terug. Natuurlijk zijn er veel dingen waar ik aan moet wennen, maar dat zijn vooral praktische zaken. De contacten die ik nu opdoe en voor langere tijd zijn, vind ik echt waardevol. Je kunt echt een band opbouwen met mensen. Soms fiets ik door Apeldoorn en dan realiseer ik me opeens hoe bijzonder het is dat ik daar dan rijd, de weg al een beetje ken en mensen groet alsof het vanzelfsprekend is. Maar het is helemaal niet vanzelfsprekend. Wie had ooit gedacht dat we hier zouden wonen, werken en ons echt zouden thuisvoelen? Het is iets om dankbaar voor te zijn.

Ook op domineedate?

Op 19 januari 2018 organiseert het Team Mobiliteit van de Protestantse Kerk voor de vierde keer een 'speeddate' tussen beroepingscommissies en proponenten.

Tijdens de dominee-date kunnen beroepingscommissies kennismaken met proponenten, en kunnen zij wederzijds aftasten of vervolgcontacten wenselijk zijn.

Neem voor meer informatie contact op met het Team Mobiliteit, via arbeidsbemiddeling@​protestantsekerk.nl of 030 8801505.

 »lees verder»

 

Kerst en alternative facts
Kerstboodschap van ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk. "Wie goed naar een rijk gevulde kerststal kijkt, ziet ongelooflijke feiten."

Sinds de nieuwe Amerikaanse president zijn we ermee vertrouwd. Zaken die de president goed uitkomen en als feiten (facts) worden gepresenteerd terwijl ze niet blijken te kloppen. Gelukkig zijn er wetenschappers en journalisten die de meeste alternative facts ontmaskeren als manipulatie van machthebbers.

Wat is waar?

Op eerste gezicht lijkt het onderscheid tussen feiten en alternatieve facts helder. De eerste zijn waar, de tweede niet. Bij eenvoudige gebeurtenissen kan dit onderscheid gemakkelijk gemaakt worden. Bij ingewikkelde zaken ligt het moeilijker. Zeker als er totaal onverwachte en ongedachte gebeurtenissen plaatsvinden en bestaande regels doorbroken worden. Machthebbers hebben nogal eens de gewoonte om wat hen niet welgevallig is weg te zetten als alternatieve feiten.

De geboorte van Jezus zet de wereld op z’n kop. In haar lofzang zingt Maria over de geboorte van Jezus als een soort alternative fact voor de wereld van toen en nu. ‘Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien’, zo zingt ze het uit (Lukas 1:52). Kerst leert je anders naar de wereld kijken. Leert je rekenen met andere feiten.

Ongelooflijke feiten

Wie goed naar een rijk gevulde kerststal kijkt, ziet ongelooflijke feiten.

Het eerste dat opvalt is de engel boven de stal. Als representant van het grote koor van engelen verkondigt hij de geboorte van Christus. Niet het verhaal van een mens die god wordt. Die oerdrift in ons om als god te zijn… Kerst vertelt een tegenverhaal. Het verhaal van God, die één van ons wordt: sterfelijk, schuldig…

En dan wordt hij ook nog geboren uit een ongehuwde jonge vrouw. Ergens achteraf in een stal. Niet dus als zoon van een prinses in een paleis, maar uit ‘een maagd die zwanger is’. Zo’n verhaal kun je toch nauwelijks als fact aannemen? Je hebt veel geloof nodig om van deze feiten blij te worden.

En dan al die mensen die op kraamvisite zijn. Geen ontroerde familieleden of vrome joden, maar herders en vreemdelingen. Herders waren ruwe en rauwe bonken. Zij stonden onderaan de maatschappelijke ladder van toen. De vreemdelingen zijn sterrenkijkers uit het oosten. Magiërs. Op een top heidenen. Uitgerekend deze herders en magiërs aanbidden het kerstkind. Wie zal het in die tijd als feit hebben geloofd?

En dan de dieren. Tussen de schapen van de herders staan ook een os en een ezel. Waar komen die vandaan? De evangelisten vermelden het niet. Voor hun herkomst moeten we verder terugbladeren in de Bijbel. De profeet Jesaja bekritiseerde honderden jaren eerder Israël. De os en de ezel kennen de krib van hun heer, maar jullie als volk van God missen dit inzicht en leven in onwetendheid (Jesaja 1:3), zo houdt hij hen voor.
De os en de ezel in de stal vormen een stil protest vanwege de afwezigheid van het volk van God. Wij zijn er, maar waar ben jij, zo vragen zij.

Door welke feiten laat jij jouw leven bepalen? Die van de machthebbers? Of door de vreemde feiten van God die ons leven deelt en vraagt: waar ben jij?

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

 »lees verder»

 

Documentaire ‘Hier ben ik’ gaat over ons allemaal
Laat u anderen alleen uw successen zien? Of is er ook ruimte voor kwetsbaarheid, eenzaamheid en mislukkingen? Dit thema staat centraal in de documentaire die op Eerste Kerstdag wordt uitgezonden, over dominee Ad van Nieuwpoort en een aantal van zijn gemeenteleden.

In de documentaire ‘Hier ben ik’ kijken we door de ogen van een aantal Bloemendalers mee die worstelen met hun levens waarin ambitie en gejaagdheid de standaard zijn geworden. De thema’s die hun dagelijks leven spelen, zijn voor veel mensen herkenbaar: de druk van het leven, de stress rond presteren, spanningen in relaties en de gevolgen van echtscheidingen. Zondags bezoeken zij de kerk in Bloemendaal, waar dominee Ad van Nieuwpoort hen een alternatief biedt door zich te verdiepen in oude Bijbelteksten op zoek naar de simpele schoonheid van ons bestaan.

Gedeelde kwetsbaarheid

Van Nieuwpoort ziet dat de documentaire, die eerder in filmhuizen is vertoond, veel losmaakt. “Eerst denk je misschien: wat moet ik hiermee? Ik woon toch niet in dat rijke Bloemendaal? Je voelt je misschien een beetje een voyeur. Maar gaandeweg, zo is veler ervaring, merk je: deze film kon nog wel eens over mij gaan. Over mijn kwetsbaarheden, mijn angst om te mislukken of eenzaam achter te blijven.”

‘Hier ben ik’ duurt bijna anderhalf uur. Van Nieuwpoort: “Je moet er echt even voor gaan zitten, er de tijd voor nemen. Het gaat over het leven. Het leven zonder oplossingen. En tegelijk is het een verhaal over welke rol de kerk vandaag in onze samenleving zou kunnen spelen.” In de documentaire is zichtbaar hoe de kerk ruimte biedt voor reflectie en bezinning, midden in een samenleving die op hol geslagen lijkt. “De kerk kan een ankerpunt zijn in een bestaan dat vaak jachtig en oppervlakkig is. Bijbelse bronnen geven ons levensverhaal nieuwe betekenis.”

Doorpraten

Centrale vragen in de documentaire zijn: durven we kwetsbaar te zijn naar elkaar? Is er ruimte om ook mislukkingen te delen met elkaar? Zijn er mensen die mijn binnenkant mogen zien, mijn tranen, mijn zorgen, mijn onzekerheid? Bieden we tegen elkaar op, of zijn we eerlijk en durven we onszelf te zijn? Op protestantsekerk.nl/hier-ben-ik zijn enkele gespreksvragen te vinden om over de documentaire door te praten. Daarnaast zijn er zeven korte filmpjes te bekijken, met preken van Ad van Nieuwpoort over onderwerpen die in de documentaire aan bod komen.

De documentaire 'Hier ben ik' wordt op Eerste Kerstdag uitgezonden om 22.15 uur op NPO2.

 »lees verder»

 

Meeleven met de Kerk van Pakistan
Afgelopen weekend schrokken we er weer van op. Een wrede aanslag op onschuldige mensen. Nu in Pakistan. Een aanslag door twee zelfmoordterroristen op kerkgangers tijdens een dienst in de Bethel Memorial Methodist Church in Quetta eiste minstens 9 levens, tientallen mensen raakten gewond.

De Methodistenkerk in Pakistan maakt deel uit van de Church of Pakistan. Christenen in Pakistan vormen een kleine minderheid en hebben veel te maken met discriminatie. Ook zijn zij helaas regelmatig slachtoffer van aanvallen. Het is voor hen een bemoediging te weten dat kerken elders in de wereld meeleven. Kerk in Actie ondersteunt namens de Protestantse Kerk activiteiten van de Church of Pakistan, onder andere voor activiteiten gericht op vreedzaam samenleven.

Twee weken geleden was Bisschop Humphrey Sarfaraz Peters op bezoek in Nederland. Hij is de voorzitter van de bisschoppen van de Church of Pakistan. Ook in de regio waar hij vandaan komt, Peshawar, zijn in de afgelopen jaren bloedige aanslagen gepleegd. Wij vroegen hem wat dit voor de kerk betekent. Hij vertelde dat de kerk groeit, ondanks deze aanslagen. Hij ziet een toekomst voor de kerk. "De kerk is geroepen om een bron van Zegen te zijn voor Pakistan. Daarom moeten wij niet weggaan, maar onze plaats in de maatschappij innemen."

De synode van de Protestantse Kerk heeft in een brief aan bisschop Humprey Sarfaraz Peters haar medeleven aan de Kerk van Pakistan verwoord:

Aan Bisschop Humphrey Sarfaraz Peters,

Het is niet moeilijk!”, benadrukte u een week geleden toen u hoorde van onze bezorgdheid over de pijnlijke situatie van christenen in uw land. De kerk is op deze manier het spirituele lichaam van Christus, die voor ons geleden heeft. Indrukwekkende woorden in deze situatie. Samen dankten we Christus die u kracht geeft om Hem te belijden in uw land, waar christenen een minderheid vormen.

Weer is er een aanslag gepleegd, nu op de levens van leden van de gemeente in Quetta. Dit veroorzaakte een schok ook in Nederland, zo ver weg van onze broeders en zusters in Christus. De aanslag werd genoemd op de voorpagina´s van onze kranten. Er werd over gesproken in het parlement en in veel kerken is er voor u gebeden.

“Het Lichaam is één en telt vele leden”, zei u tijdens uw bezoek aan Nederland. En nu geldt: “waar één lid lijdt, lijden alle leden mee” (1 Kor. 12).

Tijdens Advent verwachten we de komst van de Heer, die komt om recht en gerechtigheid te herstellen en vrede te geven. We bidden om steun en genade voor zowel christenen als moslims in Pakistan, die verdriet hebben en moeten lijden.

We wensen u allen een vreedzaam en gezegend Kerstfeest.

Namens de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,

Max van der Klooster
lid moderamen


Lees hier het gebed voor Pakistan op de website van Kerk in Actie

 

 »lees verder»

 

Winnaars Kerk en Wereld Tender 2017 bekend
De Commissie Fonds Kerk en Wereld is eruit: Bijbels museum te Amsterdam, New Dutch Connections te Utrecht en Leven in Laak te Den Haag zijn de drie winnaars van de Tender 2017. Elk van hen ontvangt van het fonds gedurende drie jaar een bedrag van maximaal € 50.000,= per jaar voor hun projecten die wederzijds begrip versterken en mensen stimuleren om blijvend samen op te trekken.

Samenwerking en verbinding
Het fonds Kerk en Wereld, onderdeel van de Protestantse Kerk, vindt het verbinden van mensen in de Nederlandse samenleving met welk geloof, kleur of achtergrond belangrijk. Daarom stelde het fonds dit najaar een groot bedrag beschikbaar voor mooie initiatieven die groepen mensen met elkaar samen brengen.

Kennismaken met de winnaars
De drie winnende projecten zijn allen op zoek zijn naar samenwerking en verbinding in de maatschappij. Het Bijbels museum krijgt de bijdrage voor een tentoonstelling over christenmigranten, aan wie door deze bijzondere expositie een gezicht gegeven wordt. Carolien Croon, directeur Bijbels Museum is ontzettend blij en trots op de toekenning: ‘‘Dit legt een stevige financiële basis onder ons project We hebben veel te vertellen. Daarin nodigen we jonge christenen met verschillende culturele achtergronden uit om te vertellen welk Bijbelverhaal in hun leven belangrijk is, en waarom. De verhalen komen als radio-documentaires in de tentoonstelling met fotoportretten van de verhalenvertellers, en een object uit hun thuiscultuur dat het verhaal kracht bij zet. De tentoonstelling begint in ons museum in Amsterdam en gaat daarna op reis door het land.¨

New Dutch Connections is een van de drie winnaars door hun nieuwe toneelvoorstelling over en met vluchtelingen en hun programma om vluchtelingen werkervaring te laten opdoen. Berend Jonker, senior medewerker van New Dutch Connections: ¨Dankzij de steun van Kerk en Wereld kan onze nieuwe theatervoorstelling The Bright Side of Life de komende drie jaar spelen in moskeeën, synagogen, buurthuizen en kerken door het hele land. De voorstelling gaat over een acteur die zijn thuisland, waar hij beroemd was, moet ontvluchten. Eenmaal in Nederland gaat hij inburgeren en op zoek naar een nieuw publiek. De voorstelling biedt bezoekers de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan over het participatie vraagstuk van vluchtelingen en over wat zij zelf kunnen betekenen als individu, als werknemer en als lid van een geloofsgemeenschap.¨

Leven in Laak is een project waar Kerk en Wereld potentie en innovatie in ziet. In de multiculturele wijk Laak in Den Haag wordt een koffietent en ontmoetingsplek gestart. Een prachtige combinatie van vrijwilligersinzet en tegelijkertijd het runnen van een onderneming. Petra de Nooy, pionier bij Leven in Laak: ¨De toekenning is echt mooi nieuws voor ons! We zijn al een paar jaar aan het pionieren in ons mooie multiculturele Haagse stadsdeel Laak. Met de groei van Leven in Laak als buurtkerk groeide ook de droom om een hippe KoffieToko te starten voor ontmoeting. Een plek om mensen te betrekken en simpelweg een hele goede cappuccino te kopen. Aan de ene kant creëren we een toegankelijke thuisplek en aan de andere kant een plek voor mensen met afstand tot werk om barista vaardigheden te leren. De combinatie van sociaal ondernemen én kerk-zijn is weinig bekend, maar kan elkaar juist ontzettend versterken en is echt pionieren.¨

Kansrijke projecten
Ruim 120 inzendingen kwamen er binnen op de tender. De commissie van fonds Kerk en Wereld was overweldigd door zoveel reacties. Na selectie zijn zes van de 120 inzendingen uitgenodigd voor het houden van een pitch op 27 november jl. Deze zes inzendingen zag de commissie als het meest kansrijk. De zes projecten waren stuk voor stuk mooi en werken aan verbinding in Nederland. Uiteindelijk heeft de commissie bovenstaande drie projecten gekozen om voor de periode van drie jaar met veel plezier haar naam aan te verbinden. 

Foto: Een activiteit van Leven in Laak

 »lees verder»

 

Belastingdienst tekent convenant met kerkgenootschappen
Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.

In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het convenant is een aantal specifieke verduidelijkingen voor de positie van de kerkgenootschappen opgenomen. In het bijzonder zijn er nadere afspraken gemaakt over het systeem toezicht. Hierdoor wordt de Belastingdienst geholpen bij de handhaving in dit specifieke domein.

Hoe werkt het CIO?

Bij het CIO zijn dertig kerkgenootschappen aangesloten. Zij vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Ieder kerkgenootschap dat onder de werking van genoemd convenant valt, heeft een groepsbeschikking ontvangen. Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken beperkt. Lokale kerkbesturen hoeven immers geen afzonderlijke ANBI-beschikking aan te vragen. Door deze beschikking kan een kerkgenootschap gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan kerken aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vorige en het nieuwe handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO past in het beleid van horizontaal toezicht waar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen naar streeft. De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over de tot op heden bereikte resultaten en gaan om die reden graag een hernieuwde samenwerking aan.

 »lees verder»

 


 
Nieuws!
Kijk op de nieuwspagina voor actueel kerknieuws!
 
Nieuws van de diaconie
Informatie over de collecten 
 
Onze kerk op facebook!
Wij zijn ook te vinden op Facebook, klik hier om onze pagina te bekijken!
 
Actie Kerkbalans 2018
Klik hier voor meer informatie over de actie Kerkbalans 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.