Organisten Hinszorgel in het zonnetje gezet

Organisten Hinszorgel in het zonnetje gezet

Al meer dan 14.000 zondagen heeft het prachtige Hinszorgel uit 1733 dienst gedaan als begeleidingsinstrument voor de gemeentezang. Ondanks het feit dat het orgel inmiddels wereldberoemd is als concertorgel, was en is de oorspronkelijke functie begeleiding van de zang. Ook nu nog. Dat het orgel daarvoor uitermate geschikt is bleek zondagavond. Wat kun je bij dit orgel zingen zeiden de bezoekers. In deze vesper werd de begeleiding van de zang verzorgd door Hilda Rodenboog-Kuipers. Ze gebruikte daarbij alle registers in allerlei kleurschakeringen en soleerde met het bekende “Vater unser” van Georg Böhm. Collega organist Dirk Molenaar sloot naadloos aan op de samenzang van psalm 23c met een hele aansprekende en mooi gespeelde improvisatie van dat lied op het koororgel.

Na de vesper werd verzocht aan een ieder om weer te gaan zitten waarna ouderling kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer, de heer Jan Oostindiën, het woord nam. Hij memoreerde dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat de organist van de Petruskerk Herman Smedema plotseling is overleden. Als opvolgers zijn in 1992 benoemd Hilda Rodenboog-Kuipers en Dirk Molenaar. Zij zorgen al vijfentwintig jaar dat de gemeentezang zeer adequaat wordt begeleid door een orgel dat er elke zondag zuiver bij staat. En dat zijn altijd de verborgen werkzaamheden van de organist. ‘s Morgens voor dag en dauw de tongwerken van het orgel bij langs lopen met het stemijzer om alles zuiver bij stem te hebben.

Hilda Rodenboog-Kuipers is naast het organist in de Petruskerk, al ruim 35 jaar officieel organist van het Fama en Raadgever orgel in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Leens. Het heeft daarom het hoofdbestuur van Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN doen besluiten om op voordracht van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer aan haar het draaginsigne in Goud toe te kennen.

Dirk Molenaar heeft al meer dan 50 jaar als organist vele kerken gediend. Hij is organist geweest in Meedhuizen, Noordbroek, Ede, en vanaf 1 december 1979 te Eenrum en Westernieland naast het orgel in de Petruskerk van Leens begeleidt hij al jaren op het Schnitgerorgel in Mensingeweer als invaller. Dirk werd daarom onderscheiden met het draaginsigne in Goud met Briljant! Dirk werd ook nog toegesproken door ouderling-kerkrentmeester Hoekstra van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt, waaronder Eenrum en Westernieland na een fusie vallen.

Beide organisten waren zeer verrast en verguldt door de onderscheiding en de warme toespraken. Na afloop van de vesper was er gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren en daar werd veel gebruik van gemaakt

terug