PKN
Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer
 
Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst 21 januari

Orde van dienst 21 januari

Thema: Jouw hand, mijn glimlach…
 
Orgelspel 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
 
Welkom en mededelingen
 
Lied 280 (staande): 1, 4, 6 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis…
 
Stil gebed
 
Bemoediging
 
V: Helpen doet de Heer onze God
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft over grenzen heen
G: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS
 
Drempelgebed
 
Groet
V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
 
Lied 139: 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben…   
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Kyriëgebed… afgesloten met:
V: zo bidden wij zingend tot U
G: Heer, ontferm U over ons,
    Christus, ontferm U over ons,
    Heer, ontferm U over ons.     (uit Lied 299d)
 
Gloria: Lied 304 Zing van de Vader die in den beginne..
 
DIENST VAN DE SCHRIFT
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 139: 1 -12
 
Zingen: Lied 139: 7 en 9 Gij hebt mij immers zelf gemaakt…
 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Lucas 19: 1-10
 
Zingen: Lied 531: 2 en 3 Jezus die langs de straten kwam…
 
Overweging -  ‘Jouw hand, mijn glimlach…’   (afbeelding)
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 139: 8, 11 en 14 Ik loof U die mijn schepper zijt…
 Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
 
Collecte
 
Dankgebed - voorbede - Stil gebed – Onze Vader
 
Slotlied (staande): Lied 704: 1 en 2 Dankt, dankt nu allen God…
 

Zending en Zegen 
 
V: …
G: AMEN 431b

 
 
Nieuws!
Kijk op de nieuwspagina voor actueel kerknieuws!
 
Nieuws van de diaconie
Informatie over de collecten 
 
Onze kerk op facebook!
Wij zijn ook te vinden op Facebook, klik hier om onze pagina te bekijken!
 
Actie Kerkbalans 2018
Klik hier voor meer informatie over de actie Kerkbalans 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.