Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.

 
Orde van dienst biddag 14 maart Orde van dienst biddag 14 maart

Welkom en mededelingen
 
Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 3
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen:  Lied 275
 
Gebed
 
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 12-24
 
Zingen: Lied 215: 2, 3, 4 en 7  
 
Verkondiging
 
Zingen:  Lied 905: 1, 3 en 4
 
Collecte
 
Dankgebed, voorbede, onderbroken door lied 367e (3maal) stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
 
Slotlied: Lied 248
 
Zegen